Παρακολούθηση
Maria Gäde
Maria Gäde
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ibi.hu-berlin.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Overview of the CLEF 2016 social book search lab
M Koolen, T Bogers, M Gäde, M Hall, I Hendrickx, H Huurdeman, J Kamps, ...
International conference of the cross-language evaluation forum for European …, 2016
532016
Europeana–a search engine for digitised cultural heritage material
V Petras, T Hill, J Stiller, M Gäde
Datenbank-Spektrum 17 (1), 41-46, 2017
502017
Overview of the SBS 2016 interactive track
M Gäde, M Hall, H Huurdeman, J Kamps, M Koolen, M Skov, T Bogers, ...
Conference and Labs of the Evaluation forum, 1024-1038, 2016
332016
Ambiguity of queries and the challenges for query language detection
J Stiller, M Gäde, V Petras
Humboldt-Universität zu Berlin, 2010
242010
Automatic enrichments with controlled vocabularies in Europeana: Challenges and consequences
J Stiller, V Petras, M Gäde, A Isaac
Euro-Mediterranean Conference, 238-247, 2014
222014
Cultural Heritage in CLEF (CHiC) Overview 2012.
V Petras, N Ferro, M Gäde, A Isaac, M Kleineberg, I Masiero, M Nicchio, ...
CLEF (Online Working Notes/Labs/Workshop), 2012
202012
Report on the first workshop on supporting complex search tasks
M Gäde, MM Hall, H Huurdeman, J Kamps, M Koolen, M Skove, E Toms, ...
ACM SIGIR Forum 49 (1), 50-56, 2015
132015
What was this movie about this chick?
T Bogers, M Gäde, M Koolen, V Petras, M Skov
International Conference on Information, 323-334, 2018
122018
Large‐scale log analysis of digital reading
P Braslavski, V Likhosherstov, V Petras, M Gäde
Proceedings of the Association for Information Science and Technology 53 (1 …, 2016
112016
Multilingual access to digital libraries: the Europeana use case/Mehrsprachiger Zugang zu Digitalen Bibliotheken: Europeana/Accès multilingue aux bibliothèques numériques: Le …
J Stiller, M Gäde, V Petras
Information-Wissenschaft & Praxis 64 (2-3), 86-95, 2013
112013
Country and language level differences in multilingual digital libraries
M Gäde
Humboldt-Universität zu Berlin, Philosophische Fakultät I, 2014
102014
Building for Success?: Evaluating Digital Libraries in the Cultural Heritage Domain
V Petras, J Stiller, M Gäde
Recent developments in the design, construction, and evaluation of digital …, 2013
102013
Supporting complex search tasks
M Gäde, M Hall, H Huurdeman, J Kamps, M Koolen, M Skov, E Toms, ...
European Conference on Information Retrieval, 841-844, 2015
92015
Report on the workshop on barriers to interactive IR resources re-use (BIIRRR 2018)
T Bogers, M Gäde, M Michael, L Freund, M Koolen, V Petras, M Skov
ACM SIGIR Forum 52 (1), 119-128, 2018
82018
Lessons learned from the CHiC and SBS interactive tracks: a wishlist for interactive IR evaluation
T Bogers, M Gäde, M Hall, V Petras, M Skov
CEUR Workshop Proceedings 1798, 12-15, 2017
82017
CHiC 2011-Cultural Heritage in CLEF: From Use Cases to Evaluation in Practice for Multilingual Information Access to Cultural Heritage.
M Gäde, N Ferro, ML Paramita
CLEF (Notebook Papers/Labs/Workshop), 2011
82011
Which log for which information? Gathering multilingual data from different log file types
M Gäde, V Petras, J Stiller
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2010
82010
Analyzing the influence of language proficiency on interactive book search behavior
T Bogers, M Gäde, MM Hall, M Skov
Proceedings of Iconference 2016, 2016
72016
Fit für die Vermittlung von Informationskompetenz? Anforderungen an die Qualifikation von Teaching Librarians in bibliothekarischen Studiengängen und Ausbildungseinrichtungen
I Tappenbeck, A Wittich, M Gäde
o-bib. Das offene Bibliotheksjournal/Herausgeber VDB 4 (1), 32-47, 2017
62017
Hood or Hypertext: A Comparison of Offline and Online Book Search Sessions.
M Gaede, V Petras
CLEF (Working Notes), 1097-1105, 2016
62016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20