Argyra e or argiras e or argyras e or argira e
Argyra e or argiras e or argyras e or argira e
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Effects of positive end-expiratory pressure on hyaline membrane formation in a rabbit model of the neonatal respiratory distress syndrome
BK Sandhar, DJ Niblett, EP Argiras, MS Dunnill, MK Sykes
Intensive care medicine 14 (5), 538-546, 1988
1971988
Influence from genetic variability on opioid use for cancer pain: a European genetic association study of 2294 cancer pain patients
P Klepstad, T Fladvad, F Skorpen, K Bjordal, A Caraceni, O Dale, ...
Pain 152 (5), 1139-1145, 2011
1922011
High PEEP decreases hyaline membrane formation in surfactant deficient lungs
EP Argiras, CR Blakeley, MS Dunnill, S Otremski, MK Sykes
BJA: British Journal of Anaesthesia 59 (10), 1278-1285, 1987
1621987
Acupuncture as an adjunctive therapy to pharmacological treatment in patients with chronic pain due to osteoarthritis of the knee: a 3-armed, randomized, placebo-controlled trial
CI Mavrommatis, E Argyra, A Vadalouka, DG Vasilakos
PAIN® 153 (8), 1720-1726, 2012
1082012
Opioid rotation in patients with cancer: a review of the current literature
A Vadalouca, E Moka, E Argyra, P Sikioti, I Siafaka
Journal of opioid management 4 (4), 213-250, 2008
872008
Therapeutic management of chronic neuropathic pain: an examination of pharmacologic treatment
A Vadalouca, I Siafaka, E Argyra, E Vrachnou, E Moka
Annals of the New York Academy of Sciences 1088 (1), 164-186, 2006
872006
“Enteroatmospheric fistulae”—gastrointestinal openings in the open abdomen: a review and recent proposal of a surgical technique
A Marinis, G Gkiokas, E Argyra, G Fragulidis, G Polymeneas, D Voros
Scandinavian Journal of Surgery 102 (2), 61-68, 2013
662013
Which variables are associated with pain intensity and treatment response in advanced cancer patients?–Implications for a future classification system for cancer pain
AK Knudsen, C Brunelli, S Kaasa, G Apolone, O Corli, M Montanari, ...
European Journal of Pain 15 (3), 320-327, 2011
662011
Pregabalin vs. opioids for the treatment of neuropathic cancer pain: a prospective, head‐to‐head, randomized, open‐label study
E Raptis, A Vadalouca, E Stavropoulou, E Argyra, A Melemeni, I Siafaka
Pain Practice 14 (1), 32-42, 2014
562014
Anaesthetic care of patients undergoing primary hip and knee arthroplasty: consensus recommendations from the International Consensus on Anaesthesia-Related Outcomes after …
SG Memtsoudis, C Cozowicz, J Bekeris, D Bekere, J Liu, EM Soffin, ...
British journal of anaesthesia 123 (3), 269-287, 2019
552019
Iontophoresis of vincristine versus saline in post-herpetic neuralgia. A controlled trial.
PR Layman, E Argyras, CJ Glynn
Pain 25 (2), 165-170, 1986
331986
Chlorhexidine: Hypersensitivity and anaphylactic reactions in the perioperative setting
E Moka, E Argyra, I Siafaka, A Vadalouca
Journal of anaesthesiology, clinical pharmacology 31 (2), 145, 2015
292015
The effect of intravenous lidocaine on trigeminal neuralgia: a randomized double blind placebo controlled trial
E Stavropoulou, E Argyra, P Zis, A Vadalouca, I Siafaka
International Scholarly Research Notices 2014, 2014
282014
Validation of the Greek Version of the DN 4 Diagnostic Questionnaire for Neuropathic Pain
P Sykioti, P Zis, A Vadalouca, I Siafaka, E Argyra, D Bouhassira, ...
Pain Practice 15 (7), 627-632, 2015
272015
How does an undergraduate pain course influence future physicians' awareness of chronic pain concepts? A comparative study
E Argyra, I Siafaka, A Moutzouri, V Papadopoulos, M Rekatsina, ...
Pain Medicine 16 (2), 301-311, 2015
272015
The impact of ischemic preconditioning on hemodynamic, biochemical and inflammatory alterations induced by intra-abdominal hypertension: an experimental study in a porcine model
A Avraamidou, A Marinis, S Asonitis, D Perrea, G Polymeneas, D Voros, ...
Langenbeck's archives of surgery 397 (8), 1333-1341, 2012
272012
Ischemia as a possible effect of increased intra-abdominal pressure on central nervous system cytokines, lactate and perfusion pressures
A Marinis, E Argyra, P Lykoudis, P Brestas, K Theodoraki, G Polymeneas, ...
Critical Care 14 (2), 1-10, 2010
262010
A Randomized, Double‐Blind, Placebo‐Controlled Study of Preemptively Administered Intravenous Parecoxib: Effect on Anxiety Levels and Procedural Pain During Epidural Catheter …
A Vadalouca, E Moka, A Chatzidimitriou, I Siafaka, P Sikioti, E Argyra
Pain practice 9 (3), 181-194, 2009
232009
Prediction of the distance from the skin to the lumbar epidural space in the Greek population, using mathematical models
E Stamatakis, E Moka, I Siafaka, E Argyra, A Vadalouca
Pain Practice 5 (2), 125-134, 2005
212005
First pass lung uptake of bupivacaine: effect of acidosis in an intact rabbit lung model
MGA Palazzo, EA Kalso, E Argiras, R Madgwick, JW Sear
BJA: British Journal of Anaesthesia 67 (6), 759-763, 1991
211991
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20