Παρακολούθηση
Stavros Souravlas
Stavros Souravlas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uom.edu.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Data-Driven Decision Making in Precision Agriculture: The Rise of Big Data in Agricultural Systems
N Tantalaki, S Souravlas, M Roumeliotis
Journal of Agricultural & Food Information 20 (4), 344-380, 2019
562019
A review on big data real-time stream processing and its scheduling techniques
N Tantalaki, S Souravlas, M Roumeliotis
International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems 35 (5 …, 2020
362020
Parallel implementations of the jacobi linear algebraic systems solve
A Margaris, S Souravlas, M Roumeliotis
arXiv preprint arXiv:1403.5805, 2014
252014
Binary-tree based estimation of file requests for efficient data replication
S Souravlas, A Sifaleras
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 28 (7), 1839-1852, 2017
192017
Trends in data replication strategies: a survey
S Souravlas, A Sifaleras
International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems 34 (2 …, 2019
162019
A classification of community detection methods in social networks: a survey
S Souravlas, A Sifaleras, M Tsintogianni, S Katsavounis
International Journal of General Systems 50 (1), 63-91, 2021
142021
Pipelined Dynamic Scheduling of Big Data Streams
S Souravlas, S Anastasiadou
Applied Sciences 10 (14), 4796, 2020
142020
Linear scheduling of big data streams on multiprocessor sets in the cloud
N Tantalaki, S Souravlas, M Roumeliotis, S Katsavounis
IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence, 107-115, 2019
142019
A parallel algorithm for community detection in social networks, based on path analysis and threaded binary trees
S Souravlas, A Sifaleras, S Katsavounis
IEEE Access 7, 20499-20519, 2019
132019
Pipeline-Based Linear Scheduling of Big Data Streams in the Cloud
N Tantalaki, S Souravlas, M Roumeliotis, S Katsavouni
IEEE Acces, 2020
112020
A pipeline technique for dynamic data transfer on a multiprocessor grid
S Souravlas, M Roumeliotis
International Journal of Parallel Programming 32 (5), 361-388, 2004
102004
ProMo: A Probabilistic Model for Dynamic Load-Balanced Scheduling of Data Flows in Cloud Systems
S Souravlas
Electronics — Open Access Journal 8 (9), 2019
92019
More on Pipelined Dynamic Scheduling of Big Data Streams
S Souravlas, S Anastasiadou, S Katsavounis
Applied Sciences 11 (1), 61, 2020
82020
On Modeling and Simulation of Resource Allocation Policies in Cloud Computing Using Colored Petri Nets
S Souravlas, S Katsavounis, S Anastasiadou
Applied Sciences 10 (16), 5644, 2020
82020
Efficient community-based data distribution over multicast trees
S Souravlas, A Sifaleras
IEEE Transactions on Computational Social Systems 5 (1), 229-243, 2018
82018
Hybrid CPU-GPU Community Detection in Weighted Networks
S Souravlas, A Sifaleras, S Katsavounis
IEEE Acces, 2020
72020
Scheduling Fair Resource Allocation Policies for Cloud Computing through Flow Control
S Souravlas, S Katsavounis
Electronics — Open Access Journal 8 (11), 2019
62019
A novel, interdisciplinary, approach for community detection based on remote file requests
S Souravlas, A Sifaleras, S Katsavounis
IEEE Access 6, 68415-68428, 2018
62018
On the Detection of Overlapped Network Communities via Weight Redistributions
SI Souravlas, A Sifaleras
Advances in Experimental Medicine and Biology 988, 205-214, 2017
52017
Petri net modeling and simulation of pipelined redistributions for a deadlock-free system
SI Souravlas, M Roumeliotis
Cogent Engineering 2 (1), 1057427, 2015
52015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20