Παρακολούθηση
Jozef Hooman
Jozef Hooman
Professor of Computer Science, Radboud University Nijmegen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.ru.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Concurrency verification: Introduction to compositional and non-compositional methods
WP De Roever
Cambridge University Press, 2001
4612001
Real-Time Systems: specification, verification, and analysis
A Burns, A Welling, K Ramamritham, J Hooman, S Schneider, Z Liu, ...
prentice Hall, 1996
3201996
Specification and compositional verification of real-time systems
J Hooman
Springer Science & Business Media, 1991
1981991
Modeling and validating distributed embedded real-time systems with VDM++
M Verhoef, PG Larsen, J Hooman
International Symposium on Formal Methods, 147-162, 2006
1552006
Formalizing UML models and OCL constraints in PVS
M Kyas, H Fecher, FS de Boer, J Jacob, J Hooman, M Van Der Zwaag, ...
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 115, 39-47, 2005
1222005
A compositional axiomatization of Statecharts
JJM Hooman, S Ramesh, WP de Roever
Theoretical Computer Science 101 (2), 289-335, 1992
1081992
Verification and improvement of the sliding window protocol
D Chkliaev, J Hooman, E De Vink
Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems: 9th …, 2003
822003
Extending Hoare logic to real-time
J Hooman
Formal Aspects of Computing 6, 801-825, 1994
701994
Refactoring of legacy software using model learning and equivalence checking: an industrial experience report
M Schuts, J Hooman, F Vaandrager
Integrated Formal Methods: 12th International Conference, IFM 2016 …, 2016
562016
Coupling Simulink and UML models
J Hooman, N Mulyar, L Posta
Proceedings of Symposium FORMS/FORMATS, 304-311, 2004
562004
Correctness of real time systems by construction
J Hooman
International Symposium on Formal Techniques in Real-Time and Fault-Tolerant …, 1994
541994
A temporal-logic based compositional proof system for real-time message passing
J Hooman, J Widom
International Conference on Parallel Architectures and Languages Europe, 424-441, 1989
531989
A compositional approach to the design of hybrid systems
J Hooman
International Hybrid Systems Workshop, 121-148, 1991
481991
The quest goes on: a survey of proofsystems for partial correctness of CSP
J Hooman, WP de Roever
Current Trends in Concurrency: Overviews and Tutorials, 343-395, 1986
471986
Assertional specification and verification using PVS of the steam boiler control system
J Vitt, J Hooman
Formal Methods for Industrial Applications: Specifying and Programming the …, 2005
432005
Supporting UML-based development of embedded systems by formal techniques
J Hooman, H Kugler, I Ober, A Votintseva, Y Yushtein
Software & Systems Modeling 7, 131-155, 2008
422008
A semantics of communicating reactive objects with timing
J Hooman, MB van der Zwaag
International Journal on Software Tools for Technology Transfer 8 (2), 97-112, 2006
412006
Design and verification in real-time distributed computing: an introduction to compositional methods
WP Roever, J Hooman
Proceedings of the IFIP WG6. 1 Ninth International Symposium on Protocol …, 1989
381989
Compositional verification of a distributed real-time arbitration protocol
J Hooman
Real-Time Systems 6, 173-205, 1994
341994
Process algebra in PVS
T Basten, J Hooman
International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and …, 1999
311999
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20