Παρακολούθηση
Davide Canali
Davide Canali
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eurecom.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Prophiler: a fast filter for the large-scale detection of malicious web pages
D Canali, M Cova, G Vigna, C Kruegel
Proceedings of the 20th international conference on World wide web, 197-206, 2011
5422011
A quantitative study of accuracy in system call-based malware detection
D Canali, A Lanzi, D Balzarotti, C Kruegel, M Christodorescu, E Kirda
Proceedings of the 2012 International Symposium on Software Testing and …, 2012
1922012
A minimalist approach to remote attestation
A Francillon, Q Nguyen, KB Rasmussen, G Tsudik
2014 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 1-6, 2014
1772014
The role of web hosting providers in detecting compromised websites
D Canali, D Balzarotti, A Francillon
Proceedings of the 22nd international conference on World Wide Web, 177-188, 2013
1052013
Needles in a haystack: Mining information from public dynamic analysis sandboxes for malware intelligence
M Graziano, D Canali, L Bilge, A Lanzi, E Shi, D Balzarotti, M van Dijk, ...
24th USENIX Security Symposium (USENIX Security 15), 1057-1072, 2015
972015
Behind the scenes of online attacks: an analysis of exploitation behaviors on the web
D Canali, D Balzarotti
20th Annual Network & Distributed System Security Symposium (NDSS 2013), n/a, 2013
912013
On the effectiveness of risk prediction based on users browsing behavior
D Canali, L Bilge, D Balzarotti
Proceedings of the 9th ACM symposium on Information, computer and …, 2014
872014
Leyla Bilge (Symantec Research Labs)
M Grazing, D Canali, D Balzarotti
Andrea Lanzi (Universita’degli Studi di Milano),“Needles in a Haystac …, 2015
32015
Prophiler
D Canali, M Cova, G Vigna, C Kruegel
Proceedings of the 20th international conference on World wide web, 2011
32011
Plusieurs axes d'analyse de sites web compromis et malicieux
D Canali
Paris, ENST, 2014
2014
A multidimensional analysis of malicious and compromised websites
D Canali
Télécom ParisTech, 2014
2014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–11