Παρακολούθηση
Luca Piras
Luca Piras
Co-Founder of Pluribus One, Research Assistant @ University of Cagliari
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα diee.unica.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Information fusion in content based image retrieval: A comprehensive overview
L Piras, G Giacinto
Information Fusion 37, 50-60, 2017
1142017
General Overview of ImageCLEF at the CLEF 2016 Labs
M Villegas, H Müller, AGS de Herrera, R Schaer, S Bromuri, A Gilbert, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2016
1052016
General overview of ImageCLEF at the CLEF 2015 Labs
M Villegas, H Müller, A Gilbert, L Piras, J Wang, K Mikolajczyk, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2015
1052015
ImageCLEF 2019: Multimedia retrieval in medicine, lifelogging, security and nature
B Ionescu, H Müller, R Péteri, YD Cid, V Liauchuk, V Kovalev, D Klimuk, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2019
772019
Overview of ImageCLEF 2018: Challenges, datasets and evaluation
B Ionescu, H Müller, M Villegas, A García Seco de Herrera, C Eickhoff, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2018
692018
Overview of ImageCLEF 2017: Information extraction from images
B Ionescu, H Müller, M Villegas, H Arenas, G Boato, DT Dang-Nguyen, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2017
662017
[Invited papers] Comparing Approaches to Interactive Lifelog Search at the Lifelog Search Challenge (LSC2018)
C Gurrin, K Schoeffmann, H Joho, A Leibetseder, L Zhou, A Duane, ...
ITE Transactions on Media Technology and Applications 7 (2), 46-59, 2019
612019
Overview of ImageCLEFcaption 2017–image caption prediction and concept detection for biomedical images
C Eickhoff, I Schwall, A Garcia Seco De Herrera, H Müller
CLEF 2017 working Notes 1866 (Workin), 2017
612017
DeltaPhish: Detecting Phishing Webpages in Compromised Websites
I Corona, B Biggio, M Contini, L Piras, R Corda, M Mereu, G Mureddu, ...
European Symposium on Research in Computer Security, 370-388, 2017
532017
Overview of ImageCLEFlifelog 2018: Daily Living Understanding and Lifelog Moment Retrieval.
DT Dang-Nguyen, L Piras, M Riegler, L Zhou, M Lux, C Gurrin
CLEF (working notes), 2018
492018
Overview of ImageCLEFlifelog 2017: lifelog retrieval and summarization
DT Dang-Nguyen, L Piras, M Riegler, G Boato, L Zhou, C Gurrin
CLEF2017 Working Notes (CEUR Workshop Proceedings). CEUR-WS. org http://ceur …, 2017
412017
Overview of ImageCLEFlifelog 2019: solve my life puzzle and lifelog moment retrieval
DT Dang Nguyen, L Piras, M Riegler, L Zhou, M Lux, MT Tran, TK Le, ...
CEUR Workshop Proceedings, 2019
372019
Overview of the ImageCLEF 2015 Scalable Image Annotation, Localization and Sentence Generation task.
A Gilbert, L Piras, J Wang, F Yan, E Dellandrea, RJ Gaizauskas, ...
CLEF (Working Notes), 2015
372015
Synthetic pattern generation for imbalanced learning in image retrieval
L Piras, G Giacinto
Pattern Recognition Letters 33 (16), 2198-2205, 2012
272012
A hybrid approach for retrieving diverse social images of landmarks
DT Dang-Nguyen, L Piras, G Giacinto, G Boato, FGB De Natale
2015 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), 1-6, 2015
262015
Retrieval of Diverse Images by Pre-filtering and Hierarchical Clustering.
DT Dang-Nguyen, L Piras, G Giacinto, G Boato, FGB De Natale
MediaEval, 2014
232014
Multimodal retrieval with diversification and relevance feedback for tourist attraction images
DT Dang-Nguyen, L Piras, G Giacinto, G Boato, FGBDE Natale
ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications …, 2017
212017
Overview of the ImageCLEF 2016 scalable concept image annotation task
A Gilbert, L Piras, J Wang, F Yan, A Ramisa, E Dellandrea, R Gaizauskas, ...
CLEF2016 Working Notes. CEUR Workshop Proceedings, CEUR-WS. org, Évora …, 2016
212016
Imagehunter: a novel tool for relevance feedback in content based image retrieval
R Tronci, G Murgia, M Pili, L Piras, G Giacinto
New Challenges in Distributed Information Filtering and Retrieval, 53-70, 2013
202013
Neighborhood-based feature weighting for relevance feedback in content-based retrieval
L Piras, G Giacinto
2009 10th Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services …, 2009
202009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20