Παρακολούθηση
Torben Pätz
Torben Pätz
Fraunhofer MEVIS, Bremen, Germany
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mevis.fraunhofer.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fiber optical shape sensing of flexible instruments for endovascular navigation
S Jäckle, T Eixmann, H Schulz-Hildebrandt, G Hüttmann, T Pätz
International journal of computer assisted radiology and surgery 14, 2137-2145, 2019
842019
Fast estimation of the vascular cooling in RFA based on numerical simulation
T Kröger, T Pätz, I Altrogge, A Schenk, KS Lehmann, BB Frericks, JP Ritz, ...
The open biomedical engineering journal 4, 16, 2010
562010
Simulation of Radiofrequency Ablation including Water Evaporation
T Pätz, T Kröger, T Preusser
World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, September 7-12 …, 2010
402010
Three-dimensional guidance including shape sensing of a stentgraft system for endovascular aneurysm repair
S Jäckle, V García-Vázquez, T Eixmann, F Matysiak, F von Haxthausen, ...
International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery 15 (6 …, 2020
282020
Segmentation of stochastic images with a stochastic random walker method
T Patz, T Preusser
IEEE Transactions on Image Processing 21 (5), 2424-2433, 2012
242012
Learning-based autonomous vascular guidewire navigation without human demonstration in the venous system of a porcine liver
L Karstensen, J Ritter, J Hatzl, T Pätz, J Langejürgen, C Uhl, ...
International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery 17 (11 …, 2022
212022
Sensitivity analysis for the optimization of radiofrequency ablation in the presence of material parameter uncertainty
I Altrogge, T Preusser, T Kroger, S Haase, T Patz, RM Kirby
International Journal for Uncertainty Quantification 2 (3), 2012
212012
Ambrosio-Tortorelli Segmentation of Stochastic Images
T Pätz, T Preusser
Computer Vision–ECCV 2010, 254-267, 2010
172010
3D catheter guidance including shape sensing for endovascular navigation
S Jäckle, V García-Vázquez, F von Haxthausen, T Eixmann, MM Sieren, ...
Medical Imaging 2020: Image-Guided Procedures, Robotic Interventions, and …, 2020
142020
Ambrosio-Tortorelli segmentation of stochastic images: Model extensions, theoretical investigations and numerical methods
T Pätz, RM Kirby, T Preusser
International journal of computer vision 103, 190-212, 2013
142013
Robotic assistance system for cone-beam computed tomography-guided percutaneous needle placement
M Kostrzewa, A Rothfuss, T Pätz, M Kühne, SO Schoenberg, SJ Diehl, ...
Cardiovascular and interventional radiology 45 (1), 62-68, 2022
102022
Simulation and visualization to support breast surgery planning
J Georgii, T Paetz, M Harz, C Stoecker, M Rothgang, J Colletta, ...
Breast Imaging: 13th International Workshop, IWDM 2016, Malmö, Sweden, June …, 2016
102016
Design of a dedicated five degree-of-freedom magnetic resonance imaging compatible robot for image guided prostate biopsy
L Chen, T Paetz, V Dicken, S Krass, JA Issawi, D Ojdanić, S Krass, ...
Journal of Medical Devices 9 (1), 015002, 2015
102015
Evaluation of a numerical simulation for cryoablation–comparison with bench data, clinical kidney and lung cases
C Rieder, M Schwenke, T Pätz, J Georgii, H Ballhausen, LO Schwen, ...
International Journal of Hyperthermia 37 (1), 1268-1278, 2020
92020
Segmentation of stochastic images using level set propagation with uncertain speed
T Pätz, T Preusser
Journal of mathematical imaging and vision 48, 467-487, 2014
72014
Radiofrequency ablation planning beyond simulation
S Haase, T Pätz, H Tiesler, I Altrogge, T Preusser
2012 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and …, 2012
52012
3D stent graft guidance based on tracking systems for endovascular aneurysm repair
S Jäckle, T Eixmann, F Matysiak, MM Sieren, M Horn, ...
Current Directions in Biomedical Engineering 7 (1), 17-20, 2021
42021
Composite finite elements for a phase change model
T Pätz, T Preusser
SIAM Journal on Scientific Computing 34 (5), B672-B691, 2012
42012
Fast parameter sensitivity analysis of PDE-based image processing methods
T Pätz, T Preusser
Computer Vision–ECCV 2012: 12th European Conference on Computer Vision …, 2012
42012
Intraoperative MRI-derived volumetric ablation margins and initial correlation with local outcome after MRI-guided cryoablation of renal tumors
NS de Jager, TJ van Oostenbrugge, T Pätz, SFM Jenniskens, JJ Fütterer, ...
Cancer Imaging 23 (1), 31, 2023
32023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20