Παρακολούθηση
Shujun Li (李树钧)
Shujun Li (李树钧)
Professor of Cyber Security, School of Computing, University of Kent
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kent.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Some basic cryptographic requirements for chaos-based cryptosystems
G Alvarez, S Li
International Journal of Bifurcation and Chaos 16 (8), 2129-2151, 2006
20372006
On the dynamical degradation of digital piecewise linear chaotic maps
S Li, G Chen, X Mou
International Journal of Bifurcation and Chaos 15 (10), 3119-3151, 2005
4522005
Cryptanalysis of a chaotic image encryption method
S Li, X Zheng
2002 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS 2002), Vol …, 2002
4172002
A general quantitative cryptanalysis of permutation-only multimedia ciphers against plaintext attacks
S Li, C Li, G Chen, NG Bourbakis, KT Lo
Signal Processing: Image Communication 23 (3), 212-223, 2008
365*2008
Pseudo-Random Bit Generator Based on Couple Chaotic Systems and Its Applications in Stream-Cipher Cryptography
S Li, X Mou, Y Cai
Progress in Cryptology — INDOCRYPT 2001: Second International Conference on …, 2001
347*2001
The Konstanz natural video database (KoNViD-1k)
V Hosu, F Hahn, M Jenadeleh, H Lin, H Men, T Szirányi, S Li, D Saupe
2017 Ninth International Conference on Quality of Multimedia Experience …, 2017
2872017
On the security of a chaotic encryption scheme: problems with computerized chaos in finite computing precision
S Li, X Mou, Y Cai, Z Ji, J Zhang
Computer Physics Communications 153 (1), 52-58, 2003
2362003
Dynamic analysis of digital chaotic maps via state-mapping networks
C Li, B Feng, S Li, J Kurths, G Chen
IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers 66 (6), 2322-2335, 2019
2352019
On the design of perceptual MPEG-video encryption algorithms
S Li, G Chen, A Cheung, B Bhargava, KT Lo
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 17 (2), 214-223, 2007
2282007
Chaos-based encryption for digital images and videos
S Li, G Chen, X Zheng
Multimedia Security Handbook, 133-167, 2004
2172004
On the security defects of an image encryption scheme
C Li, S Li, M Asim, J Nunez, G Alvarez, G Chen
Image and Vision Computing 27 (9), 1371-1381, 2009
2162009
Improving security of a chaotic encryption approach
S Li, X Mou, Y Cai
Physics Letters A 290 (3-4), 127-133, 2001
1892001
Analyses and new designs of digital chaotic ciphers
S Li
Ph. D. thesis, School of Electronics and Information Engineering, Xi’an …, 2003
174*2003
Chaotic encryption scheme for real-time digital video
S Li, X Zheng, X Mou, Y Cai
Real-Time Imaging VI, Proceedings of SPIE 4666, 149-160, 2002
1732002
On the security of a new image encryption scheme based on chaotic map lattices
D Arroyo, R Rhouma, G Alvarez, S Li, V Fernandez
Chaos 18 (3), Article Number 033112, 2008
1592008
Cryptanalysis of an image encryption scheme based on a compound chaotic sequence
C Li, S Li, G Chen, WA Halang
Image and Vision Computing 27 (8), 1035-1039, 2009
1552009
Data-image-video encryption
M Yang, N Bourbakis, S Li
IEEE Potentials 23 (3), 28-34, 2004
1552004
Breaking a modified substitution-diffusion image cipher based on chaotic standard and logistic maps
C Li, S Li, KT Lo
Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation 16 (2), 837-843, 2011
1322011
On the security of an image encryption method
S Li, X Zheng
2002 International Conference on Image Processing (ICIP 2002), Vol. II, 925-928, 2002
1272002
Baptista-type chaotic cryptosystems: Problems and countermeasures
S Li, G Chen, KW Wong, X Mou, Y Cai
Physics Letters A 332 (5-6), 368-375, 2004
1252004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20