Παρακολούθηση
Stavros A. Karkanis, PhD.
Stavros A. Karkanis, PhD.
Professor, Department of Mathematics, University of Thessaly
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Computer-aided tumor detection in endoscopic video using color wavelet features
SA Karkanis, DK Iakovidis, DE Maroulis, DA Karras, M Tzivras
IEEE transactions on information technology in biomedicine 7 (3), 141-152, 2003
5842003
An intelligent system for automatic detection of gastrointestinal adenomas in video endoscopy
DK Iakovidis, DE Maroulis, SA Karkanis
Computers in biology and medicine 36 (10), 1084-1103, 2006
1692006
CoLD: a versatile detection system for colorectal lesions in endoscopy video-frames
DE Maroulis, DK Iakovidis, SA Karkanis, DA Karras
Computer Methods and Programs in Biomedicine 70 (2), 151-166, 2003
1602003
Variable background active contour model for computer-aided delineation of nodules in thyroid ultrasound images
DE Maroulis, MA Savelonas, DK Iakovidis, SA Karkanis, N Dimitropoulos
IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 11 (5), 537-543, 2007
1092007
A comparative study of texture features for the discrimination of gastric polyps in endoscopic video
DK Iakovidis, DE Maroulis, SA Karkanis, A Brokos
18th IEEE Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS'05), 575-580, 2005
1092005
Efficient and effective ultrasound image analysis scheme for thyroid nodule detection
EG Keramidas, DK Iakovidis, D Maroulis, S Karkanis
Image Analysis and Recognition: 4th International Conference, ICIAR 2007 …, 2007
792007
A genetically optimized level set approach to segmentation of thyroid ultrasound images
DK Iakovidis, MA Savelonas, SA Karkanis, DE Maroulis
Applied Intelligence 27, 193-203, 2007
642007
Classification of endoscopic images based on texture spectrum
S Karkanis, K Galousi, D Maroulis
Workshop on machine learning in medical applications 69, 1999
641999
An FPGA-based architecture for real time image feature extraction
DG Bariamis, DK Iakovidis, DE Maroulis, SA Karkanis
Proceedings of the 17th International Conference on Pattern Recognition …, 2004
592004
Tumor recognition in endoscopic video images using artificial neural network architectures
SA Karkanis, DK Iakovidis, DE Maroulis, GD Magoulas, NG Theofanous
Proceedings of the 26th Euromicro Conference. EUROMICRO 2000. Informatics …, 2000
572000
Detecting abnormalities in colonoscopic images by textural description and neural networks
S Karkanis, GD Magoulas, M Grigoriadou, M Schurr
Proceedings of Workshop on Machine Learning in Medical Applications, Advance …, 1999
551999
Blending the community of inquiry framework with learning by design: Towards a synthesis for blended learning in teacher training
K Makri, K Papanikolaou, A Tsakiri
Electronic Journal of e-Learning 12 (2), pp183‑194-pp183‑194, 2014
532014
Detection of lesions in endoscopic video using textural descriptors on wavelet domain supported by artificial neural network architectures
SA Karkanis, DK Iakovidis, DA Karras, DE Maroulis
Proceedings 2001 international conference on image processing (Cat. No …, 2001
522001
Computer-aided thyroid nodule detection in ultrasound images
DE Maroulis, MA Savelonas, SA Karkanis, DK Iakovidis, N Dimitropoulos
18th IEEE Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS'05), 271-276, 2005
472005
Image recognition and neuronal networks: Intelligent systems for the improvement of imaging information
S Karkanis, GD Magoulas, N Theofanous
Minimally Invasive Therapy & Allied Technologies 9 (3-4), 225-230, 2000
452000
Efficient Image Compression of Medical Images Using the Wavelet Transform and Fuzzy c-means Clustering on Regions of Interest.
DA Karras, SA Karkanis, DE Maroulis
euromicro, 2469-, 2000
352000
A variable background active contour model for automatic detection of thyroid nodules in ultrasound images
M Savelonas, D Maroulis, D Iakovidis, S Karkanis, N Dimitropoulos
IEEE International Conference on Image Processing 2005 1, I-17, 2005
302005
Texture multichannel measurements for cancer precursors’ identification using support vector machines
DK Iakovidis, DE Maroulis, SA Karkanis, P Papageorgas, M Tzivras
Measurement 36 (3-4), 297-313, 2004
292004
A comparative study of color-texture image features
D Iakovidis, D Maroulis, S Karkanis
Proceedings of IEEE International Workshop on Systems, Signal and Image …, 2005
282005
Supervised and unsupervised neural network methods applied to textile quality control based on improved wavelet feature extraction techniques
DA Karras, SA Karkanis, BG Mertzios
International journal of computer mathematics 67 (1-2), 169-181, 1998
231998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20