Παρακολούθηση
Yi Pan
Yi Pan
Shenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences, China
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.gsu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
CytoNCA: a cytoscape plugin for centrality analysis and evaluation of protein interaction networks
Y Tang, M Li, J Wang, Y Pan, FX Wu
Biosystems 127, 67-72, 2015
6762015
A study of the routing and spectrum allocation in spectrum-sliced Elastic Optical Path networks
Y Wang, X Cao, Y Pan
INFOCOM, 2011 Proceedings IEEE, 1503-1511, 2011
4452011
A survey of MRI-based brain tumor segmentation methods
J Liu, M Li, J Wang, F Wu, T Liu, Y Pan
Tsinghua science and technology 19 (6), 578-595, 2014
3752014
Identification of Essential Proteins Based on Edge Clustering Coefficient
J Wang, M Li, H Wang, Y Pan
Computational Biology and Bioinformatics, IEEE/ACM Transactions on, 1-1, 2011
3032011
An improved method for forecasting enrollments based on fuzzy time series and particle swarm optimization
IH Kuo, SJ Horng, TW Kao, TL Lin, CL Lee, Y Pan
Expert Systems with applications 36 (3), 6108-6117, 2009
2782009
Drug repositioning based on comprehensive similarity measures and Bi-Random walk algorithm
H Luo, J Wang, M Li, J Luo, X Peng, FX Wu, Y Pan
Bioinformatics 32 (17), 2664-2671, 2016
2712016
An efficient watermarking method based on significant difference of wavelet coefficient quantization
WH Lin, SJ Horng, TW Kao, P Fan, CL Lee, Y Pan
IEEE Transactions on Multimedia 10 (5), 746-757, 2008
2622008
b-SPECS+: Batch verification for secure pseudonymous authentication in VANET
SJ Horng, SF Tzeng, Y Pan, P Fan, X Wang, T Li, MK Khan
IEEE transactions on information forensics and security 8 (11), 1860-1875, 2013
2532013
Energy-Efficient Medium Access Control. Book chapter in Medium Access Control in Wireless Networks, H. Wu and Y. Pan
K Langendoen
Nova Science Publishers, 2008
232*2008
Parallel granular neural networks for fast credit card fraud detection
M Syeda, YQ Zhang, Y Pan
2002 IEEE World Congress on Computational Intelligence. 2002 IEEE …, 2002
2252002
A new essential protein discovery method based on the integration of protein-protein interaction and gene expression data
M Li, H Zhang, J Wang, Y Pan
BMC Systems Biology 6 (1), 15, 2012
2232012
Applications of deep learning to MRI images: A survey
J Liu, Y Pan, M Li, Z Chen, L Tang, C Lu, J Wang
Big Data Mining and Analytics 1 (1), 1-18, 2018
2162018
A fast hierarchical clustering algorithm for functional modules discovery in protein interaction networks
J Wang, M Li, J Chen, Y Pan
Computational Biology and Bioinformatics, IEEE/ACM Transactions on, 1-1, 2011
2152011
Comparative analysis of quality of service and memory usage for adaptive failure detectors in healthcare systems
N Xiong, AV Vasilakos, LT Yang, L Song, Y Pan, R Kannan, Y Li
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 27 (4), 495-509, 2009
1982009
An annotation update via cDNA sequence analysis and comprehensive profiling of developmental, hormonal or environmental responsiveness of the Arabidopsis AP2/EREBP …
JX Feng, DI Liu, YI Pan, W Gong, LG Ma, JC Luo, XW Deng, YX Zhu
Plant molecular biology 59 (6), 853-868, 2005
1962005
Prediction of lncRNA–disease associations based on inductive matrix completion
C Lu, M Yang, F Luo, FX Wu, M Li, Y Pan, Y Li, J Wang
Bioinformatics 34 (19), 3357-3364, 2018
1792018
A blind watermarking method using maximum wavelet coefficient quantization
WH Lin, YR Wang, SJ Horng, TW Kao, Y Pan
Expert Systems with Applications 36 (9), 11509-11516, 2009
1742009
The exchanged hypercube
PKK Loh, WJ Hsu, Y Pan
Parallel and Distributed Systems, IEEE Transactions on 16 (9), 866-874, 2005
1732005
Predicting essential proteins based on weighted degree centrality
X Tang, J Wang, J Zhong, Y Pan
IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics 11 (2 …, 2013
1722013
A local average connectivity-based method for identifying essential proteins from the network level
M Li, J Wang, X Chen, H Wang, Y Pan
Computational Biology and Chemistry 35 (3), 143-150, 2011
1622011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20