Παρακολούθηση
Carole Goble
Carole Goble
Professor of Computer Science, University of Manchester
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα manchester.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship
MD Wilkinson, M Dumontier, IJJ Aalbersberg, G Appleton, M Axton, ...
Scientific data 3 (1), 1-9, 2016
115562016
Taverna: a tool for building and running workflows of services
D Hull, K Wolstencroft, R Stevens, C Goble, MR Pocock, P Li, T Oinn
Nucleic acids research 34 (suppl_2), W729-W732, 2006
13122006
Investigating semantic similarity measures across the Gene Ontology: the relationship between sequence and annotation
PW Lord, RD Stevens, A Brass, CA Goble
Bioinformatics 19 (10), 1275-1283, 2003
10992003
Taverna: lessons in creating a workflow environment for the life sciences
T Oinn, M Greenwood, M Addis, MN Alpdemir, J Ferris, K Glover, C Goble, ...
Concurrency and computation: Practice and experience 18 (10), 1067-1100, 2006
10192006
The Taverna workflow suite: designing and executing workflows of Web Services on the desktop, web or in the cloud
K Wolstencroft, R Haines, D Fellows, A Williams, D Withers, S Owen, ...
Nucleic acids research 41 (W1), W557-W561, 2013
9372013
Examining the challenges of scientific workflows
Y Gil, E Deelman, M Ellisman, T Fahringer, G Fox, D Gannon, C Goble, ...
Computer 40 (12), 24-32, 2007
8262007
OilEd: a reason-able ontology editor for the semantic web
S Bechhofer, I Horrocks, C Goble, R Stevens
KI 2001: Advances in Artificial Intelligence: Joint German/Austrian …, 2001
7422001
The design and realisation of the myExperiment Virtual Research Environment for social sharing of workflows
D De Roure, C Goble, R Stevens
Future Generation Computer Systems 25 (5), 561-567, 2009
6072009
Ontology-based knowledge representation for bioinformatics
R Stevens, CA Goble, S Bechhofer
Briefings in bioinformatics 1 (4), 398-414, 2000
6002000
myGrid: personalised bioinformatics on the information grid
RD Stevens, AJ Robinson, CA Goble
Bioinformatics 19 (suppl_1), i302-i304, 2003
5612003
Why linked data is not enough for scientists
S Bechhofer, I Buchan, D De Roure, P Missier, J Ainsworth, J Bhagat, ...
Future Generation Computer Systems 29 (2), 599-611, 2013
5072013
Toward interoperable bioscience data
SA Sansone, P Rocca-Serra, D Field, E Maguire, C Taylor, O Hofmann, ...
Nature genetics 44 (2), 121-126, 2012
4542012
The GRAIL concept modelling language for medical terminology
AL Rector, S Bechhofer, CA Goble, I Horrocks, WA Nowlan, WD Solomon
Artificial intelligence in medicine 9 (2), 139-171, 1997
4251997
State of the nation in data integration for bioinformatics
C Goble, R Stevens
Journal of biomedical informatics 41 (5), 687-693, 2008
4012008
TAMBIS: transparent access to multiple bioinformatics information sources
R Stevens, P Baker, S Bechhofer, G Ng, A Jacoby, NW Paton, CA Goble, ...
Bioinformatics 16 (2), 184-186, 2000
3932000
An ontology for bioinformatics applications.
PG Baker, CA Goble, S Bechhofer, NW Paton, R Stevens, A Brass
Bioinformatics (Oxford, England) 15 (6), 510-520, 1999
3761999
Open PHACTS: semantic interoperability for drug discovery
AJ Williams, L Harland, P Groth, S Pettifer, C Chichester, EL Willighagen, ...
Drug discovery today 17 (21-22), 1188-1198, 2012
3702012
myExperiment: a repository and social network for the sharing of bioinformatics workflows
CA Goble, J Bhagat, S Aleksejevs, D Cruickshank, D Michaelides, ...
Nucleic acids research 38 (suppl_2), W677-W682, 2010
3682010
Semantic similarity measures as tools for exploring the gene ontology
PW Lord, RD Stevens, A Brass, CA Goble
Biocomputing 2003, 601-612, 2002
3162002
TAMBIS: Transparent access to multiple bioinformatics information sources.
PG Baker, A Brass, S Bechhofer, CA Goble, NW Paton, R Stevens
Ismb 6, 25-34, 1998
3021998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20