Παρακολούθηση
Stefan Bruckner
Stefan Bruckner
Professor, Chair of Visual Analytics, University of Rostock, Germany
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni-rostock.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Volumeshop: An interactive system for direct volume illustration
S Bruckner, ME Groller
VIS 05. IEEE Visualization, 2005., 671-678, 2005
2852005
Visual parameter space analysis: A conceptual framework
M Sedlmair, C Heinzl, S Bruckner, H Piringer, T Möller
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 20 (12), 2161-2170, 2014
2392014
Style transfer functions for illustrative volume rendering
S Bruckner, ME Gröller
Computer Graphics Forum 26 (3), 715-724, 2007
2072007
Exploded views for volume data
S Bruckner, ME Groller
IEEE transactions on visualization and computer graphics 12 (5), 1077-1084, 2006
2022006
Result-driven exploration of simulation parameter spaces for visual effects design
S Bruckner, T Möller
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 16 (6), 1468-1476, 2010
1672010
Illustrative context-preserving exploration of volume data
S Bruckner, S Grimm, A Kanitsar, ME Groller
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 12 (6), 1559-1569, 2006
1582006
Illustrative context-preserving volume rendering
S Bruckner, S Grimm, A Kanitsar, ME Gröller
EuroVis, 69-76, 2005
1482005
Enhancing depth-perception with flexible volumetric halos
S Bruckner, E Gröller
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 13 (6), 1344-1351, 2007
1472007
Isosurface similarity maps
S Bruckner, T Möller
Computer Graphics Forum 29 (3), 773-782, 2010
1282010
Instant volume visualization using maximum intensity difference accumulation
S Bruckner, ME Gröller
Computer Graphics Forum 28 (3), 775-782, 2009
1262009
Semantic layers for illustrative volume rendering
P Rautek, S Bruckner, E Groller
IEEE transactions on visualization and computer graphics 13 (6), 1336-1343, 2007
1102007
Memory efficient acceleration structures and techniques for CPU-based volume raycasting of large data
S Grimm, S Bruckner, A Kanitsar, E Groller
2004 IEEE Symposium on Volume Visualization and Graphics, 1-8, 2004
962004
Braingazer-visual queries for neurobiology research
S Bruckner, V Solteszova, E Groller, J Hladuvka, K Buhler, YY Jai, ...
IEEE transactions on visualization and computer graphics 15 (6), 1497-1504, 2009
852009
Volume visualization based on statistical transfer-function spaces
M Haidacher, D Patel, S Bruckner, A Kanitsar, ME Gröller
2010 IEEE Pacific Visualization Symposium (PacificVis), 17-24, 2010
772010
Illustrative visualization: new technology or useless tautology?
P Rautek, S Bruckner, E Gröller, I Viola
ACM SIGGRAPH Computer Graphics 42 (3), 1-8, 2008
752008
Flexible direct multi-volume rendering in dynamic scenes
S Grimm, S Bruckner, A Kanitsar, E Gröller
VMV, 379-386, 2004
702004
A multidirectional occlusion shading model for direct volume rendering
V Šoltészová, D Patel, S Bruckner, I Viola
Computer Graphics Forum 29 (3), 883-891, 2010
682010
Seismic volume visualization for horizon extraction
D Patel, S Bruckner, I Viola, EM Gröller
2010 IEEE Pacific Visualization Symposium (PacificVis), 73-80, 2010
662010
Information-based transfer functions for multimodal visualization
M Haidacher, S Bruckner, A Kanitsar, ME Gröller
Proceedings of Eurographics Workshop on Visual Computing for Biomedicine (EG …, 2008
652008
LiveSync: Deformed viewing spheres for knowledge-based navigation
P Kohlmann, S Bruckner, A Kanitsar, E Gröller
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 13 (6), 1544-1551, 2007
622007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20