Παρακολούθηση
Aikaterini POLYKRATI
Aikaterini POLYKRATI
Electrical and Computer Engineering, National Technical University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα central.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Examination of the 2006 blackout in Kefallonia Island, Greece
SD Anagnostatos, CD Halevidis, AD Polykrati, PD Bourkas, ...
International Journal of Electrical Power & Energy Systems 49, 122-127, 2013
222013
Calculation of the activation energy of oil-paper insulation in a distribution transformer
E Koufakis, C Halevidis, A Polykrati, P Tsarabaris
IEEE Electrical Insulation Magazine 2 (28), 52-58, 2012
192012
Evaluation of the thermal stresses and dielectric phenomena in the investigation of the causes of wildfires involving distribution power lines
GK Soulinaris, CD Halevidis, AD Polykrati, PD Bourkas
Electric power systems research 117, 76-83, 2014
162014
Model for temperature estimation of electric couplings suffering heavy lightning currents
AD Polykrati, MP Paisios, CG Karagiannopoulos, PD Bourkas
IEE Proceedings-Generation, Transmission and Distribution 151 (1), 90-94, 2004
152004
Dielectric insulation characteristics of natural ester fluid modified by colloidal iron oxide ions and silica nanoparticles
VP Charalampakos, GD Peppas, EC Pyrgioti, A Bakandritsos, ...
Energies 12 (17), 3259, 2019
142019
Analysis of a fatal electrical injury due to improper switch operation
JD Koustellis, CD Halevidis, AD Polykrati, PD Bourkas
Safety science 53, 226-232, 2013
142013
Contact of heavy vehicles with overhead power lines
JD Koustellis, SD Anagnostatos, CD Halevidis, FS Karagrigoriou, ...
Safety science 49 (6), 951-955, 2011
122011
A model for calculating the temperature of aluminium particles ejected from overhead low-voltage lines owing to a short-circuit
EG Psarros, AD Polykrati, CG Karagiannopoulos, PD Bourkas
International journal of wildland fire 18 (6), 722-726, 2009
122009
Thermal effect on electric power network components under short-circuit currents
AD Polykrati, CG Karagiannopoulos, PD Bourkas
Electric power systems research 72 (3), 261-267, 2004
122004
A study on the Breakdown Characteristics of Natural Ester Based Nanofluids with Magnetic Iron Oxide and SiO2 Nanoparticles.
GD Peppas, VP Charalampakos, EC Pyrgioti, A Bakandritsos, ...
2018 IEEE International Conference on High Voltage Engineering and …, 2018
112018
High-voltage lines in fire environment
SD Anagnostatos, CD Halevidis, AD Polykrati, EI Koufakis, PD Bourkas
IEEE transactions on power delivery 26 (3), 2053-2054, 2011
112011
Proposal of a protection method against probable consequences to humans and the environment from short-circuit or abruption of a low-voltage distribution line conductor
CD Halevidis, SD Anagnostatos, AD Polykrati, EI Koufakis, PD Bourkas
IET generation, transmission & distribution 4 (7), 793-800, 2010
52010
PD Bourkas ‘Εvaluation of the reliability of electrical screw couplings of lightning Protection systems’ Int
AD Polykrati, NE Koungelis, MP Paisios, PT Tsarabaris
Conference on Power and Energy Systems (EuroPES) Rhodes, Greece, 28-30, 2004
42004
Magnetic induction measurements in substation in the low frequency area
AAP Paraskevopoulos, AD Polykrati, PD Bourkas
cell 442 (289), 590, 2004
42004
Thermal and electrical conductivities for ester oil based graphene nana-sheets
MM Emara, GD Peppas, AD Polykrati, S Tegopoulos, EC Pyrgioti, ...
2020 IEEE International Conference on High Voltage Engineering and …, 2020
32020
AC breakdown strength of natural ester oil based nanofluid with graphene nanosheets
VP Charalampakos, E Chatzikalymnios, EC Pyrgioti, GD Peppas, ...
2018 IEEE International Conference on High Voltage Engineering and …, 2018
22018
The effect of the fuse enclosure temperature rise on low voltage overhead conductor protection
CD Halevidis, PI Mouzakitis, AD Polykrati, PD Bourkas
MedPower 2014, 1-5, 2014
22014
Thermal and electric conductivity of insulating oils with magnetite nanoparticles
AD Polykrati, CS Koutsiara, VP Charalampakos, A Kyritsis, GD Peppas, ...
2018 IEEE International Conference on High Voltage Engineering and …, 2018
12018
Analysis of a fatal electrical accident due to the contact of an overhead line conductor with a guy wire
DD Dimitriadou, CD Halevidis, AD Polykrati, PD Bourkas
International Journal of Reliability and Safety 10 (1), 87-97, 2016
12016
Exposure of workers to extremely low frequency magnetic fields during the temperature-rise test of electrotechnical equipment
CD Halevidis, JD Koustellis, AD Polykrati, PD Bourkas
Measurement 45 (8), 1960-1965, 2012
12012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20