Παρακολούθηση
Walter Daelemans
Walter Daelemans
Professor of Computational Linguistics, University of Antwerp
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uantwerpen.be - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
TiMBL: Tilburg memory based learner, version 5.1
W Daelemans, J Zavrel, K Van der Sloot, A Van den Bosch
reference guide. Technical Report ILK 04-02, ILK Research Group, Tilburg …, 2004
1063*2004
Memory-based language processing
W Daelemans, A Van den Bosch
Cambridge University Press, 2005
5782005
MBT: A memory-based part of speech tagger-generator
W Daelemans, J Zavrel, P Berck, S Gillis
arXiv preprint cmp-lg/9607012, 1996
4951996
Pattern for python
T De Smedt, W Daelemans
The Journal of Machine Learning Research 13 (1), 2063-2067, 2012
4392012
Predicting age and gender in online social networks
C Peersman, W Daelemans, L Van Vaerenbergh
Proceedings of the 3rd international workshop on Search and mining user …, 2011
3942011
Forgetting exceptions is harmful in language learning
W Daelemans, A Van Den Bosch, J Zavrel
Machine learning 34 (1), 11-41, 1999
3521999
Overview of the 3rd Author Profiling Task at PAN 2015
FM Rangel Pardo, F Celli, P Rosso, M Potthast, B Stein, W Daelemans
CLEF 2015 Evaluation Labs and Workshop Working Notes Papers, 1-8, 2015
3022015
An efficient memory-based morphosyntactic tagger and parser for Dutch
A Bosch, B Busser, S Canisius, W Daelemans
LOT Occasional Series 7, 191-206, 2007
2652007
Improving accuracy in word class tagging through the combination of machine learning systems
H Halteren, J Zavrel, W Daelemans
Computational linguistics 27 (2), 199-229, 2001
2622001
IGTree: using trees for compression and classification in lazy learning algorithms
W Daelemans, AVD Bosch, T Weijters
Lazy learning, 407-423, 1997
2361997
Automatic detection of cyberbullying in social media text
C Van Hee, G Jacobs, C Emmery, B Desmet, E Lefever, B Verhoeven, ...
PloS one 13 (10), e0203794, 2018
2192018
Overview of the 4th author profiling task at PAN 2016: cross-genre evaluations
F Rangel, P Rosso, B Verhoeven, W Daelemans, M Potthast, B Stein
Working Notes Papers of the CLEF 2016 Evaluation Labs. CEUR Workshop …, 2016
2192016
Overview of the author identification task at PAN 2014
E Stamatatos, W Daelemans, B Verhoeven, M Potthast, B Stein, P Juola, ...
CLEF 2014 Evaluation Labs and Workshop Working Notes Papers, Sheffield, UK …, 2014
2122014
Memory-based shallow parsing
W Daelemans, S Buchholz, J Veenstra
arXiv preprint cs/9906005, 1999
2101999
Authorship attribution and verification with many authors and limited data
K Luyckx, W Daelemans
Proceedings of the 22nd International Conference on Computational …, 2008
2052008
Improving data driven wordclass tagging by system combination
H Van Halteren, J Zavrel, W Daelemans
arXiv preprint cmp-lg/9807013, 1998
1991998
Generalization performance of backpropagation learning on a syllabification task
W Daelemans, A van den Bosch
Proceedings of the 3rd Twente Workshop on Language Technology, 27-38, 1992
1861992
The acquisition of stress: A data-oriented approach
W Daelemans, S Gillis, G Durieux
Computational Linguistics 20 (3), 421-453, 1994
1781994
Overview of the 2nd Author Profiling Task at PAN 2014
F Rangel, P Rosso, I Chugur, M Potthast, M Trenkmann, B Stein, ...
1752014
The effect of author set size and data size in authorship attribution
K Luyckx, W Daelemans
Literary and linguistic Computing 26 (1), 35-55, 2011
1752011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20