Παρακολούθηση
Dushyant Rao
Dushyant Rao
DeepMind
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Meta-learning with latent embedding optimization
AA Rusu, D Rao, J Sygnowski, O Vinyals, R Pascanu, S Osindero, ...
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2019
14852019
Vote3deep: Fast object detection in 3d point clouds using efficient convolutional neural networks
M Engelcke, D Rao, DZ Wang, CH Tong, I Posner
2017 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 1355-1361, 2017
6592017
Embracing change: Continual learning in deep neural networks
R Hadsell, D Rao, AA Rusu, R Pascanu
Trends in cognitive sciences 24 (12), 1028-1040, 2020
3792020
Continual unsupervised representation learning
D Rao, F Visin, A Rusu, R Pascanu, YW Teh, R Hadsell
Advances in Neural Information Processing Systems, 7647-7657, 2019
2512019
Large-scale cost function learning for path planning using deep inverse reinforcement learning
M Wulfmeier, D Rao, DZ Wang, P Ondruska, I Posner
The International Journal of Robotics Research 36 (10), 1073-1087, 2017
1852017
Large-scale path planning for underwater gliders in ocean currents
D Rao, SB Williams
Australasian conference on robotics and automation (ACRA), 2-4, 2009
1402009
Deep tracking in the wild: End-to-end tracking using recurrent neural networks
J Dequaire, P Ondrúška, D Rao, D Wang, I Posner
The International Journal of Robotics Research 37 (4-5), 492-512, 2018
1192018
Learn from experience: Probabilistic prediction of perception performance to avoid failure
C Gurău, D Rao, CH Tong, I Posner
The International Journal of Robotics Research 37 (9), 981-995, 2018
392018
Resource-performance tradeoff analysis for mobile robots
M Lahijanian, M Svorenova, AA Morye, B Yeomans, D Rao, I Posner, ...
IEEE Robotics and Automation Letters 3 (3), 1840-1847, 2018
39*2018
Data-efficient hindsight off-policy option learning
M Wulfmeier, D Rao, R Hafner, T Lampe, A Abdolmaleki, T Hertweck, ...
International Conference on Machine Learning, 11340-11350, 2021
382021
Multimodal learning and inference from visual and remotely sensed data
D Rao, M De Deuge, N Nourani–Vatani, SB Williams, O Pizarro
The International Journal of Robotics Research 36 (1), 24-43, 2017
362017
CurveSLAM: An approach for vision-based navigation without point features
D Rao, SJ Chung, S Hutchinson
2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2012
342012
Deep tracking on the move: Learning to track the world from a moving vehicle using recurrent neural networks
J Dequaire, D Rao, P Ondruska, D Wang, I Posner
arXiv preprint arXiv:1609.09365, 2016
302016
Hierarchical classification in AUV imagery
MS Bewley, N Nourani-Vatani, D Rao, B Douillard, O Pizarro, SB Williams
Field and service robotics: Results of the 9th International Conference, 3-16, 2015
302015
RoboCat: A Self-Improving Foundation Agent for Robotic Manipulation
K Bousmalis, G Vezzani, D Rao, C Devin, AX Lee, M Bauza, T Davchev, ...
arXiv preprint arXiv:2306.11706, 2023
282023
Monocular vision based navigation in GPS-denied riverine environments
J Yang, D Rao, SJ Chung, S Hutchinson
Infotech@ Aerospace 2011, 1403, 2011
282011
Learning transferable motor skills with hierarchical latent mixture policies
D Rao, F Sadeghi, L Hasenclever, M Wulfmeier, M Zambelli, G Vezzani, ...
arXiv preprint arXiv:2112.05062, 2021
232021
Attention-privileged reinforcement learning
S Salter, D Rao, M Wulfmeier, R Hadsell, I Posner
arXiv preprint arXiv:1911.08363, 2019
21*2019
A neural network and method of using a neural network to detect objects in an environment
M Engelcke, D Rao, DZ Wang, CH Tong, I Posner
US Patent App. 16/334,815, 2020
202020
Methods and devices with leak detection
D Rao, JP Armitstead, D Ramanan
US Patent 10,328,219, 2019
192019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20