Georges Verriopoulos
Georges Verriopoulos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα biol.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Effect of marine litter on the benthic megafauna of coastal soft bottoms: a manipulative field experiment
S Katsanevakis, G Verriopoulos, A Nicolaidou, M Thessalou-Legaki
Marine pollution bulletin 54 (6), 771-778, 2007
1182007
Den ecology of Octopus vulgaris Cuvier, 1797, on soft sediment: availability and types of shelter
S Katsanevakis, G Verriopoulos
Scientia Marina 68 (1), 147-157, 2004
882004
Information-theory approach to allometric growth of marine organisms
S Katsanevakis, M Thessalou-Legaki, C Karlou-Riga, E Lefkaditou, ...
Marine biology 151 (3), 949-959, 2007
782007
Seasonal population dynamics of Octopus vulgaris in the eastern Mediterranean
S Katsanevakis, G Verriopoulos
ICES Journal of Marine Science 63 (1), 151-160, 2006
752006
Combined effects of temperature and body weight on growth and protein utilization of the common octopus, Octopus vulgaris
H Miliou, M Fintikaki, T Kountouris, G Verriopoulos
Aquaculture 249 (1-4), 245-256, 2005
642005
Fatty acid composition of the common octopus, Octopus vulgaris, in relation to rearing temperature and body weight
H Miliou, M Fintikaki, M Tzitzinakis, T Kountouris, G Verriopoulos
Aquaculture 256 (1-4), 311-322, 2006
622006
Abundance of Octopus vulgaris on soft sediment
S Katsanevakis, G Verriopoulos
Scientia Marina 68 (4), 553-560, 2004
622004
Differentiation of the sensitivity to copper and cadmium in different life stages of a copepod
G Verriopoulos, M Moraitou-Apostolopoulou
Marine Pollution Bulletin 13 (4), 123-125, 1982
611982
Combined toxicity of copper, cadmium, zinc, lead, nickel, and chrome to the copepod Tisbe holothuriae
G Verriopoulos, S Dimas
Bull. Environ. Contam. Toxicol.;(United States) 41 (3), 1988
601988
Experimental evaluation of the energy balance in Octopus vulgaris, fed ad libitum on a high-lipid diet
D Petza, S Katsanevakis, G Verriopoulos
Marine Biology 148 (4), 827-832, 2006
592006
Some effects of sub-lethal concentrations of copper on a marine copepod
M Moraitou-Apostolopoulou, G Verriopoulos
Marine pollution bulletin 10 (3), 88-92, 1979
561979
Oxygen consumption and ammonia excretion of Octopus vulgaris (Cephalopoda) in relation to body mass and temperature
S Katsanevakis, S Stephanopoulou, H Miliou, M Moraitou-Apostolopoulou, ...
Marine Biology 146 (4), 725-732, 2005
532005
Individual and combined toxicity of three heavy metals, Cu, Cd and Cr for the marine copepod Tisbe holothuriae
M Moraitou-Apostolopoulou, G Verriopoulos
Hydrobiologia 87 (1), 83-87, 1982
471982
Modelling the effect of temperature on hatching and settlement patterns of meroplanktonic organisms: the case of octopus
S Katsanevakis, G Verriopoulos
Scientia Marina 70 (4), 699-708, 2006
452006
Diel variations in Acartia tonsa feeding, respiration and egg production in a Mediterranean coastal lagoon
G Cervetto, R Gaudy, M Pagano, L Saint-Jean, G Verriopoulos, R Arfi, ...
Journal of Plankton Research 15 (11), 1207-1228, 1993
451993
Status of pinnipeds relevant to the European Union
PJH Reijnders, G Verriopoulos, S Brasseur
IBN-DLO, 1997
431997
Effect of temperature on specific dynamic action in the common octopus, Octopus vulgaris (Cephalopoda)
S Katsanevakis, N Protopapas, H Miliou, G Verriopoulos
Marine Biology 146 (4), 733-738, 2005
342005
Effects of sublethal concentrations of cadmium as possible indicators of cadmium pollution for two populations ofAcartia clausi (Copepoda) living at two differently …
M Moraitou-Apostolopoulou, G Verriopoulos, P Lentzou
Bulletin of environmental contamination and toxicology 23 (1), 642-649, 1979
341979
Length, weight and condition factor of Acartia clausi (Copepoda) in the eastern Mediterranean
ED Christou, GC Verriopoulos
JOURNAL-MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION OF THE UNITED KINGDOM 73, 343-343, 1993
331993
Combined toxicity of four toxicants (Cu, Cr, oil, oil dispersant) toArtemia salina
G Verriopoulos, M Moraitou-Apostolopoulou, E Milliou
Bulletin of environmental contamination and toxicology 38 (3), 483-490, 1987
311987
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20