Παρακολούθηση
Lukas Kaul
Lukas Kaul
Robotics Researcher at the Toyota Research Institute
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tri.global - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
ARMAR-6: A High-Performance Humanoid for Human-Robot Collaboration in Real-World Scenarios
T Asfour, M Waechter, L Kaul, S Rader, P Weiner, S Ottenhaus, R Grimm, ...
IEEE Robotics & Automation Magazine 26 (4), 108-121, 2019
852019
Continuous‐Time Three‐Dimensional Mapping for Micro Aerial Vehicles with a Passively Actuated Rotating Laser Scanner
L Kaul, R Zlot, M Bosse
Journal of Field Robotics 33 (1), 103-132, 2016
782016
ARMAR-6: A Collaborative Humanoid Robot for Industrial Environments
T Asfour, L Kaul, M Wächter, S Ottenhaus, P Weiner, S Rader, R Grimm, ...
2018 IEEE-RAS 18th International Conference on Humanoid Robots (Humanoids …, 2018
642018
Design of a high-performance humanoid dual arm system with inner shoulder joints
S Rader, L Kaul, H Fischbach, N Vahrenkamp, T Asfour
2016 IEEE-RAS 16th International Conference on Humanoid Robots (Humanoids …, 2016
372016
Highly integrated sensor-actuator-controller units for modular robot design
S Rader, L Kaul, P Weiner, T Asfour
2017 IEEE International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM …, 2017
292017
Active Tactile Exploration Based on Cost-Aware Information Gain Maximization
S Ottenhaus, L Kaul, N Vahrenkamp, T Asfour
International Journal of Humanoid Robotics 15 (01), 1850015, 2018
232018
Exploration and Reconstruction of Unknown Objects using a Novel Normal and Contact Sensor
S Ottenhaus, P Weiner, L Kaul, A Tulbure, T Asfour
2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2018
92018
Two ways of walking: Contrasting a reflexive neuro-controller and a LIP-based ZMP-controller on the humanoid robot ARMAR-4
C Goldbeck, L Kaul, N Vahrenkamp, F Worgotter, T Asfour, JM Braun
2016 IEEE-RAS 16th International Conference on Humanoid Robots (Humanoids …, 2016
92016
Online stability estimation based on inertial sensor data for human and humanoid fall prevention
L Steffan, L Kaul, T Asfour
2017 IEEE-RAS 17th International Conference on Humanoid Robotics (Humanoids …, 2017
82017
The sense of surface orientation—A new sensor modality for humanoid robots
L Kaul, S Ottenhaus, P Weiner, T Asfour
2016 IEEE-RAS 16th International Conference on Humanoid Robots (Humanoids …, 2016
72016
Human push-recovery: Strategy selection based on push intensity estimation
L Kaul, T Asfour
Proceedings of ISR 2016: 47st International Symposium on Robotics, 1-8, 2016
72016
Torque-based velocity control for safe human-humanoid interaction
D Shingarey, L Kaul, T Asfour
Advances in Service and Industrial Robotics: Proceedings of the 28th …, 2020
62020
Demonstrating mobile manipulation in the wild: A metrics-driven approach
M Bajracharya, J Borders, R Cheng, D Helmick, L Kaul, D Kruse, J Leichty, ...
arXiv preprint arXiv:2401.01474, 2024
42024
Learning Efficient Omni-directional Capture Stepping for Humanoid Robots from Human Motion and Simulation Data
J Pankert, L Kaul, T Asfour
2018 IEEE-RAS 18th International Conference on Humanoid Robots (Humanoids …, 2018
42018
ARMAR-6
T Asfour, M Wächter, L Kaul, S Rader, P Weiner, S Ottenhaus, R Grimm, ...
IEEE ROBOTICS & AUTOMATION MAGAZINE 1070 (9932/19), 2019
32019
Human-Inspired Balancing and Recovery Stepping for Humanoid Robots
L Kaul
32019
Linear Contact Modeling and Stochastic Parameter Optimization for LQR-based Whole-Body Push Recovery
S Bäuerle, L Kaul, T Asfour
2018 IEEE-RAS 18th International Conference on Humanoid Robots (Humanoids …, 2018
22018
Motion Planning to Cartesian Targets Leveraging Large-Scale Dynamic Roadmaps
R Cheng, J Petersen, J Borders, D Helmick, L Kaul, D Kruse, J Leichty, ...
2023 IEEE 19th International Conference on Automation Science and …, 2023
12023
GRASP: Grocery Robot's Adhesion and Suction Picker
A Hajj-Ahmad, L Kaul, C Matl, M Cutkosky
IEEE Robotics and Automation Letters, 2023
12023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–19