Παρακολούθηση
Raman Subrahmanyam
Raman Subrahmanyam
aerogel-it GmbH
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aerogel-it.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Novel non-cytotoxic alginate–lignin hybrid aerogels as scaffolds for tissue engineering
S Quraishi, M Martins, AA Barros, P Gurikov, SP Raman, I Smirnova, ...
The Journal of Supercritical Fluids 105, 1-8, 2015
2262015
Preparation of novel whey protein-based aerogels as drug carriers for life science applications
M Betz, CA García-González, RP Subrahmanyam, I Smirnova, U Kulozik
The Journal of Supercritical Fluids 72, 111-119, 2012
2162012
Preparation of macroporous alginate-based aerogels for biomedical applications
M Martins, AA Barros, S Quraishi, P Gurikov, SP Raman, I Smirnova, ...
The Journal of Supercritical Fluids 106, 152-159, 2015
1632015
A novel approach to alginate aerogels: Carbon dioxide induced gelation
P Gurikov, SP Raman, D Weinrich, M Fricke, I Smirnova
RSC Advances 5 (11), 7812-7818, 2015
1132015
On the road to biopolymer aerogels—Dealing with the solvent
R Subrahmanyam, P Gurikov, P Dieringer, M Sun, I Smirnova
Gels 1 (2), 291-313, 2015
1052015
Hybrid alginate based aerogels by carbon dioxide induced gelation: Novel technique for multiple applications
SP Raman, P Gurikov, I Smirnova
The journal of supercritical fluids 106, 23-33, 2015
872015
Influence of coating and wetting on the mechanical behaviour of highly porous cylindrical aerogel particles
S Antonyuk, S Heinrich, P Gurikov, S Raman, I Smirnova
Powder technology 285, 34-43, 2015
582015
Cellulose aerogel micro fibers for drug delivery applications
M Rostamitabar, R Subrahmanyam, P Gurikov, G Seide, S Jockenhoevel, ...
Materials Science and Engineering: C 127, 112196, 2021
482021
Alginate aerogels carrying calcium, zinc and silver cations for wound care: Fabrication and metal detection
SP Raman, C Keil, P Dieringer, C Huebner, A Bueno, P Gurikov, J Nissen, ...
The journal of supercritical fluids 153, 104545, 2019
472019
Preparation of biopolymer aerogels using green solvents
R Subrahmanyam, P Gurikov, I Meissner, I Smirnova
JoVE (Journal of Visualized Experiments), e54116, 2016
462016
110th Anniversary: Solvent Exchange in the Processing of Biopolymer Aerogels: Current Status and Open Questions
P Gurikov, R SP, JS Griffin, SA Steiner III, I Smirnova
Industrial & engineering chemistry research 58 (40), 18590-18600, 2019
452019
Mesoporous guar galactomannan based biocomposite aerogels through enzymatic crosslinking
A Ghafar, P Gurikov, R Subrahmanyam, K Parikka, M Tenkanen, ...
Composites Part A: Applied Science and Manufacturing 94, 93-103, 2017
352017
Vertical convective coassembly of refractory YSZ inverse opals from crystalline nanoparticles
R Kubrin, JJ do Rosario, HS Lee, S Mohanty, RP Subrahmanyam, ...
ACS applied materials & interfaces 5 (24), 13146-13152, 2013
272013
Hybrid Alginate‐Based Cryogels for Life Science Applications
A Barros, S Quraishi, M Martins, P Gurikov, R Subrahmanyam, I Smirnova, ...
Chemie Ingenieur Technik 88 (11), 1770-1778, 2016
242016
Ca-Zn-Ag alginate aerogels for wound healing applications: swelling behavior in simulated human body fluids and effect on macrophages
C Keil, C Hübner, C Richter, S Lier, L Barthel, V Meyer, R Subrahmanyam, ...
Polymers 12 (11), 2741, 2020
232020
Conversion of whey protein aerogel particles into oleogels: Effect of oil type on structural features
S Plazzotta, I Jung, B Schroeter, RP Subrahmanyam, I Smirnova, ...
Polymers 13 (23), 4063, 2021
202021
First evidence of solvent spillage under subcritical conditions in aerogel production
A Bueno, I Selmer, R SP, P Gurikov, W Lölsberg, D Weinrich, M Fricke, ...
Industrial & engineering chemistry research 57 (26), 8698-8707, 2018
192018
Organic bio-based aerogel from food waste: preparation and hydrophobization
G Gaggero, RP Subrahmanyam, B Schroeter, P Gurikov, M Delucchi
Gels 8 (11), 691, 2022
52022
Process for producing porous alginate-based aerogels
M Fricke, D Weinrich, W Loelsberg, R Subrahmanyam, I Smirnova, ...
US Patent 10,017,621, 2018
52018
A novel approach to alginate aerogels: carbon dioxide induced gelation. RSC Adv 5: 7812–7818
P Gurikov, SP Raman, D Weinrich, M Fricke, I Smirnova
42015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20