Παρακολούθηση
Krisztian Balog
Krisztian Balog
University of Stavanger & Google Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uis.no - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Formal models for expert finding in enterprise corpora
K Balog, L Azzopardi, M De Rijke
SIGIR '06: 29th annual international ACM SIGIR conference on Research and …, 2006
8202006
Expertise retrieval
K Balog, Y Fang, M De Rijke, P Serdyukov, L Si
Foundations and Trends® in Information Retrieval 6 (2–3), 127-256, 2012
3492012
Overview of the TREC 2010 entity track
K Balog, P Serdyukov, AP De Vries
TREC '10: Nineteenth Text Retrieval Conference, 2010
3482010
A language modeling framework for expert finding
K Balog, L Azzopardi, M de Rijke
Information Processing & Management 45 (1), 1-19, 2009
2942009
Determining Expert Profiles (With an Application to Expert Finding).
K Balog, M De Rijke
IJCAI '07: 20th International Joint Conference on Artificial Intelligence …, 2007
2032007
Broad expertise retrieval in sparse data environments
K Balog, T Bogers, L Azzopardi, M De Rijke, A Van Den Bosch
SIGIR '07: 30th annual international ACM SIGIR conference on Research and …, 2007
1822007
Why are they excited? identifying and explaining spikes in blog mood levels
K Balog, G Mishne, M De Rijke
EACL '06: 11th Meeting of the European Chapter of the Association for …, 2006
1712006
Entity-oriented search
K Balog
SpringerOpen, 2018
161*2018
Building simulated queries for known-item topics: an analysis using six european languages
L Azzopardi, M De Rijke, K Balog
SIGIR '06: 30th annual international ACM SIGIR conference on Research and …, 2007
1602007
Transparent, Scrutable and Explainable User Models for Personalized Recommendation
K Balog, F Radlinski, S Arakelyan
SIGIR '19: 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2019
1582019
Ad Hoc Table Retrieval using Semantic Similarity
S Zhang, K Balog
WWW '18: 2018 World Wide Web Conference, 1553-1562, 2018
1442018
Finding experts and their details in e-mail corpora
K Balog, M de Rijke
WWW '06: 15th international conference on World Wide Web, 1035-1036, 2006
1372006
REL: An Entity Linker Standing on the Shoulders of Giants
JM van Hulst, F Hasibi, K Dercksen, K Balog, AP de Vries
SIGIR '20: 43rd International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2020
1332020
Web table extraction, retrieval, and augmentation: A survey
S Zhang, K Balog
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) 11 (2), 1-35, 2020
1292020
Table2Vec: Neural Word and Entity Embeddings for Table Population and Retrieval
L Zhang, S Zhang, K Balog
SIGIR '19: 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2019
1192019
DBpedia-entity v2: A test collection for entity search
F Hasibi, F Nikolaev, C Xiong, K Balog, SE Bratsberg, A Kotov, J Callan
SIGIR '17: 40th International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2017
1152017
People search in the enterprise
K Balog
SIGIR '07: 30th annual international ACM SIGIR conference on Research and …, 2007
1142007
Query modeling for entity search based on terms, categories, and examples
K Balog, M Bron, M De Rijke
ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 29 (4), 1-31, 2011
1132011
Coached conversational preference elicitation: A case study in understanding movie preferences
F Radlinski, K Balog, B Byrne, K Krishnamoorthi
SIGDIAL '19: 20th Annual SIGdial Meeting on Discourse and Dialogue, 353-360, 2019
1062019
Exploiting entity linking in queries for entity retrieval
F Hasibi, K Balog, SE Bratsberg
ICTIR '16: 2016 ACM International Conference on the Theory of Information …, 2016
1002016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20