Παρακολούθηση
Dan Halperin
Dan Halperin
Professor of Computer Science, Tel Aviv University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tauex.tau.ac.il - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Arrangements
D Halperin, M Sharir
Handbook of discrete and computational geometry, 723-762, 2017
2862017
Computational characterization of B-cell epitopes
ND Rubinstein, I Mayrose, D Halperin, D Yekutieli, JM Gershoni, T Pupko
Molecular immunology 45 (12), 3477-3489, 2008
2672008
Asymptotically near-optimal RRT for fast, high-quality motion planning
O Salzman, D Halperin
IEEE Transactions on Robotics 32 (3), 473-483, 2016
2342016
A general framework for assembly planning: The motion space approach
D Halperin, JC Latombe, RH Wilson
Proceedings of the fourteenth annual symposium on Computational geometry, 9-18, 1998
2261998
The visibility--voronoi complex and its applications
R Wein, JP Van den Berg, D Halperin
Proceedings of the twenty-first annual symposium on Computational geometry …, 2005
2192005
Polygon decomposition for efficient construction of Minkowski sums
PK Agarwal, E Flato, D Halperin
Computational Geometry 21 (1-2), 39-61, 2002
2042002
Finding a needle in an exponential haystack: Discrete RRT for exploration of implicit roadmaps in multi-robot motion planning
K Solovey, O Salzman, D Halperin
The International Journal of Robotics Research 35 (5), 501-513, 2016
1912016
Conservative visibility and strong occlusion for viewspace partitioning of densely occluded scenes
D Cohen‐Or, G Fibich, D Halperin, E Zadicario
Computer Graphics Forum 17 (3), 243-253, 1998
1721998
MolAxis: efficient and accurate identification of channels in macromolecules
E Yaffe, D Fishelovitch, HJ Wolfson, D Halperin, R Nussinov
Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics 73 (1), 72-86, 2008
1692008
Robotics
D Halperin, LE Kavraki, K Solovey
Handbook of discrete and computational geometry, 1343-1376, 2017
1502017
Quasi-symmetry in the cryo-EM structure of EmrE provides the key to modeling its transmembrane domain
SJ Fleishman, SE Harrington, A Enosh, D Halperin, CG Tate, N Ben-Tal
Journal of molecular biology 364 (1), 54-67, 2006
1432006
Efficient ray shooting and hidden surface removal
M de Berg, D Halperin, M Overmars, J Snoeyink, M van Kreveld
Algorithmica 12 (1), 30-53, 1994
1321994
New bounds for lower envelopes in three dimensions, with applications to visibility in terrains
D Halperin, M Sharir
Proceedings of the ninth annual symposium on Computational geometry, 11-18, 1993
1271993
A perturbation scheme for spherical arrangements with application to molecular modeling
D Halperin, CR Shelton
Proceedings of the thirteenth annual symposium on Computational geometry …, 1997
1231997
Exact and efficient construction of Minkowski sums of convex polyhedra with applications
E Fogel, D Halperin
Computer-Aided Design 39 (11), 929-940, 2007
1222007
2D arrangements
R Wein, E Fogel, B Zukerman, D Halperin
CGAL-3.3 User and Reference Manual, 2007
1152007
On the hardness of unlabeled multi-robot motion planning
K Solovey, D Halperin
The International Journal of Robotics Research 35 (14), 1750-1759, 2016
1142016
dRRT*: Scalable and informed asymptotically-optimal multi-robot motion planning
R Shome, K Solovey, A Dobson, D Halperin, KE Bekris
Autonomous Robots 44 (3), 443-467, 2020
1012020
Precise global collision detection in multi-axis NC-machining
O Ilushin, G Elber, D Halperin, R Wein, MS Kim
Computer-Aided Design 37 (9), 909-920, 2005
1012005
The complexity of the free space for a robot moving amidst fat obstacles
AF van der Stappen, D Halperin, MH Overmars
Computational Geometry 3 (6), 353-373, 1993
1011993
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20