Παρακολούθηση
Davide Dionisi
Davide Dionisi
University of Aberdeen, School of Engineering
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα abdn.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Olive oil mill effluents as a feedstock for production of biodegradable polymers
D Dionisi, G Carucci, MP Papini, C Riccardi, M Majone, F Carrasco
Water research 39 (10), 2076-2084, 2005
2922005
Biodegradable polymers from organic acids by using activated sludge enriched by aerobic periodic feeding
D Dionisi, M Majone, V Papa, M Beccari
Biotechnology and bioengineering 85 (6), 569-579, 2004
2912004
Effect of the applied organic load rate on biodegradable polymer production by mixed microbial cultures in a sequencing batch reactor
D Dionisi, M Majone, G Vallini, S Di Gregorio, M Beccari
Biotechnology and bioengineering 93 (1), 76-88, 2006
2442006
Exploiting olive oil mill effluents as a renewable resource for production of biodegradable polymers through a combined anaerobic–aerobic process
M Beccari, L Bertin, D Dionisi, F Fava, S Lampis, M Majone, F Valentino, ...
Journal of Chemical Technology & Biotechnology: International Research in …, 2009
1902009
Effect of pH on the production of bacterial polyhydroxyalkanoates by mixed cultures enriched under periodic feeding
M Villano, M Beccari, D Dionisi, S Lampis, A Miccheli, G Vallini, M Majone
Process Biochemistry 45 (5), 714-723, 2010
1692010
Storage of biodegradable polymers by an enriched microbial community in a sequencing batch reactor operated at high organic load rate
D Dionisi, M Beccari, S Di Gregorio, M Majone, MP Papini, G Vallini
Journal of Chemical Technology & Biotechnology: International Research in …, 2005
1572005
Aerobic storage by activated sludge on real wastewater
A Carucci, D Dionisi, M Majone, E Rolle, P Smurra
Water Research 35 (16), 3833-3844, 2001
1422001
Mechanisms of heavy-metal removal by activated sludge
F Pagnanelli, S Mainelli, L Bornoroni, D Dionisi, L Toro
Chemosphere 75 (8), 1028-1034, 2009
1222009
Effect of different carbon sources on aerobic storage by activated sludge
M Beccari, D Dionisi, A Giuliani, M Majone, R Ramadori
Water Science and Technology 45 (6), 157-168, 2002
1192002
The potential of microbial processes for lignocellulosic biomass conversion to ethanol: a review
D Dionisi, JA Anderson, F Aulenta, A McCue, G Paton
Journal of Chemical Technology & Biotechnology 90 (3), 366-383, 2015
1012015
Thermal stability of polyhydroxyalkanoates
F Carrasco, D Dionisi, A Martinelli, M Majone
Journal of Applied Polymer Science 100 (3), 2111-2121, 2006
982006
Sequencing batch reactor: Influence of periodic operation on performance of activated sludges in biological wastewater treatment
D Dionisi, M Majone, V Tandoi, M Beccari
Industrial & engineering chemistry research 40 (23), 5110-5119, 2001
972001
The storage of acetate under anoxic conditions
D Dionisi, M Majone, R Ramadori, M Beccari
Water Research 35 (11), 2661-2668, 2001
902001
Effect of the length of the cycle on biodegradable polymer production and microbial community selection in a sequencing batch reactor
D Dionisi, M Majone, G Vallini, SD Gregorio, M Beccari
Biotechnology progress 23 (5), 1064-1073, 2007
892007
Acidogenic fermentation of vegetable and salad waste for chemicals production: effect of pH buffer and retention time
IO Bolaji, D Dionisi
Journal of Environmental Chemical Engineering 5 (6), 5933-5943, 2017
822017
Removal of organic xenobiotics in activated sludges under aerobic conditions and anaerobic digestion of the adsorbed species
D Dionisi, L Bertin, L Bornoroni, S Capodicasa, MP Papini, F Fava
Journal of Chemical Technology & Biotechnology: International Research in …, 2006
782006
High-rate anaerobic treatment of Fischer–Tropsch wastewater in a packed-bed biofilm reactor
M Majone, F Aulenta, D Dionisi, EN D'Addario, R Sbardellati, ...
water research 44 (9), 2745-2752, 2010
662010
Production of ethanol, organic acids and hydrogen: an opportunity for mixed culture biotechnology?
D Dionisi, IMO Silva
Reviews in Environmental Science and Bio/Technology 15, 213-242, 2016
562016
Storage of substrate mixtures by activated sludges under dynamic conditions in anoxic or aerobic environments
D Dionisi, V Renzi, M Majone, M Beccari, R Ramadori
Water research 38 (8), 2196-2206, 2004
552004
Enrichment of activated sludge in a sequencing batch reactor for polyhydroxyalkanoate production
M Majone, M Beccari, S Di Gregorio, D Dionisi, G Vallini
Water science and technology 54 (1), 119-128, 2006
502006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20