Παρακολούθηση
Stavros Souravlas
Stavros Souravlas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uom.edu.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Data-Driven Decision Making in Precision Agriculture: The Rise of Big Data in Agricultural Systems
N Tantalaki, S Souravlas, M Roumeliotis
Journal of Agricultural & Food Information 20 (4), 344-380, 2019
2132019
A review on big data real-time stream processing and its scheduling techniques
N Tantalaki, S Souravlas, M Roumeliotis
International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems 35 (5 …, 2020
762020
A classification of community detection methods in social networks: a survey
S Souravlas, A Sifaleras, M Tsintogianni, S Katsavounis
International Journal of General Systems 50 (1), 63-91, 2021
582021
A fair, dynamic load balanced task distribution strategy for heterogeneous cloud platforms based on Markov process modeling
S Souravlas, SD Anastasiadou, N Tantalaki, S Katsavounis
IEEE Access 10, 26149-26162, 2022
412022
On modeling and simulation of resource allocation policies in cloud computing using colored petri nets
S Souravlas, S Katsavounis, S Anastasiadou
Applied Sciences 10 (16), 5644, 2020
412020
Pipelined Dynamic Scheduling of Big Data Streams
S Souravlas, S Anastasiadou
Applied Sciences 10 (14), 4796, 2020
412020
More on pipelined dynamic scheduling of big data streams
S Souravlas, S Anastasiadou, S Katsavounis
Applied Sciences 11 (1), 61, 2020
312020
Pipeline-Based Linear Scheduling of Big Data Streams in the Cloud
N Tantalaki, S Souravlas, M Roumeliotis, S Katsavouni
IEEE Acces, 2020
312020
Parallel implementations of the jacobi linear algebraic systems solve
A Margaris, S Souravlas, M Roumeliotis
arXiv preprint arXiv:1403.5805, 2014
292014
A survey on the recent advances of deep community detection
S Souravlas, S Anastasiadou, S Katsavounis
Applied Sciences 11 (16), 7179, 2021
272021
Binary-tree based estimation of file requests for efficient data replication
S Souravlas, A Sifaleras
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 28 (7), 1839-1852, 2017
212017
ProMo: A Probabilistic Model for Dynamic Load-Balanced Scheduling of Data Flows in Cloud Systems
S Souravlas
Electronics — Open Access Journal 8 (9), 2019
202019
Scheduling Fair Resource Allocation Policies for Cloud Computing through Flow Control
S Souravlas, S Katsavounis
Electronics — Open Access Journal 8 (11), 2019
192019
A parallel algorithm for community detection in social networks, based on path analysis and threaded binary trees
S Souravlas, A Sifaleras, S Katsavounis
IEEE Access 7, 20499-20519, 2019
192019
Trends in data replication strategies: a survey
S Souravlas, A Sifaleras
International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems 34 (2 …, 2019
192019
Hybrid CPU-GPU Community Detection in Weighted Networks
S Souravlas, A Sifaleras, S Katsavounis
IEEE Acces, 2020
142020
Linear scheduling of big data streams on multiprocessor sets in the cloud
N Tantalaki, S Souravlas, M Roumeliotis, S Katsavounis
IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence, 107-115, 2019
142019
Design and implementation of parallel counterpropagation networks using MPI
A Margaris, S Souravlas, E Kotsialos, M Roumeliotis
Informatica 18 (1), 79-102, 2007
102007
A pipeline technique for dynamic data transfer on a multiprocessor grid
S Souravlas, M Roumeliotis
International Journal of Parallel Programming 32 (5), 361-388, 2004
102004
Efficient community-based data distribution over multicast trees
S Souravlas, A Sifaleras
IEEE Transactions on Computational Social Systems 5 (1), 229-243, 2018
92018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20