Παρακολούθηση
Jos Frijns
Jos Frijns
team manager Resilience Management & Governance at KWR Water Research Institute
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kwrwater.nl
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The potential of (waste) water as energy carrier
J Frijns, J Hofman, M Nederlof
Energy Conversion and Management 65, 357-363, 2013
2922013
Anaerobic treatment of domestic sewage and wastewater
G Lettinga, A De Man, ARM Van der Last, W Wiegant, K Van Knippenberg, ...
Water Science and Technology 27 (9), 67-73, 1993
2631993
City blueprints: 24 indicators to assess the sustainability of the urban water cycle
CJ van Leeuwen, J Frijns, A van Wezel, FHM van de Ven
Water resources management 26, 2177-2197, 2012
2072012
Public responses to water reuse–Understanding the evidence
HM Smith, S Brouwer, P Jeffrey, J Frijns
Journal of Environmental Management 207, 43-50, 2018
1812018
Small-scale industry and cleaner production strategies
J Frijns, B Van Vliet
World Development 27 (6), 967-983, 1999
1261999
Developing countries: Ecological modernisation theory and industrialising economies: The case of Viet Nam
J Frijns, PT Phuong, APJ Mol
Environmental politics 9 (1), 257-292, 2000
1202000
Water and energy as inseparable twins for sustainable solutions
J Hofman, R Hofman-Caris, M Nederlof, J Frijns, M Van Loosdrecht
Water science and technology 63 (1), 88-92, 2011
642011
Consumer-inclusive innovation strategies for the Dutch water supply sector: Opportunities for more sustainable products and services
DLT Hegger, G Spaargaren, BJM Van Vliet, J Frijns
NJAS-Wageningen Journal of Life Sciences 58 (1-2), 49-56, 2011
562011
Public participation in science: the future and value of citizen science in the drinking water research
S Brouwer, PWJJ Van der Wielen, M Schriks, M Claassen, J Frijns
Water 10 (3), 284, 2018
552018
How governance regimes shape the implementation of water reuse schemes
J Frijns, HM Smith, S Brouwer, K Garnett, R Elelman, P Jeffrey
Water 8 (12), 605, 2016
462016
Towards a common carbon footprint assessment methodology for the water sector
J Frijns
Water and Environment Journal 26 (1), 63-69, 2012
372012
Op weg naar een klimaatneutrale waterketen
J Frijns, M Mulder, J Roorda
STOWA, 2008
352008
Responsible water reuse needs an interdisciplinary approach to balance risks and benefits
MML Dingemans, PWMH Smeets, G Medema, J Frijns, KJ Raat, ...
Water 12 (5), 1264, 2020
342020
Energy efficiency in the European water industry: learning from best practices
J Frijns, R Middleton, C Uijterlinde, G Wheale
Journal of Water and Climate Change 3 (1), 11-17, 2012
292012
Performance of silver carp (Hypophthalmicthys molitrix) dominated integrated post treatment system for purification of municipal waste water in a temperate climate
C Ghosh, J Frijns, G Lettinga
Bioresource technology 69 (3), 255-262, 1999
271999
Pollution control of small-scale metal industries in Nairobi
J Frijns, P Kirai, J Malombe, B van Vliet
Wageningen Universiteit, 1997
271997
Towards circular water neighborhoods: Simulation-based decision support for integrated decentralized urban water systems
D Bouziotas, D van Duuren, HJ van Alphen, J Frijns, D Nikolopoulos, ...
Water 11 (6), 1227, 2019
242019
Dealing with future challenges: a social learning alliance in the Dutch water sector
J Frijns, C Büscher, A Segrave, M Zouwen
Water Policy, 2012
222012
The challenges of water management and governance in cities
K van Leeuwen, J Hofman, PPJ Driessen, J Frijns
Water 11 (6), 1180, 2019
212019
Increasing water system robustness in the Netherlands: Potential of cross-sectoral water reuse
GJ Pronk, SF Stofberg, T Van Dooren, MML Dingemans, J Frijns, ...
Water Resources Management 35 (11), 3721-3735, 2021
192021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20