Παρακολούθηση
Jie Fan
Jie Fan
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα pku.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Knowing That, Knowing What, and Public Communication: Public Announcement Logic with Kv Operators
Y Wang, J Fan
IJCAI, 1147-1154, 2013
432013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.