Παρακολούθηση
Paul Fiterau
Paul Fiterau
Postdoctoral Researcher at Uppsala University, Sweden
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα it.uu.se - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Combining model learning and model checking to analyze TCP implementations
P Fiterău-Broştean, R Janssen, F Vaandrager
Computer Aided Verification: 28th International Conference, CAV 2016 …, 2016
1652016
Analysis of {DTLS} implementations using protocol state fuzzing
P Fiterau-Brostean, B Jonsson, R Merget, J De Ruiter, K Sagonas, ...
29th USENIX Security Symposium (USENIX Security 20), 2523-2540, 2020
1072020
Model learning and model checking of SSH implementations
P Fiterău-Broştean, T Lenaerts, E Poll, J de Ruiter, F Vaandrager, ...
Proceedings of the 24th ACM SIGSOFT International SPIN Symposium on Model …, 2017
1022017
Learning register automata with fresh value generation
F Aarts, P Fiterau-Brostean, H Kuppens, F Vaandrager
Theoretical Aspects of Computing-ICTAC 2015: 12th International Colloquium …, 2015
612015
Learning fragments of the TCP network protocol
P Fiterău-Broştean, R Janssen, F Vaandrager
International Workshop on Formal Methods for Industrial Critical Systems, 78-93, 2014
452014
Learning-based testing the sliding window behavior of TCP implementations
P Fiterău-Broştean, F Howar
Critical Systems: Formal Methods and Automated Verification: Joint 22nd …, 2017
322017
Model learning as a satisfiability modulo theories problem
R Smetsers, P Fiterău-Broştean, F Vaandrager
Language and Automata Theory and Applications: 12th International Conference …, 2018
312018
Automata-based automated detection of state machine bugs in protocol implementations
P Fiterau-Brostean, B Jonsson, K Sagonas, F Tåquist
Network and Distributed System Security (NDSS), 2023
122023
DTLS-Fuzzer: A DTLS protocol state fuzzer
P Fiterău-Broştean, B Jonsson, K Sagonas, F Tåquist
2022 IEEE Conference on Software Testing, Verification and Validation (ICST …, 2022
92022
Active model learning for the analysis of network protocols
P Fiterau-Brostean
Sl: sn, 2018
62018
Applying Symbolic Execution to Test Implementations of a Network Protocol Against its Specification
H Asadian, P Fiterău-Broştean, B Jonsson, K Sagonas
2022 IEEE Conference on Software Testing, Verification and Validation (ICST …, 2022
42022
Automated state machine learning of IPsec implementations
B Veldhuizen, J de Ruiter, P Fiterau-Brostean, P Fiterau-Brostean
Bachelor thesis, Radboud University Nijmegen, 2017
32017
Learning-based Testing the Sliding Window Behavior of TCP Implementations
P Fiterau-Brostean, F Howar
Cham: Springer International Publishing, 2017
22017
Learning nondeterministic register automata using mappers
FAPFB Harco, KF Vaandrager
22015
Source code and data relevant for the paper'Model Learning and Model Checking of SSH Implementations'
P Fiterau-Brostean, E Poll, FW Vaandrager, T Lenaerts, JEJ de Ruiter, ...
DANS EASY, 2018
12018
Scalable Tree-based Register Automata Learning
S Dierl, P Fiterau-Brostean, F Howar, B Jonsson, K Sagonas, F Tåquist
International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and …, 2024
2024
Source code and data relevant for the paper'Combining Model Learning and Model Checking to Analyze TCP Implementations'
P Fiterau-Brostean, R Janssen, FW Vaandrager
DANS EASY, 2017
2017
Source code and data relevant for the paper'Learning-Based Testing the Sliding Window Behavior of TCP Implementations'
P Fiterau-Brostean, F Howar
DANS EASY, 2017
2017
Source code and data relevant for the paper'Model Learning as a Satisfiability Modulo Theories Problem'
R Smetsers, P Fiterau-Brostean, FW Vaandrager
DANS EASY, 2017
2017
Learning and Model Checking Real-world TCP Implementations
R Janssen, F Vaandrager, P Fiterau-Brostean
2015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20