Παρακολούθηση
Werner Nutt
Werner Nutt
Professor of Computer Science, Free University of Bozen-Bolzano
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unibz.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Basic description logics
F Baader, W Nutt
The description logic handbook: theory, implementation, and applications, 43-95, 2003
10982003
The complexity of concept languages
FM Donini, M Lenzerini, D Nardi, W Nutt
Information and Computation 134 (1), 1-58, 1997
5481997
Subsumption algorithms for concept languages. DFKI Research Report RR-90-04
B Hollunder, W Nutt
German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI), Kaiserslautern …, 1990
320*1990
Order-sorted equational computation
G Smolka, W Nutt, JA Goguen, J Meseguer
Universität Kaiserslautern, Fachbereich Informatik, 1987
2401987
Rewriting aggregate queries using views
S Cohen, W Nutt, A Serebrenik
Proceedings of the eighteenth ACM SIGMOD-SIGACT-SIGART symposium on …, 1999
2221999
R-GMA: An information integration system for grid monitoring
A Cooke, A Gray, L Ma, W Nutt, J Magowan, M Oevers, P Taylor, R Byrom, ...
On The Move to Meaningful Internet Systems 2003: CoopIS, DOA, and ODBASE …, 2003
2172003
An epistemic operator for description logics
FM Donini, M Lenzerini, D Nardi, W Nutt, A Schaerf
Artificial Intelligence 100 (1-2), 225-274, 1998
2011998
Tractable concept languages
FM Donini, M Lenzerini, D Nardi, W Nutt
Proc. of the 12th Int. Joint Conf. on Artificial Intelligence IJCAI-91, 458-463, 1991
1931991
The complexity of existential quantification in concept languages
FM Donini, M Lenzerini, D Nardi, B Hollunder, W Nutt, AM Spaccamela
Artificial Intelligence 53 (2-3), 309-327, 1992
1681992
Subsumption between queries to object-oriented databases
M Buchheit, MA Jeusfeld, W Nutt, M Staudt
Information Systems 19 (1), 33-54, 1994
1561994
Adding epistemic operators to concept languages
FM Donini, M Lenzerini, D Nardi, W Nutt, A Schaerf
Proc. of the 3rd Int. Conf. on the Principles of Knowledge Representation …, 1992
1461992
Evolution of DL− Lite Knowledge Bases
D Calvanese, E Kharlamov, W Nutt, D Zheleznyakov
The Semantic Web–ISWC 2010, 112-128, 2010
1372010
Deciding equivalences among conjunctive aggregate queries
S Cohen, W Nutt, Y Sagiv
Journal of the ACM (JACM) 54 (2), 5-es, 2007
1302007
The relational grid monitoring architecture: Mediating information about the grid
AW Cooke, AJG Gray, W Nutt, J Magowan, M Oevers, P Taylor, ...
Journal of Grid Computing 2 (4), 323-339, 2004
1272004
Basic narrowing revisited
W Nutt, P Réty, G Smolka
Journal of Symbolic Computation 7 (3-4), 295-317, 1989
1251989
Terminological knowledge representation: A proposal for a terminological logic
F Baader, HJ Bürckert, J Heinsohn, B Hollunder, J Müller, B Nebel, W Nutt, ...
1211990
Deciding equivalences among aggregate queries
W Nutt, Y Sagiv, S Shurin
Proceedings of the seventeenth ACM SIGACT-SIGMOD-SIGART symposium on …, 1998
841998
Completeness of queries over incomplete databases
S Razniewski, W Nutt
Proceedings of the VLDB Endowment 4 (11), 749-760, 2011
752011
But what do we actually know?
S Razniewski, F Suchanek, W Nutt
Proceedings of the 5th Workshop on Automated Knowledge Base Construction, 40-44, 2016
692016
On the expressivity of feature logics with negation, functional uncertainty, and sort equations
F Baader, HJ Bürckert, B Nebel, W Nutt, G Smolka
Journal of Logic, Language and Information 2 (1), 1-18, 1993
691993
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20