Παρακολούθηση
Loreto Gesualdo
Loreto Gesualdo
Professore Ordinario di Nefrologia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniba.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Sirolimus for Kaposi's sarcoma in renal-transplant recipients
G Stallone, A Schena, B Infante, S Di Paolo, A Loverre, G Maggio, ...
New England Journal of Medicine 352 (13), 1317-1323, 2005
10942005
Pathogenetic mechanisms of diabetic nephropathy
FP Schena, L Gesualdo
Journal of the American society of nephrology 16 (3 suppl 1), S30-S33, 2005
7852005
Isolation and characterization of multipotent progenitor cells from the Bowman’s capsule of adult human kidneys
C Sagrinati, GS Netti, B Mazzinghi, E Lazzeri, F Liotta, F Frosali, ...
Journal of the American Society of Nephrology 17 (9), 2443-2456, 2006
7782006
Genome-wide association study identifies susceptibility loci for IgA nephropathy
AG Gharavi, K Kiryluk, M Choi, Y Li, P Hou, J Xie, S Sanna-Cherchi, ...
Nature genetics 43 (4), 321-327, 2011
6032011
Effects of platelet-derived growth factor and other polypeptide mitogens on DNA synthesis and growth of cultured rat liver fat-storing cells.
M Pinzani, L Gesualdo, GM Sabbah, HE Abboud
The Journal of clinical investigation 84 (6), 1786-1793, 1989
5691989
Discovery of new risk loci for IgA nephropathy implicates genes involved in immunity against intestinal pathogens
K Kiryluk, Y Li, F Scolari, S Sanna-Cherchi, M Choi, M Verbitsky, D Fasel, ...
Nature genetics 46 (11), 1187-1196, 2014
5302014
Predictors of bleeding complications in percutaneous ultrasound-guided renal biopsy
C Manno, GFM Strippoli, L Arnesano, C Bonifati, N Campobasso, ...
Kidney international 66 (4), 1570-1577, 2004
4092004
Disease-associated Bias in T Helper Type 1 (Th1)/Th2 CD4+ T Cell Responses Against MAGE-6 in HLA-DRB10401+ Patients With Renal Cell Carcinoma or …
T Tatsumi, LS Kierstead, E Ranieri, L Gesualdo, FP Schena, JH Finke, ...
The Journal of experimental medicine 196 (5), 619-628, 2002
3892002
Validation of the Oxford classification of IgA nephropathy in cohorts with different presentations and treatments
R Coppo, S Troyanov, S Bellur, D Cattran, HT Cook, J Feehally, ...
Kidney international 86 (4), 828-836, 2014
3732014
Geographic differences in genetic susceptibility to IgA nephropathy: GWAS replication study and geospatial risk analysis
K Kiryluk, Y Li, S Sanna-Cherchi, M Rohanizadegan, H Suzuki, F Eitner, ...
PLoS genetics 8 (6), e1002765, 2012
3532012
Atrasentan and renal events in patients with type 2 diabetes and chronic kidney disease (SONAR): a double-blind, randomised, placebo-controlled trial
HJL Heerspink, HH Parving, DL Andress, G Bakris, R Correa-Rotter, ...
The Lancet 393 (10184), 1937-1947, 2019
3502019
Essential but differential role for CXCR4 and CXCR7 in the therapeutic homingof human renal progenitor cells
B Mazzinghi, E Ronconi, E Lazzeri, C Sagrinati, L Ballerini, ML Angelotti, ...
The Journal of experimental medicine 205 (2), 479-490, 2008
3362008
The Italian experience of the national registry of renal biopsies
L Gesualdo, AM Di Palma, LF Morrone, GF Strippoli, FP Schena
Kidney international 66 (3), 890-894, 2004
2862004
Brain neural synchronization and functional coupling in Alzheimer's disease as revealed by resting state EEG rhythms
C Babiloni, R Lizio, N Marzano, P Capotosto, A Soricelli, AI Triggiani, ...
International Journal of Psychophysiology 103, 88-102, 2016
2842016
Ketohexokinase-dependent metabolism of fructose induces proinflammatory mediators in proximal tubular cells
P Cirillo, MS Gersch, W Mu, PM Scherer, KM Kim, L Gesualdo, ...
Journal of the American Society of Nephrology 20 (3), 545-553, 2009
2762009
Acute kidney injury in SARS-CoV-2 infected patients
V Fanelli, M Fiorentino, V Cantaluppi, L Gesualdo, G Stallone, C Ronco, ...
Critical Care 24 (1), 1-3, 2020
2272020
Regenerative potential of embryonic renal multipotent progenitors in acute renal failure
E Lazzeri, C Crescioli, E Ronconi, B Mazzinghi, C Sagrinati, GS Netti, ...
Journal of the American Society of Nephrology 18 (12), 3128-3138, 2007
2272007
The MEST score provides earlier risk prediction in lgA nephropathy
SJ Barbour, G Espino-Hernandez, HN Reich, R Coppo, ISD Roberts, ...
Kidney international 89 (1), 167-175, 2016
2202016
Copy-number disorders are a common cause of congenital kidney malformations
S Sanna-Cherchi, K Kiryluk, KE Burgess, M Bodria, MG Sampson, ...
The American Journal of Human Genetics 91 (6), 987-997, 2012
2202012
Monocyte chemotactic peptide-1 expression in acute and chronic human nephritides: a pathogenetic role in interstitial monocytes recruitment.
G Grandaliano, L Gesualdo, E Ranieri, R Monno, V Montinaro, F Marra, ...
Journal of the American Society of Nephrology 7 (6), 906-913, 1996
2161996
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20