Παρακολούθηση
Mariana Macedo
Mariana Macedo
Assistant Professor - Northeastern University London
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ecomp.poli.br
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Swarm intelligence for clustering—A systematic review with new perspectives on data mining
E Figueiredo, M Macedo, HV Siqueira, CJ Santana Jr, A Gokhale, ...
Engineering Applications of Artificial Intelligence 82, 313-329, 2019
682019
A novel binary artificial bee colony algorithm
CJ Santana Jr, M Macedo, H Siqueira, A Gokhale, CJA Bastos-Filho
Future Generation Computer Systems 98, 180-196, 2019
652019
Application of PSO-based clustering algorithms on educational databases
P Santos, M Macedo, E Figueiredo, CJ Santana, F Soares, H Siqueira, ...
2017 IEEE Latin American Conference on Computational Intelligence (LA-CCI), 1-6, 2017
332017
Simplified binary cat swarm optimization
H Siqueira, C Santana, M Macedo, E Figueiredo, A Gokhale, ...
Integrated Computer-Aided Engineering 28 (1), 35-50, 2021
312021
Selection of temporal lags for predicting riverflow series from hydroelectric plants using variable selection methods
H Siqueira, M Macedo, YS Tadano, TA Alves, SL Stevan Jr, DS Oliveira Jr, ...
Energies 13 (16), 4236, 2020
262020
Breast cancer diagnosis using thermal image analysis: A data-driven approach based on swarm intelligence and supervised learning for optimized feature selection
M Macedo, M Santana, WP dos Santos, R Menezes, C Bastos-Filho
Applied Soft Computing 109, 107533, 2021
182021
Overview on Binary Optimization Using Swarm-Inspired Algorithms
M Macedo, H Siqueira, E Figueiredo, C Santana, RC Lira, A Gokhale, ...
IEEE Access 9, 149814 - 149858, 2021
162021
Better exploration-exploitation pace, better swarm: Examining the social interactions
M Oliveira, D Pinheiro, M Macedo, C Bastos-Filho, R Menezes
2017 IEEE latin american conference on computational intelligence (LA-CCI), 1-6, 2017
162017
Differences in the spatial landscape of urban mobility: gender and socioeconomic perspectives
M Macedo, L Lotero, A Cardillo, R Menezes, H Barbosa
Plos one 17 (3), e0260874, 2022
152022
Uncovering the social interaction network in swarm intelligence algorithms
M Oliveira, D Pinheiro, M Macedo, C Bastos-Filho, R Menezes
Applied Network Science 5, 1-20, 2020
152020
Boolean binary cat swarm optimization algorithm
H Siqueira, E Figueiredo, M Macedo, CJ Santana, CJA Bastos-Filho, ...
2018 IEEE Latin American Conference on Computational Intelligence (LA-CCI), 1-6, 2018
122018
Investigation of college dropout with the fuzzy c-means algorithm
M Macedo, C Santana, H Siqueira, RL Rodrigues, JLC Ramos, JCS Silva, ...
2019 IEEE 19th International Conference on Advanced Learning Technologies …, 2019
112019
On the analysis of a swarm intelligence based coordination model for multiple unmanned aerial vehicles
DMPF Silva, LFF de Oliveira, MGM Macedo, CJA Bastos Filho
2012 Brazilian Robotics Symposium and Latin American Robotics Symposium, 208-213, 2012
102012
Characterizing the social interactions in the artificial bee colony algorithm
L Taw, N Gurrapadi, M Macedo, M Oliveira, D Pinheiro, C Bastos-Filho, ...
2019 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), 1243-1250, 2019
82019
Double-swarm binary particle swarm optimization
H Siqueira, E Figueiredo, M Macedo, CJ Santana, P Santos, ...
2018 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), 1-8, 2018
62018
Unveiling swarm intelligence with network science− the metaphor explained
M Oliveira, D Pinheiro, M Macedo, C Bastos-Filho, R Menezes
arXiv preprint arXiv:1811.03539, 2018
62018
Modelling the social interactions in ant colony optimization
N Gurrapadi, L Taw, M Macedo, M Oliveira, D Pinheiro, C Bastos-Filho, ...
International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated …, 2019
52019
SBFSS: Simplified binary fish school search
CJ Santana, CJA Bastos-Filho, M Macedo, H Siqueira
2019 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), 2595-2602, 2019
52019
Gender patterns of human mobility in Colombia: Reexamining Ravenstein’s laws of migration
M Macedo, L Lotero, A Cardillo, R Menezes, H Barbosa
Complex Networks XI: Proceedings of the 11th Conference on Complex Networks …, 2020
42020
Clustering Students based on Grammatical Errors for On-line Education
MGM Macedo, EMN Figueiredo, FMB Soares, H Siqueira, AMA Maciel, ...
Learning and NonLinear Models 17, 2018
42018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20