Georges Verriopoulos
Georges Verriopoulos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα biol.uoa.gr - Αρχική σελίδα
ΤίτλοςΠαρατίθεται απόΈτος
Effect of marine litter on the benthic megafauna of coastal soft bottoms: a manipulative field experiment
S Katsanevakis, G Verriopoulos, A Nicolaidou, M Thessalou-Legaki
Marine pollution bulletin 54 (6), 771-778, 2007
922007
Den ecology of Octopus vulgaris Cuvier, 1797, on soft sediment: availability and types of shelter
S Katsanevakis, G Verriopoulos
Scientia Marina 68 (1), 147-157, 2004
702004
Information-theory approach to allometric growth of marine organisms
S Katsanevakis, M Thessalou-Legaki, C Karlou-Riga, E Lefkaditou, ...
Marine biology 151 (3), 949-959, 2007
682007
Seasonal population dynamics of Octopus vulgaris in the eastern Mediterranean
S Katsanevakis, G Verriopoulos
ICES Journal of Marine Science 63 (1), 151-160, 2006
672006
Combined effects of temperature and body weight on growth and protein utilization of the common octopus, Octopus vulgaris
H Miliou, M Fintikaki, T Kountouris, G Verriopoulos
Aquaculture 249 (1-4), 245-256, 2005
622005
Experimental evaluation of the energy balance in Octopus vulgaris, fed ad libitum on a high-lipid diet
D Petza, S Katsanevakis, G Verriopoulos
Marine Biology 148 (4), 827-832, 2006
532006
Combined toxicity of copper, cadmium, zinc, lead, nickel, and chrome to the copepod Tisbe holothuriae
G Verriopoulos, S Dimas
Bull. Environ. Contam. Toxicol.;(United States) 41 (3), 1988
531988
Differentiation of the sensitivity to copper and cadmium in different life stages of a copepod
G Verriopoulos, M Moraitou-Apostolopoulou
Marine Pollution Bulletin 13 (4), 123-125, 1982
531982
Some effects of sub-lethal concentrations of copper on a marine copepod
M Moraitou-Apostolopoulou, G Verriopoulos
Marine Pollution Bulletin 10 (3), 88-92, 1979
521979
Fatty acid composition of the common octopus, Octopus vulgaris, in relation to rearing temperature and body weight
H Miliou, M Fintikaki, M Tzitzinakis, T Kountouris, G Verriopoulos
Aquaculture 256 (1-4), 311-322, 2006
512006
Oxygen consumption and ammonia excretion of Octopus vulgaris (Cephalopoda) in relation to body mass and temperature
S Katsanevakis, S Stephanopoulou, H Miliou, M Moraitou-Apostolopoulou, ...
Marine Biology 146 (4), 725-732, 2005
502005
Abundance of Octopus vulgaris on soft sediment
S Katsanevakis, G Verriopoulos
Scientia Marina 68 (4), 553-560, 2004
492004
Diel variations in Acartia tonsa feeding, respiration and egg production in a Mediterranean coastal lagoon
G Cervetto, R Gaudy, M Pagano, L Saint-Jean, G Verriopoulos, R Arfi, ...
Journal of Plankton Research 15 (11), 1207-1228, 1993
431993
Individual and combined toxicity of three heavy metals, Cu, Cd and Cr for the marine copepod Tisbe holothuriae
M Moraitou-Apostolopoulou, G Verriopoulos
Hydrobiologia 87 (1), 83-87, 1982
421982
Modelling the effect of temperature on hatching and settlement patterns of meroplanktonic organisms: the case of octopus
S Katsanevakis, G Verriopoulos
Scientia Marina 70 (4), 699-708, 2006
412006
Status of pinnipeds relevant to the European Union
PJH Reijnders, G Verriopoulos, S Brasseur
IBN-DLO, 1997
401997
Combined toxicity of four toxicants(Cu, Cr, oil, oil dispersant) to Artemia salina.
G Verriopoulos, M Moraitou-Apostolopoulou, E Milliou
Bulletin of environmental contamination and toxicology 38 (3), 483-490, 1987
311987
Effects of Sublethal Concentrations of Cadmium as Possible Indicators of Cadmium Pollution for Two Populations of Acartia
M Moraitou—Apostolopoulou, G Verriopoulos, P Lentzou
Bull. Environm. Contam. Toxicol 23, 649, 1979
311979
Length, weight and condition factor of Acartia clausi (Copepoda) in the eastern Mediterranean
ED Christou, GC Verriopoulos
Journal of the marine Biological Association of the United Kingdom 73 (2 …, 1993
301993
Effect of temperature on specific dynamic action in the common octopus, Octopus vulgaris (Cephalopoda)
S Katsanevakis, N Protopapas, H Miliou, G Verriopoulos
Marine Biology 146 (4), 733-738, 2005
292005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20