Παρακολούθηση
Brian C. Stock
Brian C. Stock
Researcher, Institute of Marine Research (IMR)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hi.no - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Analyzing mixing systems using a new generation of Bayesian tracer mixing models
BC Stock, AL Jackson, EJ Ward, AC Parnell, DL Phillips, BX Semmens
PeerJ, 2018
953*2018
MixSIAR GUI user manual v3.1
BC Stock, BX Semmens
https://github.com/brianstock/MixSIAR, 2017
743*2017
Unifying error structures in commonly used biotracer mixing models
BC Stock, BX Semmens
Ecology, 2016
2852016
A deconvolutional Bayesian mixing model approach for river basin sediment source apportionment
WH Blake, P Boeckx, BC Stock, HG Smith, S Bodé, HR Upadhayay, ...
Scientific reports 8 (1), 13073, 2018
742018
Methodological perspectives on the application of compound-specific stable isotope fingerprinting for sediment source apportionment
HR Upadhayay, S Bodé, M Griepentrog, D Huygens, RM Bajracharya, ...
Journal of Soils and Sediments 17, 1537-1553, 2017
622017
Comparing predictions of fisheries bycatch using multiple spatiotemporal species distribution model frameworks
BC Stock, EJ Ward, T Eguchi, JE Jannot, JT Thorson, BE Feist, ...
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 77 (1), 146-163, 2020
552020
The Woods Hole assessment model (WHAM): A general state-space assessment framework that incorporates time-and age-varying processes via random effects and links to …
BC Stock, TJ Miller
Fisheries Research 240, 105967, 2021
462021
Estimating incidence of vision-reducing cataract in Africa: a new model with implications for program targets
S Lewallen, TD Williams, A Dray, BC Stock, W Mathenge, J Oye, ...
Archives of ophthalmology 128 (12), 1584-1589, 2010
442010
Specialized morphology corresponds to a generalist diet: linking form and function in smashing mantis shrimp crustaceans
MS deVries, BC Stock, JH Christy, GR Goldsmith, TE Dawson
Oecologia 182 (2), 429-442, 2016
382016
The utility of spatial model-based estimators of unobserved bycatch
BC Stock, EJ Ward, JT Thorson, JE Jannot, BX Semmens
ICES Journal of Marine Science 76 (1), 255–267, 2019
372019
Seasonal prediction of bottom temperature on the northeast US continental shelf
Z Chen, YO Kwon, K Chen, P Fratantoni, G Gawarkiewicz, TM Joyce, ...
Journal of Geophysical Research: Oceans 126 (5), e2021JC017187, 2021
252021
Model-based infusion site monitor
RD Butterfield, B Stock, M Strait, H Dudley, S Rosenthal
US Patent 9,514,279, 2016
252016
MixSIAR: A Bayesian stable isotope mixing model for characterizing intrapopulation niche variation
B Semmens, B Stock, E Ward, JW Moore, A Parnell, AL Jackson, ...
Ecological Society of America, Minneapolis, MN, 04-09, 2013
192013
Implementing two-dimensional autocorrelation in either survival or natural mortality improves a state-space assessment model for Southern New England-Mid Atlantic yellowtail …
BC Stock, H Xu, TJ Miller, JT Thorson, JA Nye
Fisheries Research 237, 105873, 2021
172021
Ocean model-based covariates improve a marine fish stock assessment when observations are limited
H du Pontavice, TJ Miller, BC Stock, Z Chen, VS Saba
ICES Journal of Marine Science 79 (4), 1259-1273, 2022
142022
Pulse recruitment and recovery of Cayman Islands Nassau Grouper (Epinephelus striatus) spawning aggregations revealed by in situ length-frequency data
BC Stock, SA Heppell, L Waterhouse, IC Dove, CV Pattengill-Semmens, ...
ICES Journal of Marine Science 78 (1), 277-292, 2021
132021
The multivariate-Tweedie: a self-weighting likelihood for age and length composition data arising from hierarchical sampling designs
JT Thorson, TJ Miller, BC Stock
ICES Journal of Marine Science, 2022
72022
Migratory behavior of aggregating male Tiger Grouper (Mycteroperca tigris) in Little Cayman, Cayman Islands
T Sleugh, CM McCoy, CV Pattengill-Semmens, BC Johnson, SA Heppell, ...
Environmental Biology of Fishes, 1-12, 2023
22023
Fine-scale dispersal of eggs from a Nassau Grouper (Epinephelus striatus) spawning aggregation
BC Stock, A Mullen, P Roberts, J JS, L Waterhouse, ...
Proceedings of the Gulf and Caribbean Fisheries Institute 69, 322-323, 2017
22017
Protected fish spawning aggregations as self-replenishing reservoirs for regional recovery
BC Stock, AD Mullen, JS Jaffe, A Candelmo, SA Heppell, ...
Proceedings of the Royal Society B 290 (1998), 20230551, 2023
12023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20