Παρακολούθηση
Ho-Lin Chen
Ho-Lin Chen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ntu.edu.tw - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Designing network protocols for good equilibria
HL Chen, T Roughgarden, G Valiant
SIAM Journal on Computing 39 (5), 1799-1832, 2010
1752010
Network design with weighted players
HL Chen, T Roughgarden
Proceedings of the eighteenth annual ACM symposium on Parallelism in …, 2006
1682006
Error free self-assembly using error prone tiles
HL Chen, A Goel
International Workshop on DNA-Based Computers, 62-75, 2004
1622004
Deterministic function computation with chemical reaction networks
HL Chen, D Doty, D Soloveichik
Natural computing 13, 517-534, 2014
1592014
Active self-assembly of algorithmic shapes and patterns in polylogarithmic time
D Woods, HL Chen, S Goodfriend, N Dabby, E Winfree, P Yin
Proceedings of the 4th conference on Innovations in Theoretical Computer …, 2013
1232013
Reducing facet nucleation during algorithmic self-assembly
HL Chen, R Schulman, A Goel, E Winfree
Nano Letters 7 (9), 2913-2919, 2007
802007
Parallelism and time in hierarchical self-assembly
HL Chen, D Doty
SIAM Journal on Computing 46 (2), 661-709, 2017
59*2017
Speed faults in computation by chemical reaction networks
HL Chen, R Cummings, D Doty, D Soloveichik
Distributed Computing 30, 373-390, 2017
542017
An O (n 5) algorithm for MFE prediction of kissing hairpins and 4-chains in nucleic acids
HL Chen, A Condon, H Jabbari
Journal of Computational Biology 16 (6), 803-815, 2009
542009
Rate-independent computation in continuous chemical reaction networks
HL Chen, D Doty, D Soloveichik
Proceedings of the 5th conference on Innovations in theoretical computer …, 2014
532014
Invadable self-assembly: combining robustness with efficiency.
HL Chen, Q Cheng, A Goel, MDA Huang, PM de Espanés
SODA, 890-899, 2004
532004
On the impact of heterogeneity and back-end scheduling in load balancing designs
HL Chen, JR Marden, A Wierman
IEEE INFOCOM 2009, 2267-2275, 2009
312009
The effect of local scheduling in load balancing designs
HL Chen, JR Marden, A Wierman
ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review 36 (2), 110-112, 2008
262008
On maximum symmetric subgraphs
HL Chen, HI Lu, HC Yen
Graph Drawing: 8th International Symposium, GD 2000 Colonial Williamsburg …, 2001
242001
Self-stabilizing leader election
HP Chen, HL Chen
Proceedings of the 2019 ACM Symposium on Principles of Distributed Computing …, 2019
232019
Time-optimal self-stabilizing leader election in population protocols
J Burman, HL Chen, HP Chen, D Doty, T Nowak, E Severson, C Xu
Proceedings of the 2021 ACM Symposium on Principles of Distributed Computing …, 2021
202021
Fast algorithmic self-assembly of simple shapes using random agitation
HL Chen, D Doty, D Holden, C Thachuk, D Woods, CT Yang
DNA Computing and Molecular Programming: 20th International Conference, DNA …, 2014
202014
Dimension augmentation and combinatorial criteria for efficient error-resistant DNA self-assembly.
HL Chen, A Goel, C Luhrs
SODA 8, 409-418, 2008
172008
Program size and temperature in self-assembly
HL Chen, D Doty, S Seki
International Symposium on Algorithms and Computation, 445-453, 2011
16*2011
Optimizing tile concentrations to minimize errors and time for DNA tile self-assembly systems
HL Chen, MY Kao
DNA Computing and Molecular Programming: 16th International Conference, DNA …, 2011
152011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20