Παρακολούθηση
Danilo Mrdak
Danilo Mrdak
University of Montenegro
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucg.ac.me - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Historical demography of brown trout (Salmo trutta) in the Adriatic drainage including the putative S. letnica endemic to Lake Ohrid
S Sušnik, A Snoj, IF Wilson, D Mrdak, S Weiss
Molecular Phylogenetics and Evolution 44 (1), 63-76, 2007
952007
Alien freshwater fish species in the Balkans—Vectors and pathways of introduction
M Piria, P Simonović, E Kalogianni, L Vardakas, N Koutsikos, D Zanella, ...
Fish and fisheries 19 (1), 138-169, 2018
852018
Risk assessment of non-native fishes in the Balkans Region using FISK, the invasiveness screening tool for non-native freshwater fishes
P Simonovic, A Tošić, M Vassilev, A Apostolou, D Mrdak, M Ristovska, ...
Mediterranean Marine Science, 369-376, 2013
592013
Risk identification of non-native freshwater fishes in four countries of the Balkans Region using FISK
P Simonović, A Tošić, M Vassilev, A Apostolou, D Mrdak, M Ristovska, ...
Mediterranean Marine Science 14 (2), 369-376, 2013
322013
New mitochondrial DNA haplotype of brown trout Salmo trutta L. from Crni Timok drainage area in Serbia
A To, V Nikoli63, D Mrdak, P Simonovi63
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 14 (1), 2014
302014
Diversity of brown trout Salmo cf. trutta in the River Danube basin of Western Balkans as assessed from the structure of their mitochondrial Control Region …
P Simonović, A Tošić, D Škraba Jurlina, V Nikolić, M Piria, T Tomljanović, ...
Journal of Ichthyology 57, 603-616, 2017
242017
Molecular and ecological features of the soft-muzzled trout Salmo obtusirostris (Heckel, 1852) in the Zeta River, Montenegro
D Mrdak, V Nikolić, A Tošić, P Simonović
Biologia 67 (1), 222-233, 2012
242012
Relationships of otolith dimension with body length of European eel Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) from Adriatic catchment of Montenegro
T Kanjuh, D Mrdak, M Piria, T Tomljanović, A Joksimović, T Talevski, ...
Acta Adriatica 59 (1), 91-96, 2018
202018
Length–weight relationship of nine fish species from Skadar Lake (Adriatic catchment area of Montenegro)
D Milošević, D Mrdak
Journal of Applied Ichthyology 32 (6), 1331-1333, 2016
202016
Effects of stocking with brood fish to manage resident stream dwelling brown trout Salmo cf. trutta L. stock
P Simonović, A Tošić, D Škraba, D Mrdak, S Grujić, V Nikolić
Journal of Fisheries Sciences 8 (2), 139-152, 2014
192014
The huchen (Hucho hucho) in the Balkan region: distribution and future impacts by hydropower development
J Freyhof, S Weiss, A Adrović, M Ćaleta, A Duplić, B Hrašovec, ...
" 12. Hrvatski biološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem", 15-16, 2015
182015
Cobitis ohridana and Barbatula zetensis in the River Moraca basin, Montenegro: distribution, habitat, population structure and conservation needs
J Bohlen, V Šlechtová, R Šanda, L Kalous, J Freyhof, J Vukic, D Mrdak
Folia Biologica 51 (Suppl.), 2003
182003
Environmental risk assessment of the Morača dams: fish fauna of Morača river canyon and Skadar Lake
D Mrdak
Report committed by WWF MedPO and Green Home under the framework of Sharing …, 2009
152009
Haplotype diversity of brown trout Salmo trutta (L.) in the broader Iron Gate area
A Tosic, D Skraba, V Nikolic, JC ATLAGIC, D Mrdak, P Simonovic
Turkish Journal of Zoology 40 (5), 655-662, 2016
122016
Otolith morphology and microchemistry fingerprints of European eel, Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) stocks from the Adriatic Basin in Croatia and Montenegro
D Milošević, M Bigović, D Mrdak, I Milašević, M Piria
Science of The Total Environment 786, 147478, 2021
112021
An assessment of regulation, education practices and socio-economic perceptions of non-native aquatic species in the Balkans
M Piria, BK Stroil, D Giannetto, AS Tarkan, A Gavrilović, I Špelić, ...
Journal of Vertebrate Biology 70 (4), 21047.1-12, 2021
92021
Alternative Life-History in Native Trout (Salmo spp.) Suppresses the Invasive Effect of Alien Trout Strains Introduced Into Streams in the Western Part of the Balkans
D Škraba Jurlina, A Marić, D Mrdak, T Kanjuh, I Špelić, V Nikolić, M Piria, ...
Frontiers in Ecology and Evolution 8, 188, 2020
92020
Condition of European eel from the Adriatic basin of Croatia and Montenegro.
M Piria, D Milošević, N Šprem, D Mrdak, T Tomljanović, D Matulić, T Treer
51. hrvatski i 11. međunarodni simpozij agronoma, 15.-18. veljače 2016 …, 2016
82016
Changing climate may mitigate the invasiveness risk of non-native salmonids in the Danube and Adriatic basins of the Balkan Peninsula (south-eastern Europe)
A Marić, I Špelić, T Radočaj, Z Vidović, T Kanjuh, L Vilizzi, M Piria, ...
NeoBiota 76, 135-161, 2022
72022
Sexual Dimorphism of European Perch, Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 from Lake Skadar (Montenegro) Based on Morphometric Characters
J Ulićević, D Mrdak, T Talevski, D Milošević
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 18 (2), 343-349, 2018
72018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20