Παρακολούθηση
Lichan Hong
Lichan Hong
Google DeepMind
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Wide & deep learning for recommender systems
HT Cheng, L Koc, J Harmsen, T Shaked, T Chandra, H Aradhye, ...
Proceedings of the 1st workshop on deep learning for recommender systems, 7-10, 2016
35302016
Want to be retweeted? large scale analytics on factors impacting retweet in twitter network
B Suh, L Hong, P Pirolli, EH Chi
2010 IEEE second international conference on social computing, 177-184, 2010
17242010
Modeling task relationships in multi-task learning with multi-gate mixture-of-experts
J Ma, Z Zhao, X Yi, J Chen, L Hong, EH Chi
Proceedings of the 24th ACM SIGKDD international conference on knowledge …, 2018
7062018
Tweets from Justin Bieber's heart: the dynamics of the location field in user profiles
B Hecht, L Hong, B Suh, EH Chi
Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems …, 2011
6842011
Virtual voyage: Interactive navigation in the human colon
L Hong, S Muraki, A Kaufman, D Bartz, T He
Proceedings of the 24th annual conference on Computer graphics and …, 1997
5251997
Generation of transfer functions with stochastic search techniques
T He, L Hong, A Kaufman, H Pfister
Proceedings of Seventh Annual IEEE Visualization'96, 227-234, 1996
3501996
Fairness in recommendation ranking through pairwise comparisons
A Beutel, J Chen, T Doshi, H Qian, L Wei, Y Wu, L Heldt, Z Zhao, L Hong, ...
Proceedings of the 25th ACM SIGKDD international conference on knowledge …, 2019
3462019
System and method for providing a topic-directed search
MJ Stefik, L Hong, SK Card, PL Pirolli
US Patent 8,010,545, 2011
3342011
3D virtual colonoscopy
L Hong, A Kaufman, YC Wei, A Viswambharan, M Wax, Z Liang
Proceedings 1995 Biomedical Visualization, 26-32, 1995
3181995
Recommending what video to watch next: a multitask ranking system
Z Zhao, L Hong, L Wei, J Chen, A Nath, S Andrews, A Kumthekar, ...
Proceedings of the 13th ACM Conference on Recommender Systems, 43-51, 2019
3122019
Language matters in twitter: A large scale study
L Hong, G Convertino, E Chi
Proceedings of the international AAAI conference on web and social media 5 …, 2011
2772011
Dcn v2: Improved deep & cross network and practical lessons for web-scale learning to rank systems
R Wang, R Shivanna, D Cheng, S Jain, D Lin, L Hong, E Chi
Proceedings of the web conference 2021, 1785-1797, 2021
2482021
Automatic centerline extraction for virtual colonoscopy
M Wan, Z Liang, Q Ke, L Hong, I Bitter, A Kaufman
IEEE transactions on medical imaging 21 (12), 1450-1460, 2002
2432002
System and method for performing a three-dimensional virtual examination
AE Kaufman, L Hong, Z Liang, MR Wax, A Viswambharan
US Patent 5,971,767, 1999
2321999
Eddi: interactive topic-based browsing of social status streams
MS Bernstein, B Suh, L Hong, J Chen, S Kairam, EH Chi
Proceedings of the 23nd annual ACM symposium on User interface software and …, 2010
2262010
Voxel based object simplification
T He, L Hong, A Kaufman, A Varshney, S Wang
Proceedings Visualization'95, 296-303, 1995
2031995
Method for automatically performing conceptual highlighting in electronic text
EH Chi, L Hong, SK Card
US Patent 7,702,611, 2010
1762010
Controlled topology simplification
T He, L Hong, A Varshney, SW Wang
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 2 (2), 171-184, 1996
1721996
Sampling-bias-corrected neural modeling for large corpus item recommendations
X Yi, J Yang, L Hong, DZ Cheng, L Heldt, A Kumthekar, Z Zhao, L Wei, ...
Proceedings of the 13th ACM Conference on Recommender Systems, 269-277, 2019
1682019
Improving user topic interest profiles by behavior factorization
Z Zhao, Z Cheng, L Hong, EH Chi
Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web, 1406-1416, 2015
1652015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20