Παρακολούθηση
Johan Pauwels
Johan Pauwels
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα qmul.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Evaluating automatically estimated chord sequences
J Pauwels, G Peeters
2013 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2013
522013
GuitarSet: A Dataset for Guitar Transcription.
Q Xi, RM Bittner, J Pauwels, X Ye, JP Bello
ISMIR, 453-460, 2018
392018
20 Years of automatic chord recognition from audio
J Pauwels, K O’Hanlon, E Gómez Gutiérrez, M Sandler
Proceedings of the 20th Conference of the International Society for Music …, 2019
312019
A novel chroma representation of polyphonic music based on multiple pitch tracking techniques
M Varewyck, J Pauwels, JP Martens
Proceedings of the 16th ACM international conference on Multimedia, 667-670, 2008
292008
Cloud-smart Musical Instrument Interactions: Querying a Large Music Collection with a Smart Guitar
L Turchet, J Pauwels, C Fischione, G Fazekas
ACM Transactions on Internet of Things 1 (3), 1-29, 2020
222020
Combining Musicological Knowledge About Chords and Keys in a Simultaneous Chord and Local Key Estimation System
J Pauwels, JP Martens
Journal of New Music Research 43 (3), 318-330, 2014
212014
Integrating musicological knowledge into a probabilistic framework for chord and key extraction
J Pauwels, JP Martens
Audio Engineering Society Convention 128, 2010
20*2010
Combining Harmony-Based and Novelty-Based Approaches for Structural Segmentation.
J Pauwels, F Kaiser, G Peeters
ISMIR, 601-606, 2013
172013
A web-based system for suggesting new practice material to music learners based on chord content
J Pauwels, MB Sandler
Joint Proceedings of the ACM IUI 2019 Workshops, 2019
132019
Exploring real-time visualisations to support chord learning with a large music collection
J Pauwels, A Xambó, G Roma, M Barthet, G Fazekas
122018
Confidence Measures and Their Applications in Music Labelling Systems Based on Hidden Markov Models.
J Pauwels, K O'Hanlon, G Fazekas, MB Sandler
ISMIR, 279-285, 2017
122017
Improving the key extraction performance of a simultaneous local key and chord estimation system
J Pauwels, JP Martens, M Leman
Multimedia and Expo (ICME), 2011 IEEE International Conference on, 1-6, 2011
11*2011
Audio chord extraction using a probabilistic model
J Pauwels, M Varewyck, JP Martens
Abstract of the Music Information Retrieval Evaluation Exchange, 2008
112008
Segmenting music through the joint estimation of keys, chords and structural boundaries
J Pauwels, G Peeters
Proceedings of the 21st ACM international conference on Multimedia, 741-744, 2013
102013
Jam with Jamendo: Querying a Large Music Collection by Chords from a Learner's Perspective
A Xambó, J Pauwels, G Roma, M Barthet, G Fazekas
Proceedings of the Audio Mostly 2018 on Sound in Immersion and Emotion, 1-7, 2018
82018
A 2 Million Commercial Song Interactive Navigator
M Buffa, J Lebrun, J Pauwels, G Pellerin
WAC 2019-5th WebAudio Conference 2019, 2019
62019
Improved template based chord recognition using the CRP feature
K O'Hanlon, S Ewert, J Pauwels, MB Sandler
Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2017 IEEE International …, 2017
62017
The WASABI dataset: cultural, lyrics and audio analysis metadata about 2 million popular commercially released songs
M Buffa, E Cabrio, M Fell, F Gandon, A Giboin, R Hennequin, F Michel, ...
European Semantic Web Conference, 515-531, 2021
52021
Recommending songs to music learners based on chord content
J Pauwels, G Fazekas, M Sandler
52018
On Comparative Statistics for Labelling Tasks: What can We Learn from MIREX ACE 2013
JA Burgoyne, WB de Haas, J Pauwels
Proceedings of the 15th Conference of the International Society for Music …, 2014
52014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20