Παρακολούθηση
George Kakarontzas
George Kakarontzas
University of Thessaly, Department of Digital Systems
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Competence assessment as an expert system for human resource management: A mathematical approach
M Bohlouli, N Mittas, G Kakarontzas, T Theodosiou, L Angelis, M Fathi
Expert Systems with Applications 70, 83-102, 2017
1782017
A Conceptual Enterprise Architecture Framework for Smart Cities: A Survey Based Approach
G Kakarontzas, L Anthopoulos, D Chatzakou, A Vakali
International Conference on e-Business (ICE-B) 2014, 47-54, 2014
732014
An empirical investigation on the reusability of design patterns and software packages
A Ampatzoglou, A Kritikos, G Kakarontzas, I Stamelos
Journal of Systems and Software 84 (12), 2265-2283, 2011
492011
Layer assessment of object-oriented software: A metric facilitating white-box reuse
G Kakarontzas, E Constantinou, A Ampatzoglou, I Stamelos
Journal of Systems and Software 86 (2), 349-366, 2013
342013
Agent-based resource discovery and selection for dynamic grids
G Kakarontzas, IK Savvas
15th IEEE International Workshops on Enabling Technologies: Infrastructure …, 2006
322006
Critical success factors and barriers for lightweight software process improvement in agile development: A literature review
E Kouzari, VC Gerogiannis, I Stamelos, G Kakarontzas
2015 10th International Joint Conference on Software Technologies (ICSOFT) 1 …, 2015
302015
Product line variability with elastic components and test-driven development
G Kakarontzas, I Stamelos, P Katsaros
2008 International Conference on Computational Intelligence for Modelling …, 2008
282008
Towards open source software system architecture recovery using design metrics
E Constantinou, G Kakarontzas, I Stamelos
2011 15th Panhellenic Conference on Informatics, 166-170, 2011
212011
ComProFITS: A web-based platform for human resources competence assessment
N Mittas, G Kakarontzas, M Bohlouli, L Angelis, I Stamelos, M Fathi
2015 6th International Conference on Information, Intelligence, Systems and …, 2015
192015
Component certification as a prerequisite forwidespread oss reuse
G Kakarontzas, P Katsaros, I Stamelos
Electronic Communications of the EASST 33, 2010
142010
An adaptive model for competences assessment of IT professionals
M Bohlouli, F Ansari, G Kakarontzas, L Angelis
Integrated systems: Innovations and applications, 91-110, 2015
132015
Ontology based bayesian software process improvenent
S Bibi, VC Gerogiannis, G Kakarontzas, I Stamelos
2014 9th International Conference on Software Engineering and Applications …, 2014
132014
Handling vagueness and subjectivity in requirements prioritization
VC Gerogiannis, P Fitsilis, G Kakarontzas, C Born
Proceedings of the 22nd Pan-Hellenic Conference on Informatics, 150-155, 2018
122018
An automated approach for noise identification to assist software architecture recovery techniques
E Constantinou, G Kakarontzas, I Stamelos
Journal of Systems and Software 107, 142-157, 2015
122015
Extracting reusable components: A semi-automated approach for complex structures
E Constantinou, A Naskos, G Kakarontzas, I Stamelos
Information Processing Letters 115 (3), 414-417, 2015
122015
Elastic components: Addressing variance of quality properties in components
G Kakarontzas, P Katsaros, I Stamelos
33rd EUROMICRO Conference on Software Engineering and Advanced Applications …, 2007
102007
Federated search for open source software reuse
F Kokkoras, K Ntonas, A Kritikos, G Kakarontzas, I Stamelos
2012 38th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced …, 2012
92012
Open source software: How can design metrics facilitate architecture recovery?
E Constantinou, G Kakarontzas, I Stamelos
arXiv preprint arXiv:1110.1992, 2011
92011
Quantification of interacting runtime qualities in software architectures: Insights from transaction processing in client–server architectures
A Mentis, P Katsaros, L Angelis, G Kakarontzas
Information and Software Technology 52 (12), 1331-1345, 2010
82010
Extracting components from open source: The component adaptation environment (COPE) approach
G Kakarontzas, I Stamelos, S Skalistis, A Naskos
2012 38th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced …, 2012
72012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20