Παρακολούθηση
Kristina Sojakova
Kristina Sojakova
Inria Paris
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inria.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Inductive types in homotopy type theory
S Awodey, N Gambino, K Sojakova
2012 27th Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science, 95-104, 2012
662012
Higher inductive types as homotopy-initial algebras
K Sojakova
Proceedings of the 42Nd Annual ACM SIGPLAN-SIGACT Symposium on Principles of …, 2015
642015
Towards logical frameworks in the heterogeneous tool set hets
M Codescu, F Horozal, M Kohlhase, T Mossakowski, F Rabe, K Sojakova
Recent Trends in Algebraic Development Techniques: 20th International …, 2012
442012
Homotopy-initial algebras in type theory
S Awodey, N Gambino, K Sojakova
Journal of the ACM (JACM) 63 (6), 1-45, 2017
202017
The equivalence of the torus and the product of two circles in homotopy type theory
K Sojakova
ACM Transactions on Computational Logic (TOCL) 17 (4), 1-19, 2016
172016
Logical relations for a logical framework
F Rabe, K Sojakova
ACM Transactions on Computational Logic (TOCL) 14 (4), 1-34, 2013
152013
A general framework for relational parametricity
K Sojakova, P Johann
Proceedings of the 33rd Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer …, 2018
142018
Sequential colimits in homotopy type theory
K Sojakova, F Doorn, E Rijke
Proceedings of the 35th Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer …, 2020
62020
A case study on formalizing algebra in a module system
S Dumbrava, F Horozal, K Sojakova
Proceedings of the 1st Workshop on Modules and Libraries for Proof …, 2009
62009
Translating a dependently-typed logic to first-order logic
K Sojakova, F Rabe
International Workshop on Algebraic Development Techniques, 326-341, 2008
42008
Homotopy Type Theory: Univalent Foundations of Mathematics
P Aczel, B Ahrens, T Altenkirch, S Awodey, B Barras, A Bauer, Y Bertot, ...
Aucun, 2013
22013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–11