Παρακολούθηση
Athanassios Argiriou
Athanassios Argiriou
Professor of Atmospheric & Environmental Physics, Laboratory of Atmospheric Physics, Department of
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Infrared thermography for building diagnostics
CA Balaras, AA Argiriou
Energy and buildings 34 (2), 171-183, 2002
7272002
Potential for energy conservation in apartment buildings
CA Balaras, K Droutsa, AA Argiriou, DN Asimakopoulos
Energy and buildings 31 (2), 143-154, 2000
2822000
Comparison of methodologies for TMY generation using 20 years data for Athens, Greece
A Argiriou, S Lykoudis, S Kontoyiannidis, CA Balaras, D Asimakopoulos, ...
Solar Energy 66 (1), 33-45, 1999
1851999
Use of buried pipes for energy conservation in cooling of agricultural greenhouses
M Santamouris, G Mihalakakou, CA Balaras, A Argiriou, D Asimakopoulos, ...
Solar energy 55 (2), 111-124, 1995
1811995
Energy conservation and retrofitting potential in Hellenic hotels
M Santamouris, CA Balaras, E Dascalaki, A Argiriou, A Gaglia
Energy and Buildings 24 (1), 65-75, 1996
1681996
Design and operation of a low energy consumption passive solar agricultural greenhouse
M Santamouris, A Argiriou, M Vallindras
Solar energy 52 (5), 371-378, 1994
1681994
Energy efficiency of PV panels under real outdoor conditions–An experimental assessment in Athens, Greece
AG Gaglia, S Lykoudis, AA Argiriou, CA Balaras, E Dialynas
Renewable energy 101, 236-243, 2017
1562017
On the performance of buildings coupled with earth to air heat exchangers
M Santamouris, G Mihalakakou, A Argiriou, DN Asimakopoulos
Solar energy 54 (6), 375-380, 1995
1241995
Energy conservation in greenhouses with buried pipes
M Santamouris, G Mihalakakou, CA Balaras, JO Lewis, M Vallindras, ...
Energy 21 (5), 353-360, 1996
1221996
Intelligent control system for reconciliation of the energy savings with comfort in buildings using soft computing techniques
AI Dounis, P Tiropanis, A Argiriou, A Diamantis
Energy and Buildings 43 (1), 66-74, 2011
1172011
Design of a fuzzy set environment comfort system
AI Dounis, MJ Santamouris, CC Lefas, A Argiriou
Energy and Buildings 22 (1), 81-87, 1995
1171995
Predicting single sided natural ventilation rates in buildings
E Dascalaki, M Santamouris, A Argiriou, C Helmis, DN Asimakopoulos, ...
Solar Energy 55 (5), 327-341, 1995
1111995
Energy characteristics and savings potential in office buildings
M Santamouris, A Argiriou, E Dascalaki, C Balaras, A Gaglia
Solar Energy 52 (1), 59-66, 1994
1091994
On the combination of air velocity and flow measurements in single sided natural ventilation configurations
E Dascalaki, M Santamouris, A Argiriou, C Helmis, DN Asimakopoulos, ...
Energy and Buildings 24 (2), 155-165, 1996
1061996
Development of a neural network heating controller for solar buildings
AA Argiriou, I Bellas-Velidis, CA Balaras
Neural Networks 13 (7), 811-820, 2000
1042000
A neural network controller for hydronic heating systems of solar buildings
AA Argiriou, I Bellas-Velidis, M Kummert, P André
Neural Networks 17 (3), 427-440, 2004
1032004
Isotopic modeling of the sub-cloud evaporation effect in precipitation
V Salamalikis, AA Argiriou, E Dotsika
Science of the Total Environment 544, 1059-1072, 2016
982016
Atmospheric impact of ship traffic in four Adriatic-Ionian port-cities: Comparison and harmonization of different approaches
E Merico, A Gambaro, A Argiriou, A Alebic-Juretic, E Barbaro, D Cesari, ...
Transportation Research Part D: Transport and Environment 50, 431-445, 2017
972017
Isotopic composition of precipitation in Greece
AA Argiriou, S Lykoudis
Journal of Hydrology 327 (3-4), 486-495, 2006
932006
Numerical simulation and performance assessment of a low capacity solar assisted absorption heat pump coupled with a sub-floor system
AA Argiriou, CA Balaras, S Kontoyiannidis, E Michel
Solar energy 79 (3), 290-301, 2005
832005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20