Παρακολούθηση
Guillaume Beaumont
Guillaume Beaumont
ENSTA Bretagne, Lab-STICC
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ensta-bretagne.org
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An Approximate Message Passing Approach for DOA Estimation in Phase Noisy Environments
G Beaumont, R Fablet, A Drémeau
International Conference on Latent Variable Analysis and Signal Separation …, 2018
32018
DOA estimation in fluctuating environments: an approximate message-passing approach
G Beaumont, R Fablet, A Drémeau
ENSTA Bretagne; Lab-STICC, 2017
32017
At-sea experimental evaluation of the influence of environmental fluctuations on the acoustic coherence radius
G Beaumont, A Drémeau, R Fablet, G Real, F Le Courtois
Underwater Acoustics Conference, 2019
22019
Approche de type message passing pour la localisation de source en milieu fluctuant
G Beaumont, R Fablet, A Drémeau
XXVIIème Colloque francophone de traitement du signal et des images (GRETSI …, 2019
12019
Von Mises prior for phase-noisy DOA estimation: the VitAMin algorithm
G Beaumont, A Drémeau, R Fablet
Underwater Acoustics Conference, 2019
12019
Traitements correctifs des effets de décohérence acoustique induits par les fluctuations du milieu de propagation: algorithmes d’estimation bayésienne des directions d’arrivée …
G Beaumont
Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire, 2020
2020
Traitements correctifs des effets de décohérence acoustique induits par les fluctuations du milieu de propagation: algorithmes d’estimation bayésienne des directions d’arrivée …
G Beaumont
Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique, 2020
2020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–7