Παρακολούθηση
Li Fang
Li Fang
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucf.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Femtosecond electronic response of atoms to ultra-intense X-rays
L Young, EP Kanter, B Kraessig, Y Li, AM March, ST Pratt, R Santra, ...
Nature 466 (7302), 56-61, 2010
9102010
Nonlinear atomic response to intense ultrashort x rays
G Doumy, C Roedig, SK Son, CI Blaga, AD DiChiara, R Santra, N Berrah, ...
Physical Review Letters 106 (8), 083002, 2011
2942011
Ultraintense X-ray induced ionization, dissociation, and frustrated absorption in molecular nitrogen
M Hoener, L Fang, O Kornilov, O Gessner, ST Pratt, M Gühr, EP Kanter, ...
Physical review letters 104 (25), 253002, 2010
2362010
Time-resolved pump-probe experiments at the LCLS
JM Glownia, J Cryan, J Andreasson, A Belkacem, N Berrah, CI Blaga, ...
Optics express 18 (17), 17620-17630, 2010
2302010
Auger electron angular distribution of double core-hole states in the molecular reference frame
JP Cryan, JM Glownia, J Andreasson, A Belkacem, N Berrah, CI Blaga, ...
Physical review letters 105 (8), 083004, 2010
2052010
Double Core-Hole Production in : Beating the Auger Clock
L Fang, M Hoener, O Gessner, F Tarantelli, ST Pratt, O Kornilov, C Buth, ...
Physical review letters 105 (8), 083005, 2010
2012010
Ultra-fast and ultra-intense x-ray sciences: first results from the Linac Coherent Light Source free-electron laser
C Bostedt, JD Bozek, PH Bucksbaum, RN Coffee, JB Hastings, Z Huang, ...
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 46 (16), 164003, 2013
1982013
Double-core-hole spectroscopy for chemical analysis with an intense X-ray femtosecond laser
N Berrah, L Fang, B Murphy, T Osipov, K Ueda, E Kukk, R Feifel, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 108 (41), 16912-16915, 2011
1852011
Ultrafast X-ray Auger probing of photoexcited molecular dynamics
BK McFarland, JP Farrell, S Miyabe, F Tarantelli, A Aguilar, N Berrah, ...
Nature communications 5 (1), 4235, 2014
1692014
Unveiling and driving hidden resonances with high-fluence, high-intensity x-ray pulses
EP Kanter, B Kraessig, Y Li, AM March, P Ho, N Rohringer, R Santra, ...
Physical review letters 107 (23), 233001, 2011
1552011
Femtosecond X-ray-induced explosion of C60 at extreme intensity
BF Murphy, T Osipov, Z Jurek, L Fang, SK Son, M Mucke, JHD Eland, ...
Nature communications 5 (1), 4281, 2014
1412014
Non-linear processes in the interaction of atoms and molecules with intense EUV and X-ray fields from SASE free electron lasers (FELs)
N Berrah, J Bozek, JT Costello, S Düsterer, L Fang, J Feldhaus, ...
Journal of Modern Optics 57 (12), 1015-1040, 2010
1402010
Experimental verification of the chemical sensitivity of two-site double core-hole states formed by an x-ray free-electron laser
P Salén, P van der Meulen, HT Schmidt, RD Thomas, M Larsson, R Feifel, ...
Physical review letters 108 (15), 153003, 2012
1262012
Dynamics of hollow atom formation in intense X-ray pulses probed by partial covariance mapping
LJ Frasinski, V Zhaunerchyk, M Mucke, RJ Squibb, M Siano, JHD Eland, ...
Physical review letters 111 (7), 073002, 2013
972013
Transient x-ray fragmentation: probing a prototypical photoinduced ring opening
VS Petrović, M Siano, JL White, N Berrah, C Bostedt, JD Bozek, D Broege, ...
Physical Review Letters 108 (25), 253006, 2012
692012
Network pharmacology: exploring the resources and methodologies
J Muhammad, A Khan, A Ali, L Fang, W Yanjing, Q Xu, DQ Wei
Current topics in medicinal chemistry 18 (12), 949-964, 2018
602018
Attosecond transient absorption spooktroscopy: a ghost imaging approach to ultrafast absorption spectroscopy
T Driver, S Li, EG Champenois, J Duris, D Ratner, TJ Lane, ...
Physical Chemistry Chemical Physics 22 (5), 2704-2712, 2020
522020
Multiphoton ionization as a clock to reveal molecular dynamics with intense short x-ray free electron laser pulses
L Fang, T Osipov, B Murphy, F Tarantelli, E Kukk, JP Cryan, M Glownia, ...
Physical Review Letters 109 (26), 263001, 2012
522012
Investigating excited electronic states of I 2+ and I 2 2+ produced by strong-field ionization using vibrational wave packets
L Fang, GN Gibson
Physical Review A 75 (6), 063410, 2007
522007
Strong-Field Induced Vibrational Coherence in the Ground Electronic State of Hot
L Fang, GN Gibson
Physical review letters 100 (10), 103003, 2008
512008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20