Evangelos E. Papalexakis
Evangelos E. Papalexakis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.ucr.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tensor decomposition for signal processing and machine learning
ND Sidiropoulos, L De Lathauwer, X Fu, K Huang, EE Papalexakis, ...
IEEE Transactions on Signal Processing 65 (13), 3551-3582, 2017
9022017
Gigatensor: scaling tensor analysis up by 100 times-algorithms and discoveries
U Kang, E Papalexakis, A Harpale, C Faloutsos
Proceedings of the 18th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2012
2902012
Tensors for data mining and data fusion: Models, applications, and scalable algorithms
EE Papalexakis, C Faloutsos, ND Sidiropoulos
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) 8 (2), 1-44, 2016
2332016
ParCube: Sparse Parallelizable Tensor Decompositions
EE Papalexakis, C Faloutsos, ND Sidiropoulos
2062012
From K-means to higher-way co-clustering: multilinear decomposition with sparse latent factors
EE Papalexakis, ND Sidiropoulos, R Bro
IEEE Transactions on Signal Processing, 2013
1302013
HaTen2: Billion-scale Tensor Decompositions
I Jeon, EE Papalexakis, U Kang, C Faloutsos
IEEE ICDE 2015, 2015
1282015
NetSpot: Spotting Significant Anomalous Regions on Dynamic Networks
M Mongiovı, P Bogdanov, R Ranca, EE Papalexakis, C Faloutsos, ...
1212013
FLEXIFACT: Scalable Flexible Factorization of Coupled Tensors on Hadoop
A Beutel, A Kumar, E Papalexakis, PP Talukdar, C Faloutsos, EP Xing
NIPS 2013 Big Learning Workshop, 2013
1192013
Do more Views of a Graph help? Community Detection and Clustering in Multi-Graphs
EE Papalexakis, L Akoglu, D Ienco
16th International Conference on Information Fusion, 2013
1102013
Com2: Fast Automatic Discovery of Temporal (’Comet’) Communities
M Araujo, S Papadimitriou, S Günnemann, C Faloutsos, P Basu, A Swami, ...
PAKDD 2014, 2014
1012014
Structure-revealing data fusion
E Acar, EE Papalexakis, G Gürdeniz, MA Rasmussen, AJ Lawaetz, ...
BMC bioinformatics 15 (1), 1-17, 2014
802014
Parallel randomly compressed cubes: A scalable distributed architecture for big tensor decomposition
ND Sidiropoulos, EE Papalexakis, C Faloutsos
IEEE Signal Processing Magazine 31 (5), 57-70, 2014
642014
Heigen: Spectral analysis for billion-scale graphs
U Kang, B Meeder, EE Papalexakis, C Faloutsos
IEEE Transactions on knowledge and data engineering 26 (2), 350-362, 2012
592012
Network Anomaly Detection using Co-clustering
EE Papalexakis, A Beutel, P Steenkiste
592012
TENSORSPLAT: Spotting Latent Anomalies in Time
D Koutra, EE Papalexakis, C Faloutsos
572012
Turbo-SMT: Accelerating Coupled Sparse Matrix-Tensor Factorizations by 200x
EE Papalexakis, TM Mitchell, ND Sidiropoulos, C Faloutsos, PP Talukdar, ...
SDM 2014, 2014
542014
Semi-supervised content-based detection of misinformation via tensor embeddings
GB Guacho, S Abdali, N Shah, EE Papalexakis
2018 IEEE/ACM international conference on advances in social networks …, 2018
522018
MalSpot: Multi2 Malicious Network Behavior Patterns Analysis
CH Mao, CJ Wu, EE Papalexakis, C Faloutsos, TC Kao
PAKDD 2014, 2014
522014
SPARTan: Scalable PARAFAC2 for large & sparse data
I Perros, EE Papalexakis, F Wang, R Vuduc, E Searles, M Thompson, ...
Proceedings of the 23rd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge …, 2017
512017
Unsupervised content-based identification of fake news articles with tensor decomposition ensembles
S Hosseinimotlagh, EE Papalexakis
Proceedings of the Workshop on Misinformation and Misbehavior Mining on the …, 2018
492018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20