Παρακολούθηση
Shinnosuke Takamichi
Shinnosuke Takamichi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα keio.jp - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Statistical parametric speech synthesis incorporating generative adversarial networks
Y Saito, S Takamichi, H Saruwatari
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 26 (1), 84-96, 2018
2612018
JSUT corpus: free large-scale Japanese speech corpus for end-to-end speech synthesis
R Sonobe, S Takamichi, H Saruwatari
arXiv preprint arXiv:1711.00354, 2017
1422017
Non-parallel voice conversion using variational autoencoders conditioned by phonetic posteriorgrams and d-vectors
Y Saito, Y Ijima, K Nishida, S Takamichi
2018 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2018
1402018
Post-Filters to Modify the Modulation Spectrum for Statistical Parametric Speech Synthesis
S Takamichi, T Toda, A Black, S Sakti, G Neubig, S Nakamura
IEEE, 2016
992016
A postfilter to modify the modulation spectrum in HMM-based speech synthesis
S Takamichi, T Toda, G Neubig, S Sakti, S Nakamura
2014 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2014
872014
Independent deeply learned matrix analysis for determined audio source separation
N Makishima, S Mogami, N Takamune, D Kitamura, H Sumino, ...
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 27 (10 …, 2019
732019
Voice conversion using sequence-to-sequence learning of context posterior probabilities
H Miyoshi, Y Saito, S Takamichi, H Saruwatari
arXiv preprint arXiv:1704.02360, 2017
662017
JVS corpus: free Japanese multi-speaker voice corpus
S Takamichi, K Mitsui, Y Saito, T Koriyama, N Tanji, H Saruwatari
arXiv preprint arXiv:1908.06248, 2019
632019
The NAIST Text-to-Speech System for the Blizzard Challenge 2015
S Takamichi, K Kobayashi, K Tanaka, T Toda, S Nakamura
Blizzard Challenge Workshop, 2015
59*2015
Utmos: Utokyo-sarulab system for voicemos challenge 2022
T Saeki, D Xin, W Nakata, T Koriyama, S Takamichi, H Saruwatari
arXiv preprint arXiv:2204.02152, 2022
522022
JSUT and JVS: Free Japanese voice corpora for accelerating speech synthesis research
S Takamichi, R Sonobe, K Mitsui, Y Saito, T Koriyama, N Tanji, ...
Acoustical Science and Technology 41 (5), 761-768, 2020
522020
Phase reconstruction from amplitude spectrograms based on von-Mises-distribution deep neural network
S Takamichi, Y Saito, N Takamune, D Kitamura, H Saruwatari
2018 16th International Workshop on Acoustic Signal Enhancement (IWAENC …, 2018
462018
Independent deeply learned matrix analysis for multichannel audio source separation
S Mogami, H Sumino, D Kitamura, N Takamune, S Takamichi, ...
2018 26th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 1557-1561, 2018
452018
Espnet2-tts: Extending the edge of tts research
T Hayashi, R Yamamoto, T Yoshimura, P Wu, J Shi, T Saeki, Y Ju, ...
arXiv preprint arXiv:2110.07840, 2021
422021
Modulation spectrum-constrained trajectory training algorithm for GMM-based voice conversion
S Takamichi, T Toda, AW Black, S Nakamura
2015 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2015
382015
Training algorithm to deceive anti-spoofing verification for DNN-based speech synthesis
Y Saito, S Takamichi, H Saruwatari
Proc. ICASSP, 2017
372017
The NU-NAIST Voice Conversion System for the Voice Conversion Challenge 2016.
K Kobayashi, S Takamichi, S Nakamura, T Toda
Interspeech, 1667-1671, 2016
342016
Voice conversion using input-to-output highway networks
Y Saito, S Takamichi, H Saruwatari
IEICE Transactions on Information and Systems 100 (8), 1925-1928, 2017
322017
Text-to-speech synthesis using STFT spectra based on low-/multi-resolution generative adversarial networks
Y Saito, S Takamichi, H Saruwatari
2018 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2018
292018
Foley sound synthesis at the dcase 2023 challenge
K Choi, J Im, L Heller, B Mcfee, K Imoto, Y Okamoto, M Lagrange, ...
arXiv preprint arXiv:2304.12521, 2023
282023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20