Παρακολούθηση
Ilianna Kollia
Ilianna Kollia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
SPARQL query answering over OWL ontologies
I Kollia, B Glimm, I Horrocks
Extended Semantic Web Conference, 382-396, 2011
1682011
Optimizing SPARQL query answering over OWL ontologies
I Kollia, B Glimm
Journal of artificial intelligence research 48, 253-303, 2013
712013
Deep transparent prediction through latent representation analysis
D Kollias, N Bouas, Y Vlaxos, V Brillakis, M Seferis, I Kollia, L Sukissian, ...
arXiv preprint arXiv:2009.07044, 2020
462020
Transparent adaptation in deep medical image diagnosis
D Kollias, Y Vlaxos, M Seferis, I Kollia, L Sukissian, J Wingate, S Kollias
International Workshop on the Foundations of Trustworthy AI Integrating …, 2020
432020
Unified deep learning approach for prediction of Parkinson's disease
J Wingate, I Kollia, L Bidaut, S Kollias
IET Image Processing 14 (10), 1980-1989, 2020
392020
Predicting Parkinson’s disease using latent information extracted from deep neural networks
I Kollia, AG Stafylopatis, S Kollias
2019 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 1-8, 2019
302019
A systemic approach for effective semantic access to cultural content
I Kollia, V Tzouvaras, N Drosopoulos, G Stamou
Semantic Web 3 (1), 65-83, 2012
292012
Semantic image analysis using a symbolic neural architecture
I Kollia, N Simou, A Stafylopatis, S Kollias
Image Analysis & Stereology 29 (3), 159-172, 2010
162010
Lower and upper bounds for SPARQL queries over OWL ontologies
B Glimm, Y Kazakov, I Kollia, G Stamou
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 29 (1), 2015
142015
Query answering over SROIQ knowledge bases with SPARQL
I Kollia, B Glimm, I Horrocks
Proceedings of the 24th International Workshop on Description Logics …, 2011
142011
Interweaving knowledge representation and adaptive neural networks
I Kollia, N Simou, G Stamou, A Stafylopatis
Proceedings of the Workshop on Inductive Reasoning and Machine Learning on …, 2009
142009
Cost based query ordering over OWL ontologies
I Kollia, B Glimm
International Semantic Web Conference, 231-246, 2012
132012
AI-Enabled Efficient and Safe Food Supply Chain
I Kollia, J Stevenson, S Kollias
Electronics 10 (11), 1223, 2021
122021
Using the TBox to Optimise SPARQL Queries.
B Glimm, Y Kazakov, I Kollia, GB Stamou
Description Logics 1014 (181-196), 11, 2013
122013
Improving Semantic Search in Digital Libraries Using Multimedia Analysis.
I Kollia, Y Kalantidis, K Rapantzikos, A Stafylopatis
Journal of Multimedia 7 (2), 2012
122012
A deep learning approach for load demand forecasting of power systems
I Kollia, S Kollias
2018 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), 912-919, 2018
112018
Answering Queries over OWL Ontologies with SPARQL.
I Kollia, B Glimm, I Horrocks
OWLED, 2011
112011
Using the IBM Watson cognitive system in educational contexts
I Kollia, G Siolas
2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), 1-8, 2016
102016
SPARQL Query Answering over OWL Ontologies
I Kollia, B Glimm, I Horrocks, B Glimm, S Rudolph, J Völker, S Rudolph, ...
Journal of Artificial Intelligence Research (JAIR) 48, 253-303, 2013
32013
Answering queries over owl ontologies with sparql
IKBGI Horrocks
22011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20