Παρακολούθηση
Feng-Ju (Claire) Chang
Feng-Ju (Claire) Chang
Senior Applied Scientist, Amazon Alexa
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα amazon.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Faceposenet: Making a case for landmark-free face alignment
FJ Chang, A Tuan Tran, T Hassner, I Masi, R Nevatia, G Medioni
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision …, 2017
1392017
Expnet: Landmark-free, deep, 3d facial expressions
FJ Chang, AT Tran, T Hassner, I Masi, R Nevatia, G Medioni
2018 13th IEEE International Conference on Automatic Face & Gesture …, 2018
1242018
Learning pose-aware models for pose-invariant face recognition in the wild
I Masi, FJ Chang, J Choi, S Harel, J Kim, K Kim, J Leksut, S Rawls, Y Wu, ...
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 41 (2), 379-393, 2018
1022018
Deep, landmark-free fame: Face alignment, modeling, and expression estimation
FJ Chang, AT Tran, T Hassner, I Masi, R Nevatia, G Medioni
International Journal of Computer Vision 127 (6), 930-956, 2019
492019
Edge-preserving image decomposition using L1 fidelity with L0 gradient
CT Shen, FJ Chang, YP Hung, SC Pei
SIGGRAPH Asia 2012 Technical Briefs, 1-4, 2012
382012
Multiple structured-instance learning for semantic segmentation with uncertain training data
FJ Chang, YY Lin, KJ Hsu
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2014
292014
Context-aware transformer transducer for speech recognition
FJ Chang, J Liu, M Radfar, A Mouchtaris, M Omologo, A Rastrow, ...
2021 IEEE Automatic Speech Recognition and Understanding Workshop (ASRU …, 2021
252021
Contextual adapters for personalized speech recognition in neural transducers
KM Sathyendra, T Muniyappa, FJ Chang, J Liu, J Su, GP Strimel, ...
ICASSP 2022-2022 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2022
202022
End-to-End Multi-Channel Transformer for Speech Recognition
FJ Chang, M Radfar, A Mouchtaris, B King, S Kunzmann
IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, 2021
182021
Uneven illumination removal and image enhancement using empirical mode decomposition
SC Pei, YZ Hsiao, M Tzeng, FJ Chang
Journal of Electronic Imaging 22 (4), 043037-043037, 2013
162013
Multi-channel transformer transducer for speech recognition
FJ Chang, M Radfar, A Mouchtaris, M Omologo
arXiv preprint arXiv:2108.12953, 2021
142021
Learning discriminatively reconstructed source data for object recognition with few examples
PH Hsiao, FJ Chang, YY Lin
IEEE Transactions on Image Processing 25 (8), 3518-3532, 2016
122016
Color constancy via chromaticity neutralization: From single to multiple illuminants
FJ Chang, SC Pei
2013 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 2808-2811, 2013
112013
Sparsification via Compressed Sensing for Automatic Speech Recognition
K Zhen, HD Nguyen, FJ Chang, A Mouchtaris, A Rastrow
IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, 2021
102021
ConvRNN-T: Convolutional augmented recurrent neural network transducers for streaming speech recognition
M Radfar, R Barnwal, RV Swaminathan, FJ Chang, GP Strimel, N Susanj, ...
arXiv preprint arXiv:2209.14868, 2022
92022
Compute cost amortized transformer for streaming ASR
Y Xie, J Macoskey, M Radfar, FJ Chang, B King, A Rastrow, A Mouchtaris, ...
arXiv preprint arXiv:2207.02393, 2022
62022
Color constancy by chromaticity neutralization
FJ Chang, SC Pei, WL Chao
JOSA A 29 (10), 2217-2225, 2012
62012
Attentive Contextual Carryover for Multi-Turn End-to-End Spoken Language Understanding
K Wei, T Tran, FJ Chang, KM Sathyendra, T Muniyappa, J Liu, A Raju, ...
2021 IEEE Automatic Speech Recognition and Understanding Workshop (ASRU …, 2021
42021
Local-Global Landmark Confidences for Face Recognition
KG Kim, FJ Chang, J Choi, LP Morency, R Nevatia, G Medioni
2017 12th IEEE International Conference on Automatic Face & Gesture …, 2017
42017
Knowledge leverage from contours to bounding boxes: A concise approach to annotation
JZ Cheng, FJ Chang, KJ Hsu, YY Lin
Computer Vision–ACCV 2012: 11th Asian Conference on Computer Vision, Daejeon …, 2013
42013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20