Παρακολούθηση
Stefan Kopp
Stefan Kopp
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα techfak.uni-bielefeld.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Towards a common framework for multimodal generation: The behavior markup language
S Kopp, B Krenn, S Marsella, AN Marshall, C Pelachaud, H Pirker, ...
Intelligent Virtual Agents: 6th International Conference, IVA 2006, Marina …, 2006
5582006
A conversational agent as museum guide–design and evaluation of a real-world application
S Kopp, L Gesellensetter, NC Krämer, I Wachsmuth
Intelligent Virtual Agents: 5th International Working Conference, IVA 2005 …, 2005
5032005
Gesture and speech in interaction: An overview
P Wagner, Z Malisz, S Kopp
Speech Communication 57, 209-232, 2014
4532014
To err is human (-like): Effects of robot gesture on perceived anthropomorphism and likability
M Salem, F Eyssel, K Rohlfing, S Kopp, F Joublin
International Journal of Social Robotics 5, 313-323, 2013
3542013
Synthesizing multimodal utterances for conversational agents
S Kopp, I Wachsmuth
Computer animation and virtual worlds 15 (1), 39-52, 2004
3172004
The behavior markup language: Recent developments and challenges
H Vilhjálmsson, N Cantelmo, J Cassell, N E. Chafai, M Kipp, S Kopp, ...
Intelligent Virtual Agents: 7th International Conference, IVA 2007 Paris …, 2007
3082007
Simulating the emotion dynamics of a multimodal conversational agent
C Becker, S Kopp, I Wachsmuth
Affective Dialogue Systems: Tutorial and Research Workshop, ADS 2004 …, 2004
1892004
Max-a multimodal assistant in virtual reality construction.
S Kopp, B Jung, N Lessmann, I Wachsmuth
KI 17 (4), 11-, 2003
1892003
Generation and evaluation of communicative robot gesture
M Salem, S Kopp, I Wachsmuth, K Rohlfing, F Joublin
International Journal of Social Robotics 4, 201-217, 2012
1812012
Towards integrated microplanning of language and iconic gesture for multimodal output
S Kopp, P Tepper, J Cassell
Proceedings of the 6th international conference on Multimodal interfaces, 97-104, 2004
1452004
A second chance to make a first impression? How appearance and nonverbal behavior affect perceived warmth and competence of virtual agents over time
K Bergmann, F Eyssel, S Kopp
Intelligent Virtual Agents: 12th International Conference, IVA 2012, Santa …, 2012
1432012
Virtual agents as daily assistants for elderly or cognitively impaired people: Studies on acceptance and interaction feasibility
R Yaghoubzadeh, M Kramer, K Pitsch, S Kopp
Intelligent Virtual Agents: 13th International Conference, IVA 2013 …, 2013
1352013
Trading spaces: How humans and humanoids use speech and gesture to give directions
S Kopp, P Tepper, K Ferriman, K Striegnitz, J Cassell
Conversational informatics, 133-160, 2007
134*2007
Social resonance and embodied coordination in face-to-face conversation with artificial interlocutors
S Kopp
Speech Communication 52 (6), 587-597, 2010
1272010
MURML: A multimodal utterance representation markup language for conversational agents
A Kranstedt, S Kopp, I Wachsmuth
AAMAS'02 Workshop Embodied conversational agents-let's specify and evaluate …, 2002
1252002
Guidelines for designing social robots as second language tutors
T Belpaeme, P Vogt, R Van den Berghe, K Bergmann, T Göksun, ...
International Journal of Social Robotics 10, 325-341, 2018
1212018
Second language tutoring using social robots: a large-scale study
P Vogt, R van den Berghe, M De Haas, L Hoffman, J Kanero, E Mamus, ...
2019 14th ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (HRI …, 2019
1142019
Smile and the world will smile with you—The effects of a virtual agent‘s smile on users’ evaluation and behavior
N Krämer, S Kopp, C Becker-Asano, N Sommer
International Journal of Human-Computer Studies 71 (3), 335-349, 2013
1102013
The next step towards a function markup language
D Heylen, S Kopp, SC Marsella, C Pelachaud, H Vilhjálmsson
Intelligent Virtual Agents: 8th International Conference, IVA 2008, Tokyo …, 2008
1082008
A friendly gesture: Investigating the effect of multimodal robot behavior in human-robot interaction
M Salem, K Rohlfing, S Kopp, F Joublin
2011 ro-man, 247-252, 2011
1032011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20