Παρακολούθηση
Michael Kaess
Michael Kaess
Associate Professor, Carnegie Mellon University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cmu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
iSAM: Incremental smoothing and mapping
M Kaess, A Ranganathan, F Dellaert
IEEE Transactions on Robotics 24 (6), 1365-1378, 2008
12502008
Square Root SAM: Simultaneous localization and mapping via square root information smoothing
F Dellaert, M Kaess
The International Journal of Robotics Research 25 (12), 1181-1203, 2006
12312006
iSAM2: Incremental Smoothing and Mapping Using the Bayes Tree
M Kaess, H Johannsson, R Roberts, V Ila, J Leonard, F Dellaert
11632012
Kintinuous: Spatially Extended KinectFusion
T Whelan, J McDonald, M Kaess, M Fallon, H Johannsson, JJ Leonard
6982012
Real-time large-scale dense RGB-D SLAM with volumetric fusion
T Whelan, M Kaess, H Johannsson, M Fallon, JJ Leonard, J McDonald
The International Journal of Robotics Research 34 (4-5), 598-626, 2015
4882015
Robust real-time visual odometry for dense RGB-D mapping
T Whelan, H Johannsson, M Kaess, JJ Leonard, J McDonald
2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 5724-5731, 2013
4522013
Factor graphs for robot perception
F Dellaert, M Kaess
Foundations and Trends® in Robotics 6 (1-2), 1-139, 2017
3562017
Advanced perception, navigation and planning for autonomous in-water ship hull inspection
FS Hover, RM Eustice, A Kim, B Englot, H Johannsson, M Kaess, ...
The International Journal of Robotics Research 31 (12), 1445-1464, 2012
2522012
Information fusion in navigation systems via factor graph based incremental smoothing
V Indelman, S Williams, M Kaess, F Dellaert
Robotics and Autonomous Systems 61 (8), 721-738, 2013
2272013
Multiple relative pose graphs for robust cooperative mapping
B Kim, M Kaess, L Fletcher, J Leonard, A Bachrach, N Roy, S Teller
2010 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 3185-3192, 2010
2242010
iSAM2: Incremental smoothing and mapping with fluid relinearization and incremental variable reordering
M Kaess, H Johannsson, R Roberts, V Ila, J Leonard, F Dellaert
2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 3281-3288, 2011
2142011
Imaging sonar-aided navigation for autonomous underwater harbor surveillance
H Johannsson, M Kaess, B Englot, F Hover, J Leonard
2010 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2010
1992010
Covariance recovery from a square root information matrix for data association
M Kaess, F Dellaert
Robotics and autonomous systems 57 (12), 1198-1210, 2009
1952009
Simultaneous localization and mapping with infinite planes
M Kaess
2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 4605-4611, 2015
1702015
Temporally scalable visual SLAM using a reduced pose graph
H Johannsson, M Kaess, M Fallon, JJ Leonard
1562012
Dynamic pose graph SLAM: Long-term mapping in low dynamic environments
A Walcott-Bryant, M Kaess, H Johannsson, JJ Leonard
2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2012
1512012
iSAM: Fast incremental smoothing and mapping with efficient data association
M Kaess, A Ranganathan, F Dellaert
Proceedings 2007 IEEE international conference on robotics and automation …, 2007
1512007
Real-time depth enhanced monocular odometry
J Zhang, M Kaess, S Singh
2014 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2014
1492014
Deformation-based loop closure for large scale dense RGB-D SLAM
T Whelan, M Kaess, JJ Leonard, J McDonald
2013 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2013
1452013
Pop-up SLAM: Semantic monocular plane SLAM for low-texture environments
S Yang, Y Song, M Kaess, S Scherer
Intelligent Robots and Systems (IROS), 2016 IEEE/RSJ International …, 2016
1332016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20