Παρακολούθηση
Yann Disser
Yann Disser
Professor for Combinatorial Optimization, Department of Mathematics, TU Darmstadt
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mathematik.tu-darmstadt.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multi-criteria shortest paths in time-dependent train networks
Y Disser, M Müller–Hannemann, M Schnee
Experimental Algorithms: 7th International Workshop, WEA 2008 Provincetown …, 2008
1602008
Fast collaborative graph exploration
D Dereniowski, Y Disser, A Kosowski, D Pająk, P Uznański
Information and Computation 243, 37-49, 2015
852015
Tight bounds for online TSP on the line
A Bjelde, J Hackfeld, Y Disser, C Hansknecht, M Lipmann, J Meißner, ...
ACM Transactions on Algorithms (TALG) 17 (1), 1-58, 2020
552020
The simplex algorithm is NP-mighty
Y Disser, M Skutella
ACM Transactions on Algorithms (TALG) 15 (1), 1-19, 2018
522018
Tight bounds for undirected graph exploration with pebbles and multiple agents
Y Disser, J Hackfeld, M Klimm
Journal of the ACM (JACM) 66 (6), 1-41, 2019
48*2019
Collaborative delivery with energy-constrained mobile robots
A Bärtschi, J Chalopin, S Das, Y Disser, B Geissmann, D Graf, A Labourel, ...
Theoretical Computer Science 810, 2-14, 2020
302020
A polygon is determined by its angles
Y Disser, M Mihalák, P Widmayer
Computational Geometry 44 (8), 418-426, 2011
28*2011
Packing a knapsack of unknown capacity
Y Disser, M Klimm, N Megow, S Stiller
SIAM Journal on Discrete Mathematics 31 (3), 1477-1497, 2017
272017
Energy-efficient delivery by heterogeneous mobile agents
A Bärtschi, J Chalopin, S Das, Y Disser, D Graf, J Hackfeld, P Penna
Proceedings of the 34th International Symposium on Theoretical Aspects of …, 2017
272017
A general lower bound for collaborative tree exploration
Y Disser, F Mousset, A Noever, N Škorić, A Steger
International Colloquium on Structural Information and Communication …, 2017
262017
Efficient fully dynamic elimination forests with applications to detecting long paths and cycles
J Chen, W Czerwiński, Y Disser, AE Feldmann, D Hermelin, W Nadara, ...
arXiv preprint arXiv:2006.00571, 2020
222020
Local realism, detection efficiencies, and probability polytopes
J Wilms, Y Disser, G Alber, IC Percival
Physical Review A 78 (3), 032116, 2008
222008
Scheduling transfers of resources over time: Towards car-sharing with flexible drop-offs
K Böhmová, Y Disser, M Mihalák, R Šrámek
LATIN 2016: Theoretical Informatics: 12th Latin American Symposium, Ensenada …, 2016
212016
Improving the Hk-bound on the price of stability in undirected shapley network design games
Y Disser, AE Feldmann, M Klimm, M Mihalák
Theoretical Computer Science 562, 557-564, 2015
212015
Mapping simple polygons: How robots benefit from looking back
J Chalopin, S Das, Y Disser, M Mihalák, P Widmayer
Algorithmica 65, 43-59, 2013
21*2013
Reconstructing visibility graphs with simple robots
D Bilò, Y Disser, M Mihalák, S Suri, E Vicari, P Widmayer
Theoretical Computer Science 444, 52-59, 2012
212012
Distance-preserving graph contractions
A Bernstein, K Däubel, Y Disser, M Klimm, T Mütze, F Smolny
SIAM Journal on Discrete Mathematics 33 (3), 1607-1636, 2019
19*2019
Mapping simple polygons: The power of telling convex from reflex
J Chalopin, S Das, Y Disser, M Mihalák, P Widmayer
ACM Transactions on Algorithms (TALG) 11 (4), 1-16, 2015
19*2015
The complexity of computing a robust flow
Y Disser, J Matuschke
Operations Research Letters 48 (1), 18-23, 2020
182020
Approximate lumpability for Markovian agent-based models using local symmetries
WR KhudaBukhsh, A Auddy, Y Disser, H Koeppl
Journal of Applied Probability 56 (3), 647-671, 2019
182019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20