Παρακολούθηση
Yi-Chang Chiu
Yi-Chang Chiu
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα email.arizona.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Dynamic traffic assignment: A primer (transportation research circular e-c153)
YC Chiu, J Bottom, M Mahut, A Paz, R Balakrishna, S Waller, J Hicks
Transportation Research Board, 2011
3372011
Modeling no-notice mass evacuation using a dynamic traffic flow optimization model
YC Chiu, H Zheng, J Villalobos, B Gautam
Iie Transactions 39 (1), 83-94, 2007
2902007
Determinants of guest loyalty to international tourist hotels—a neural network approach
SH Tsaur, YC Chiu, CH Huang
Tourism Management 23 (4), 397-405, 2002
2642002
Real-time mobilization decisions for multi-priority emergency response resources and evacuation groups: model formulation and solution
YC Chiu, H Zheng
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 43 (6 …, 2007
2202007
The market acceptance of electric motorcycles in Taiwan experience through a stated preference analysis
YC Chiu, GH Tzeng
Transportation Research Part D: Transport and Environment 4 (2), 127-146, 1999
1331999
Online behavior-robust feedback information routing strategy for mass evacuation
YC Chiu, PB Mirchandani
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 9 (2), 264-274, 2008
1162008
Integrated land use–transport model system with dynamic time-dependent activity–travel microsimulation
RM Pendyala, KC Konduri, YC Chiu, M Hickman, H Noh, P Waddell, ...
Transportation Research Record 2303 (1), 19-27, 2012
1012012
Behavior insights for an incentive-based active demand management platform
X Hu, YC Chiu, L Zhu
International Journal of Transportation Science and Technology 4 (2), 119-133, 2015
1002015
Evaluating regional contra-flow and phased evacuation strategies for Texas using a large-scale dynamic traffic simulation and assignment approach
YC Chiu, H Zheng, JA Villalobos, W Peacock, R Henk
Journal of Homeland Security and Emergency Management 5 (1), 2008
992008
Development and calibration of the anisotropic mesoscopic simulation model for uninterrupted flow facilities
YC Chiu, L Zhou, H Song
Transportation Research Part B: Methodological 44 (1), 152-174, 2010
942010
The use of context-sensitive insurance telematics data in auto insurance rate making
YL Ma, X Zhu, X Hu, YC Chiu
Transportation Research Part A: Policy and Practice 113, 243-258, 2018
802018
A network flow algorithm for the cell-based single-destination system optimal dynamic traffic assignment problem
H Zheng, YC Chiu
Transportation Science 45 (1), 121-137, 2011
792011
Decision methodology for allocating funds across transportation infrastructure assets
NG Gharaibeh, YC Chiu, PL Gurian
Journal of infrastructure systems 12 (1), 1-9, 2006
762006
Location configuration design for dynamic message signs under stochastic incident and ATIS scenarios
YC Chiu, N Huynh
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 15 (1), 33-50, 2007
752007
A primer for agent-based simulation and modeling in transportation applications
H Zheng, YJ Son, YC Chiu, L Head, Y Feng, H Xi, S Kim, M Hickman
United States. Federal Highway Administration, 2013
732013
Modeling of evacuation and background traffic for optimal zone-based vehicle evacuation strategy
H Zheng, YC Chiu, PB Mirchandani, M Hickman
Transportation Research Record 2196 (1), 65-74, 2010
682010
Traffic scheduling simulation and assignment for area-wide evacuation
YC Chiu
Proceedings. The 7th International IEEE Conference on Intelligent …, 2004
652004
A network partitioning algorithmic approach for macroscopic fundamental diagram-based hierarchical traffic network management
K An, YC Chiu, X Hu, X Chen
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 19 (4), 1130-1139, 2017
602017
A Bayesian Network model for contextual versus non-contextual driving behavior assessment
X Zhu, Y Yuan, X Hu, YC Chiu, YL Ma
Transportation research part C: emerging technologies 81, 172-187, 2017
562017
Approach to modeling demand and supply for a short-notice evacuation
H Noh, YC Chiu, H Zheng, M Hickman, P Mirchandani
Transportation Research Record 2091 (1), 91-99, 2009
542009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20