Παρακολούθηση
Giuliana Faiella
Giuliana Faiella
ASL Salerno
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aslsalerno.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Expanding healthcare failure mode and effect analysis: A composite proactive risk analysis approach
G Faiella, A Parand, BD Franklin, P Chana, M Cesarelli, NA Stanton, ...
Reliability Engineering & System Safety 169, 117-126, 2018
982018
The European cross-border health data exchange roadmap: Case study in the Italian setting
M Nalin, I Baroni, G Faiella, M Romano, F Matrisciano, E Gelenbe, ...
Journal of biomedical informatics 94, 103183, 2019
462019
Comprehensive user requirements engineering methodology for secure and interoperable health data exchange
P Natsiavas, J Rasmussen, M Voss-Knude, Κ Votis, L Coppolino, ...
BMC medical informatics and decision making 18, 1-16, 2018
442018
A prospective risk assessment of informal carers’ medication administration errors within the domiciliary setting
A Parand, G Faiella, BD Franklin, M Johnston, F Clemente, NA Stanton, ...
Ergonomics 61 (1), 104-121, 2018
332018
Analysis of foetal heart rate variability components by means of empirical mode decomposition
M Romano, G Faiella, F Clemente, L Iuppariello, P Bifulco, M Cesarelli
XIV Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and …, 2016
252016
Kinematic and EMG patterns evaluation of upper arm reaching movements
G D'Addio, M Cesarelli, M Romano, G Faiella, F Lullo, N Pappone
2012 4th IEEE RAS & EMBS International Conference on Biomedical Robotics and …, 2012
222012
Outliers detection and processing in CTG monitoring
M Romano, G Faiella, P Bifulco, G D’Addio, F Clemente, M Cesarelli
XIII Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and …, 2014
202014
Symbolic dynamics in cardiotocographic monitoring
M Romano, P Bifulco, G Improta, G Faiella, M Cesarelli, F Clemente, ...
2013 E-Health and Bioengineering Conference (EHB), 1-4, 2013
202013
Computerized cardiotocography: a software to generate synthetic signals
G Improta, M Romano, AM Ponsiglione, P Bifulco, G Faiella, M Cesarelli
J. Health Med. Inform 5 (4), 162, 2014
192014
A novel approach to estimate the upper limb reaching movement in three-dimensional space
L Iuppariello, G D'addio, B Lanzillo, P Balbi, E Andreozzi, G Improta, ...
Informatics in Medicine Unlocked 15, 100155, 2019
162019
Critical failures in the use of home ventilation medical equipment
F Clemente, G Faiella, G Rutoli, P Bifulco, M Romano, M Cesarelli
Heliyon, 2019
112019
Secure cross-border exchange of health related data: the KONFIDO approach
S Diamantopoulos, D Karamitros, L Romano, L Coppolino, V Koutkias, ...
Internet and Distributed Computing Systems: 12th International Conference …, 2019
102019
Developing an infrastructure for secure patient summary exchange in the EU context: lessons learned from the KONFIDO project
P Natsiavas, G Mazzeo, G Faiella, P Campegiani, J Dumortier, O Stan, ...
Health Informatics Journal 27 (2), 14604582211021459, 2021
92021
Building an Ethical Framework for Cross-border applications: the KONFIDO project
G Faiella, I Komnios, M Voss-Knude, I Cano, P Duquenoy, M Nalin, ...
International ISCIS Security Workshop, 38-45, 2018
9*2018
Effects of wavelets analysis on power spectral distributions in laser doppler flowmetry time series
G D’Addio, M Cesarelli, P Bifulco, L Iuppariello, G Faiella, D Lapi, ...
XIII Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and …, 2014
92014
Gap Analysis for Information Security in Interoperable Solutions at a Systemic Level: The KONFIDO Approach
J Rasmussen, P Natsiavas, K Votis, K Moschou, P Campegiani, ...
Precision Medicine Powered by pHealth and Connected Health, 75-79, 2018
82018
Process modeling of devices management in home care
F Clemente, G Stecca, P Bifulco, M Cesarelli, G Faiella, M Romano
2013 E-Health and Bioengineering Conference (EHB), 1-4, 2013
82013
FMECA and HFMEA of indoor air quality management in home mechanical ventilation
G Faiella, F Clemente, G Rutoli, M Romano, P Bifulco, M Cesarelli
2014 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications …, 2014
62014
Design of technology-based rehabilitation pathways: the experience of Santobono-Pausilipon Hospital
L Iuppariello, M Cesarelli, G Faiella, S Esposito, M Nespoli, L Foggia, ...
Acta IMEKO 7 (4), 55-61, 2018
52018
Design of a smart eis measurement system
F Clemente, M Romano, P Bifulco, G Faiella, M Molinara, M Cesarelli
2015 E-Health and Bioengineering Conference (EHB), 1-4, 2015
52015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20