Παρακολούθηση
Vural Bütün
Vural Bütün
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ogu.edu.tr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
pH-Responsive polymers
G Kocak, C Tuncer, V Bütün
Polymer Chemistry 8 (1), 144-176, 2017
6542017
Synthesis and aqueous solution properties of near-monodisperse tertiary amine methacrylate homopolymers and diblock copolymers
V Bütün, SP Armes, NC Billingham
Polymer 42 (14), 5993-6008, 2001
6332001
Characterizing the structure of pH dependent polyelectrolyte block copolymer micelles
AS Lee, AP Gast, V Bütün, SP Armes
Macromolecules 32 (13), 4302-4310, 1999
3191999
Synthesis of shell cross-linked micelles with tunable hydrophilic/hydrophobic cores
V Bütün, NC Billingham, SP Armes
Journal of the American Chemical Society 120 (46), 12135-12136, 1998
2851998
Synthesis of zwitterionic shell cross-linked micelles
V Bütün, AB Lowe, NC Billingham, SP Armes
Journal of the American Chemical Society 121 (17), 4288-4289, 1999
2721999
Unusual aggregation behavior of a novel tertiary amine methacrylate-based diblock copolymer: formation of micelles and reverse micelles in aqueous solution
V Bütün, NC Billingham, SP Armes
Journal of the American Chemical Society 120 (45), 11818-11819, 1998
2661998
Structure of pH-dependent block copolymer micelles: charge and ionic strength dependence
AS Lee, V Bütün, M Vamvakaki, SP Armes, JA Pople, AP Gast
Macromolecules 35 (22), 8540-8551, 2002
2482002
A brief review of ‘schizophrenic’block copolymers
V Bütün, S Liu, JVM Weaver, X Bories-Azeau, Y Cai, SP Armes
Reactive and Functional Polymers 66 (1), 157-165, 2006
2472006
Synthesis of shell cross-linked micelles at high solids in aqueous media
V Bütün, XS Wang, MV de Paz Banez, KL Robinson, NC Billingham, ...
Macromolecules 33 (1), 1-3, 2000
1992000
Selective quaternization of 2-(dimethylamino) ethyl methacrylate residues in tertiary amine methacrylate diblock copolymers
V Bütün, SP Armes, NC Billingham
Macromolecules 34 (5), 1148-1159, 2001
1782001
Synthesis and aqueous solution properties of a well-defined thermo-responsive schizophrenic diblock copolymer
JVM Weaver, SP Armes, V Bütün
Chemical communications, 2122-2123, 2002
1382002
Synthesis and aqueous solution properties of novelhydrophilic–hydrophilic block copolymers based on tertiary aminemethacrylates
V Bütün, NC Billingham, SP Armes
Chemical Communications, 671-672, 1997
1271997
Synthesis of branched poly (methyl methacrylate) s via controlled/living polymerisations exploiting ethylene glycol dimethacrylate as branching agent
F Isaure, PAG Cormack, S Graham, DC Sherrington, SP Armes, V Bütün
Chemical communications, 1138-1139, 2004
1232004
The remarkable “Flip− Flop” self-assembly of a diblock copolymer in aqueous solution
V Bütün, SP Armes, NC Billingham, Z Tuzar, A Rankin, J Eastoe, ...
Macromolecules 34 (5), 1503-1511, 2001
1182001
Selective betainisation of tertiary amine methacrylate blockcopolymers
V Bütün, CE Bennett, M Vamvakaki, AB Lowe, NC Billingham, SP Armes
Journal of Materials Chemistry 7 (9), 1693-1695, 1997
861997
Self-organized monolayer films of stimulus-responsive micelles
GB Webber, EJ Wanless, V Bütün, SP Armes, S Biggs
Nano Letters 2 (11), 1307-1313, 2002
842002
Layer‐by‐layer formation of smart particle coatings using oppositely charged block copolymer micelles
S Biggs, K Sakai, T Addison, A Schmid, SP Armes, M Vamvakaki, V Bütün, ...
Advanced Materials 19 (2), 247-250, 2007
802007
Use of oxyanion-initiated polymerization for the synthesis of amine methacrylate-based homopolymers and block copolymers
MV de Paz Banez, KL Robinson, V Bütün, SP Armes
Polymer 42 (1), 29-37, 2001
782001
Effect of partial quaternization on the aqueous solution properties of tertiary amine-based polymeric surfactants: unexpected separation of surface activity and cloud point …
M Vamvakaki, GF Unali, V Bütün, S Boucher, KL Robinson, ...
Macromolecules 34 (20), 6839-6841, 2001
702001
Synthesis and physical gels of pH-and thermo-responsive tertiary amine methacrylate based ABA triblock copolymers and drug release studies
FF Taktak, V Bütün
Polymer 51 (16), 3618-3626, 2010
682010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20