Παρακολούθηση
Adrien Gaidon
Adrien Gaidon
Head of Machine Learning Research, Toyota Research Institute (TRI)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tri.global - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Virtual worlds as proxy for multi-object tracking analysis
A Gaidon, Q Wang, Y Cabon, E Vig
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2016
9792016
Learning Imbalanced Datasets with Label-Distribution-Aware Margin Loss
K Cao, C Wei, A Gaidon, N Arechiga, T Ma
Advances in Neural Information Processing Systems, 2019
7082019
3D packing for self-supervised monocular depth estimation
V Guizilini, R Ambrus, S Pillai, A Raventos, A Gaidon
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2020
3362020
Exploring the Limitations of Behavior Cloning for Autonomous Driving
F Codevilla, E Santana, AM López, A Gaidon
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, 2019
2642019
Temporal Localization of Actions with Actoms
A Gaidon, Z Harchaoui, C Schmid
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2013
2412013
Actom sequence models for efficient action detection
A Gaidon, Z Harchaoui, C Schmid
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2011
2102011
Roi-10d: Monocular lifting of 2d detection to 6d pose and metric shape
F Manhardt, W Kehl, A Gaidon
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
2012019
It Is Not the Journey but the Destination: Endpoint Conditioned Trajectory Prediction
K Mangalam, H Girase, S Agarwal, KH Lee, E Adeli, J Malik, A Gaidon
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020
1892020
Superdepth: Self-supervised, super-resolved monocular depth estimation
S Pillai, R Ambrus, A Gaidon
ICRA, 2019
1802019
Spatio-Temporal Graph for Video Captioning with Knowledge Distillation
B Pan, H Cai, DA Huang, KH Lee, A Gaidon, E Adeli, JC Niebles
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2020
1562020
Semantically-Guided Representation Learning for Self-Supervised Monocular Depth
V Guizilini, R Hou, J Li, R Ambrus, A Gaidon
ICLR, 2020
1372020
Procedural generation of videos to train deep action recognition networks
C Roberto de Souza, A Gaidon, Y Cabon, A Manuel Lopez
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2017
128*2017
Activity representation with motion hierarchies
A Gaidon, Z Harchaoui, C Schmid
International journal of computer vision 107 (3), 219-238, 2014
1252014
INRIA-LEARs video copy detection system
M Douze, A Gaidon, H Jegou, M Marszałek, C Schmid
TREC Video Retrieval Evaluation (TRECVID Workshop), 2008
1012008
Learning to fuse things and stuff
J Li, A Raventos, A Bhargava, T Tagawa, A Gaidon
arXiv preprint arXiv:1812.01192, 2018
982018
Differentiable rendering: A survey
H Kato, D Beker, M Morariu, T Ando, T Matsuoka, W Kehl, A Gaidon
arXiv preprint arXiv:2006.12057, 2020
962020
Recognizing activities with cluster-trees of tracklets
A Gaidon, Z Harchaoui, C Schmid
British Machine Vision Conference (BMVC), 2012
942012
Is pseudo-lidar needed for monocular 3d object detection?
D Park, R Ambrus, V Guizilini, J Li, A Gaidon
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2021
902021
Provable guarantees for self-supervised deep learning with spectral contrastive loss
JZ HaoChen, C Wei, A Gaidon, T Ma
Advances in Neural Information Processing Systems 34, 5000-5011, 2021
802021
Spatiotemporal relationship reasoning for pedestrian intent prediction
B Liu, E Adeli, Z Cao, KH Lee, A Shenoi, A Gaidon, JC Niebles
IEEE Robotics and Automation Letters 5 (2), 3485-3492, 2020
772020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20