Παρακολούθηση
F Dechesne
F Dechesne
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tudelft.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
EU Personal Data Protection in Policy and Practice
B Custers, AM Sears, F Dechesne, I Georgieva, T Tani, S Van der Hof
TMC Asser Press, 2019
1192019
A comparison of data protection legislation and policies across the EU
B Custers, F Dechesne, AM Sears, T Tani, S van der Hof
Computer Law & Security Review 34 (2), 234-243, 2018
1132018
No smoking here: values, norms and culture in multi-agent systems
F Dechesne, G Di Tosto, V Dignum, F Dignum
Artificial Intelligence and Law 21 (1), 79-107, 2013
842013
Equivalence and quantifier rules for logic with imperfect information
X Caicedo, F Dechesne, TMV Janssen
Logic Journal of IGPL 17 (1), 91-129, 2009
542009
Operational and epistemic approaches to protocol analysis: Bridging the gap
F Dechesne, MR Mousavi, S Orzan
International Conference on Logic for Programming Artificial Intelligence …, 2007
432007
Game, Set, Maths: Formal investigations into logic with imperfect information
F Dechesne
Universiteit van Tilburg, 2005
362005
Enhancing ABM into an inevitable tool for policy analysis
A Ghorbani, F Dechesne, V Dignum, C Jonker
Policy and Complex Systems 1 (1), 2014
332014
To know or not to know: epistemic approaches to security protocol verification
F Dechesne, Y Wang
Synthese 177 (1), 51-76, 2010
312010
Ethical requirements for reconfigurable sensor technology: a challenge for value sensitive design
F Dechesne, M Warnier, J van den Hoven
Ethics and Information Technology 15 (3), 173-181, 2013
282013
Design for Privacy
M Warnier, F Dechesne, F Brazier
27*
Consent and privacy
B Custers, F Dechesne, W Pieters, BW Schermer, S van der Hof
Custers BHM, Dechesne F., Pieters W., Schermer B. & Hof S. van der (2018 …, 2018
262018
Security-by-experiment: Lessons from responsible deployment in cyberspace
W Pieters, D Hadžiosmanović, F Dechesne
Science and engineering ethics 22 (3), 831-850, 2016
212016
Dynamic epistemic verification of security protocols: Framework and case study
F Dechesne, Y Wang
Proceedings of the Workshop on Logic, Rationality and Interaction, Texts in …, 2007
202007
Signalling in IF games: a tricky business
TMV Janssen, F Dechesne
The age of alternative logics, 221-241, 2006
202006
Signalling in IF games: a tricky business
TMV Janssen, F Dechesne
The age of alternative logics, 221-241, 2006
202006
Fact sheet–Ethics Subgroup IoT–version 4.0
J Van Den Hoven, Â Guimarães Pereira, F Dechesne, J Timmermans, ...
Technical report, Delft University, 2012
182012
AI & Ethics at the Police: Towards Responsible use of Artificial Intelligence in the Dutch Police
F Dechesne, V Dignum, L Zardiashvili, J Bieger
152019
Effectiveness of qualitative and quantitative security obligations
W Pieters, J Padget, F Dechesne, V Dignum, H Aldewereld
Journal of information security and applications 22, 3-16, 2015
132015
On expressive power and class invariance
Y Wang, F Dechesne
arXiv preprint arXiv:0905.4332, 2009
112009
Understanding compliance differences between legal and social norms: the case of smoking ban
F Dechesne, V Dignum, YH Tan
Advanced Agent Technology, 50-64, 2012
102012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20