Παρακολούθηση
Gao Huijun
Gao Huijun
Professor of Control Science and Engineering, Harbin Institute of Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hit.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A new delay system approach to network-based control
H Gao, T Chen, J Lam
Automatica 44 (1), 39-52, 2008
13732008
Network-induced constraints in networked control systems—A survey
L Zhang, H Gao, O Kaynak
IEEE transactions on industrial informatics 9 (1), 403-416, 2012
11232012
Data-based techniques focused on modern industry: An overview
S Yin, X Li, H Gao, O Kaynak
IEEE Transactions on Industrial Electronics 62 (1), 657-667, 2014
9812014
New results on stability of discrete-time systems with time-varying state delay
H Gao, T Chen
IEEE Transactions on Automatic Control 52 (2), 328-334, 2007
7712007
Asynchronously switched control of switched linear systems with average dwell time
L Zhang, H Gao
Automatica 46 (5), 953-958, 2010
7432010
A combined adaptive neural network and nonlinear model predictive control for multirate networked industrial process control
T Wang, H Gao, J Qiu
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems 27 (2), 416-425, 2015
6642015
State estimation and sliding-mode control of Markovian jump singular systems
L Wu, P Shi, H Gao
IEEE Transactions on Automatic Control 55 (5), 1213-1219, 2010
6622010
Estimation for Uncertain Systems With Limited Communication Capacity
H Gao, T Chen
IEEE Transactions on Automatic Control 52 (11), 2070-2084, 2007
6462007
Reliable fuzzy control for active suspension systems with actuator delay and fault
H Li, H Liu, H Gao, P Shi
IEEE Transactions on Fuzzy Systems 20 (2), 342-357, 2011
5972011
On robust stabilization of Markovian jump systems with uncertain switching probabilities
J Xiong, J Lam, H Gao, DWC Ho
Automatica 41 (5), 897-903, 2005
5692005
Fault-tolerant control of Markovian jump stochastic systems via the augmented sliding mode observer approach
H Li, H Gao, P Shi, X Zhao
Automatica 50 (7), 1825-1834, 2014
5502014
Delay-dependent output-feedback stabilisation of discrete-time systems with time-varying state delay
H Gao, J Lam, C Wang, Y Wang
IEE Proceedings-Control Theory and Applications 151 (6), 691-698, 2004
5012004
Network-Based Output Tracking Control
H Gao, T Chen
IEEE Transactions on Automatic control 53 (3), 655-667, 2008
4922008
Extended state observer-based sliding-mode control for three-phase power converters
J Liu, S Vazquez, L Wu, A Marquez, H Gao, LG Franquelo
IEEE Transactions on Industrial Electronics 64 (1), 22-31, 2016
4832016
A delay-dependent approach to robust H/sub/spl infin//filtering for uncertain discrete-time state-delayed systems
H Gao, C Wang
IEEE Transactions on Signal Processing 52 (6), 1631-1640, 2004
4582004
Finite Frequency Control for Vehicle Active Suspension Systems
W Sun, H Gao, O Kaynak
IEEE Transactions on control systems technology 19 (2), 416-422, 2010
4462010
Observer-based fuzzy adaptive event-triggered control for pure-feedback nonlinear systems with prescribed performance
J Qiu, K Sun, T Wang, H Gao
IEEE Transactions on Fuzzy Systems 27 (11), 2152-2162, 2019
4452019
Stabilization of networked control systems with a new delay characterization
H Gao, X Meng, T Chen
IEEE Transactions on Automatic Control 53 (9), 2142-2148, 2008
4142008
Saturated adaptive robust control for active suspension systems
W Sun, Z Zhao, H Gao
IEEE Transactions on industrial electronics 60 (9), 3889-3896, 2012
4132012
Stability analysis for continuous systems with two additive time-varying delay components
J Lam, H Gao, C Wang
Systems & Control Letters 56 (1), 16-24, 2007
4102007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20